ORLICE

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 71183299

Telefon: 494 337 111
E-mail: podatelna@muko.cz
WWW: http://www.svazekobciorlice.cz/
* Borovnice
* Častolovice
* Čestice
* Doudleby nad Orlicí
* Hřibiny
* Chleny
* Kostelec nad Orlicí
* Kostelecké Horky
* Krchleby
* Lhoty u Potštejna
* Olešnice - Hoděčín
* Potštejn
* Svídnice
* Tutleky
* Vrbice
* Záměl
* Zdelov
Předmět činnost
Předmět činnosti:
a) řešení úkolů z oblasti cestovního ruchu, cykloturistiky a navazující infrastruktury, péče o krajinu a zvířata, ochrany životního prostředí, školství, zdravotnictví, kultury a požární ochrany
b) zabezpečování správy veřejného pořádku, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy a využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí
e) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízení spravovaných obcemi
f) spolupráce s jinými dobrovolnými svazky i zahraničními
orgány svazku statutární orgány
* shromáždění starostů
* výbor
* předseda Svazku
* kontrolní komise
 • předseda Ing. Jiří Bartoš
  Proškova 876, 517 41 Kostelec nad Orlicí
  zánik funkce: 20.12.2022
   
 • 1. místopředseda Petr Vondráček
  Čestice 120 , 517 41 Kostelec nad Orlicí
   
 • 2. místopředseda Jiří Kaplan
  Na Rybníkách 465, 517 42 Doudleby nad Orlicí
  zánik funkce: 20.12.2022
   
 • předseda RNDr. Tomáš Kytlík
  Purkyňova 691/ 517 41 Kostelec nad Orlicí
  vznik funkce: 20.12.2022
   
 • 2. místopředseda Ing. Ivan Keprta
  Dukelská 103, 517 42 Doudleby nad Orlicí
  vznik funkce: 20.12.2022
Datum vzniku: 5.8.2003 Datum zániku:

Soubory ke stažení