Mikroregion Urbanická brázda

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Praskačka 12, 503 33 PRASKAČKA
IČ: 70 971 358

Telefon: 731 516 980
E-mail: info@urbanicko.cz
WWW: http://www.urbanicko.cz/
* Dobřenice
* Hvozdnice
* Kratonohy
* Lhota pod Libčany
* Libčany
* Obědovice
* Osice
* Osičky
* Praskačka
* Roudnice
* Syrovátka
* Urbanice
Předmět činnost
Předmětem činnosti svazku obcí je řešení společných problémů sdružených obcí s cílem ochrany hodnot celého území, především pak ochrany krajiny a životního prostředí včetně vytváření podmínek pro plnohodnotný život obyvatel celého regionu tvořeného katastrálními územími všech členů svazku.                                                                                                                                        
Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky těchto aktivit však jsou v zájmu svazku.                                                                   
Za předmět činnosti k realizaci výše uvedeného patří zejména:                                         
a) účast v národních a mezinárodních programech,                                                                
b) příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,                               
c) přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,                               
d) aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku,                                
e) trvale udržitelný rozvoj území,                                                                  
f) spolupráce a aktivity v místní akční skukpině.
orgány svazku statutární orgány
 • předseda
 • místopředseda
 • valná hromada zástupců obcí
 • kontrolní komise
 • 1. statutární zástupce Stanislav Bydžovský
  Osice 112, 503 26 Osice
  - zánik funkce: 06.12.2022
   
 • 2. statutární zástupce Vladimír Gabriel
  Dobřenice 107, 503 25 Dobřenice
  - zánik funkce: 06.12.2022
   
 • 1. statutární zástupce - předseda Ing. Pavel Capek
  Sedlice 20, 503 27 Lhota pod Libčany
  - vznik funkce: 06.12.2022
   
 • 2. statutární zástupce - místopředseda Bc. Petr Veselka
  Libčany 32, 503 22 Libčany
  - vznik funkce: 06.12.2022

 

       

 

 

Datum vzniku: 28.5.2002 Datum zániku:

Soubory ke stažení