Mikroregion Rychnovsko

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 71208810

Telefon: 494 509 100
tajemnice Bc. Martina Retová 739 518 967
Ing. Jan Skořepa 739 409 181
Ing. Jan Hostinský 778 700 457
Mgr. Jan Rejzl 602 592 797


E-mail: mikroregion@rychnov-city.cz
WWW: http://www.dso-rychnovsko.cz/

* Bartošovice v Orlických horách
* Bílý Újezd
* Byzhradec
* Černíkovice
* Jahodov
* Javornice
* Kvasiny
* Libel
* Liberk
* Lično
* Lukavice
* Lupenice
* Orlické Záhoří
* Osečnice
* Pěčín
* Potštejn
* Proruby
* Rokytnice v Orlických horách
* Rybná nad Zdobnicí
* Rychnov nad Kněžnou
* Říčky v Orlických horách
* Skuhrov nad Bělou
* Slatina nad Zdobnicí
* Solnice
* Synkov - Slemeno
* Třebešov
* Vamberk
* Voděrady
* Záměl
* Zdobnice
 

Předmět činnost
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí svazku.
Zejména bude svazek obcí řešit další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy tohoto svazku, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života.
Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, budou - snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku.
Cíle uvedené výše budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů a dotací států Evropské unie určených pro země usilující o vstup organizace.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivního důvodu týkajíc třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku obci jako celku.
Svazek dále zajišťuje zřízení společných jednotek požární ochrany dvou nebo více členských obcí svazku ve smyslu § 69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. Náklady na zřízení a provoz těchto společných jednotek si zajišťují členské obce svazku, které mají potřebu takovou jednotku zřídit na svoje náklady a na základě smlouvy o zajištění provozu společných jednotek požární ochrany.
orgány svazku statutární orgány
* valná hromada
* představenstvo
* jednatel svazku
* dozorčí rada
 • jednatel Ing. Jan Skořepa
  Dlouhá Ves 162, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
   
 •  zástupce jednatele Ing. Jan Hostinský
  Družstevní 400, 517 01 Solnice
 • zástupce jednatele Mgr. Jan Rejzl
  Merklovice 75, 517 54 Vamberk
Datum vzniku: 15.3.2004 Datum zániku:

Soubory ke stažení