Mikroregion Rozhraní

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Dětenice 141, 507 24 Dětenice
IČ: 69863121

Telefon: 493596007
E-mail: detenice@iol.cz
WWW: http://svazekrozhrani.wz.cz/
* Bačalky
* Bystřice
* Dětenice
* Cholenice
* Kopidlno
* Libáň
* Rokytňany
* Sedliště
* Staré Hrady
* Střevač
* Údrnice
* Veliš
* Zelenecká Lhota
Předmět činnost

a) Předmětem činnosti svazku je:
* všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
* společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
* koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
* koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku
* slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
* vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
* zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
* zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
* propagace svazku a jeho zájmového území, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti
* společný postup obce v řešení programů regionální politiky Královéhradeckého kraje, ČR, případně EU.


b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění zástupců svazku obcí, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

orgány svazku statutární orgány
* shromáždění zástupců (sněm)
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* revizní skupina
  • předseda Ing. Radomír Vališka
    Dětenice 20, Dětenice
  • místopředsedkyně J. Štajerová
    Na Sídlišti 548, Libáň
Datum vzniku: 27.9.1999 Datum zániku:

Soubory ke stažení