Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

nám. F. L. Věka 1, 518 01 Dobruška
IČ: 75123142

Telefon: 724 179 762
Datová schránka: hsts4bk
E-mail: b.ciha@centrum.cz, b.cihackova@mestodobruska.cz
manažerka svazku: Blanka Čiháčková

WWW: http://rkfk.dobruska.cz/

* Dobruška
* Opočno
Předmět činnost
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí svazku obcí.
Zejména bude svazek obcí řešit další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy  tohoto svazku, jejich vyrovnání evropských standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit budou - snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku,
Cíle uvedené výše budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních a jiných dotačních titulů a dotací z prostředků Evropské unie.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivního důvodu týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku obcí jako celku.
orgány svazku statutární orgány
*výbor svazku
* předseda svazku  
* místopředseda svazku
 • předseda Ing. Petr Lžíčař
  Doly 313, 518 01 Dobruška
  zánik funkce: 04.05.2023
   
 • předseda Miroslav Sixta
  Solnická 820, 518 01 Dobruška
  vznik funkce: 04.05.2023
   
 • místopředsedkyně Šárka Škrabalová
  Mírová 643, 517 73 Opočno
Datum vzniku: 18.9.2007 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • zakladatelská smlouva (pdf, 328 kB, 18.5.2018)

  Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky

 • stanovy (pdf, 514 kB, 18.5.2018)

  Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky