Mikroregion PODCHLUMÍ

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Holovousy 39, 508 01 Hořice
IČ: 70154554

Telefon: 730 519 017
E-mail: info@podchlumi.cz
WWW: http://www.podchlumi.cz/
manažer svazku: Bc. Petra Barešová, 724 164 673, baresova@podchlumi.cz

* Bašnice
* Bílsko u Hořic  
* Boháňka
* Břišťany
* Butoves
* Dobrá Vody u Hořic
* Holovousy
* Chomutice
* Jeřice
* Konecchlumí
* Kovač
* Lískovice
* Milovice u Hořic
* Nevratice
* Ostroměř
* Petrovičky
* Podhorní Újezd a Vojice
* Rašín
* Sobčice
* Sukorady
* Třebnouševes
* Třtěnice
* Volanice
* Vrbice
* Vysoké Veselí
* Žeretice

Předmět činnost

a) Předmětem činnosti svazku je:
* všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
* společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
* koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
* koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku
* slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
* vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku
* zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
* zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
* propagace svazku a jeho zájmového území, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti
* společný postup obce v řešení programů regionální politiky Královéhradeckého kraje, ČR, případně EU.

b) Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

orgány svazku statutární orgány

* shromáždění starostů (sněm)
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* revizní skupina  
* rada svazku       
* orgán schvalující účetní závěrku

  • předseda Zlatuše Brádlová
    Chodovice 22, 508 01 Holovousy 
     
  • místopředsedkyně Jana Němečková
    Dobrá Voda 158, Dobrá Voda
Datum vzniku: 21.12.1999 Datum zániku:

Soubory ke stažení