Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Hořiněves 73, 503 06 Hořiněves
IČ: 70955280

Telefon: 724 186 825
E-mail: ou@horineves.cz
WWW: www.opz1866.cz

* Benátky
* Čistěves
* Hořiněves
* Máslojedy
* Neděliště
* Sendražice
* Střezetice
* Světí
* Vrchovnice
* Všestary
Předmět činnost
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. oblasti sociální péče,
b. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
c. oblasti rozvoje kultury,
d. požární ochrany,
e. ochrany veřejného pořádku,
f. rozvoje cestovního ruchu,
g. zajištění dopravní obslužnosti,
h. odvádění a čištění odpadních vod,
i. společných nákupů energií,
j. správy majetku obcí, zejm. místních komunikací
k. administrativní činnosti, zejm. právního poradenství,
l. propagace svazku a jeho zájmového území
m. zajištění celkového rozvoje zájmového území na základě strategických dokumentů svazku.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
 
orgány svazku statutární orgány
* předseda
* místopředseda
* správní rada
* kontrolní komise
* valná hromada
 • předsedkyně Jana Kuthanová
  Hořiněves 16, 503 06 Hořice
   
 • místopředseda Ing. Michal Derner, MBA
  Všestary 174, 503 12 Všestary
Datum vzniku: 21.12.2001 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • zakladatelská smlouva (pdf, 621 kB, 17.5.2018)

  Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

 • stanovy (pdf, 1234 kB, 17.5.2018)

  Mikroregion obcí Památkové zóny 1866