Mikroregion Nechanicko, svazek obcí

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Mokrovousy čp. 18, 503 15 Nechanice
IČ: 70957606

Telefon: 498 773 921
E-mail: ou@mokrovousy.cz
WWW: http://www.nechanicko.cz/
* Boharyně
* Dohalice
* Hněvčeves
* Hrádek
* Kunčice
* Lodín
* Mokrovousy
* Mžany
* Nechanice
* Pšánky
* Puchlovice
* Radíkovice
* Radostov
* Sadová
* Sovětice
* Stračov
* Těchlovice
* Třesovice
* Dolní Přím
* Stěžery
Předmět činnost
* realizace strategického plánu sociálně ekonomického rozvoje svazku obcí Mikroregionu Nechanicko,
* spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje,
* rozvoj venkova,
* kvalita života,
* ochrana životního prostředí,
* efektivní spolupráce obcí, státní a soukromé sféry, zájmových sdružení a občanů,
* spolupráce při územním plánování,
* rozvoj cestovního ruchu,
* propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí,
* řešení společných problémů bezpečnosti občanů a majetku,
* řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikaci spojů, inženýrských sítí, společné úkoly v řešení zajištění dopravní obslužnosti obcí na území mikroregionu,
* úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany a péče o zvířata,
* zabezpečení čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití a zneškodňování
* úkoly v oblasti správy majetku obcí včetně společného majetku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
* svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
orgány svazku statutární orgány
* předseda
* místopředseda
* správní rada
* revizní komise
* valná hromada
  •  předseda Petr Švasta
    Horní Přím 15, 503 15 Nechanice
     
  • místopředsedkyně Ing. Dagmar Smetiprachová
    Markova 99, 503 21 Stěžery
Datum vzniku: 4.3.2002 Datum zániku:

Soubory ke stažení