Mikroregion Černilovsko, svazek obcí

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Černilov čp. 310, 503 43 Černilov
IČ: 70963274

Telefon: 495 431 221
E-mail: cernilovsko@iol.cz
WWW: http://www.cernilov.eu/index.php/mikroregion
* Černilov
* Divec
* Lejšovka
* Libníkovice
* Librantice
* Libřice
* Skalice
* Smržov
* Výrava
Předmět činnost
Předmětem činnosti svazku obcí je realizace Celkové rozvojové koncepce svazku obcí Mikroregionu Černilovsko. Dále:
* spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje,
* rozvoje venkova,
* kvality života,
* ochrany životního prostředí, včetně orientace na alternativní energetické zdroje, zejména v objektech v majetku obcí,
* efektivní spolupráce obcí, státní i soukromé sféry, zájmových sdružení a občanů,
* spolupráce při územním plánování,
* rozvoj cestovního ruchu,
* propagace regionu a vytváření příznivých a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí,
* řešení společenských zájmů v oblasti dopravy, komunikací a spojů, inženýrských sítí, společné úkoly v řešení a zajištění dopravní obslužnosti na území regionu,
* řešení společných problémů bezpečnosti občanů a majetku,
* úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, ochrany přírody a péče o zvířata,
* zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
* shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití a zneškodňování,
* úkoly v oblasti správy majetku obcí včetně společného majetku, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
*svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
orgány svazku statutární orgány
* předseda
* místopředseda
* správní rada
* revizní komise
* valná hromada
 • předseda Ing. Stanislav Javůrek
  Černilov 312, 503 43 Černilov
  zánik funkce: 28.11.2022
   
 • místopředsedkyně Alena Hladíková
  Librantice 148, 503 46 Třebechovice pod Orebem
  zánik funkce: 28.11.2022
   
 • předsedkyně Mgr. Petra Kubařová
  Černilov 340, 503 43 Černilov
  vznik funkce: 28.11.2022
   
 • místopředseda Jaroslav Volenec
  Librantice 87, 503 46 Třebechovice pod Orebem
  vznik funkce: 28.11.2022
Datum vzniku: 11.4.2002 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • zakladatelská smlouva (pdf, 741 kB, 17.5.2018)

  Mikroregion Černilovsko, svazek obcí

 • stanovy (pdf, 859 kB, 17.5.2018)

  Mikroregion Černilovsko, svazek obcí