Lázeňský mikroregion

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Pecka 2, 507 82 Pecka
IČ: 70824789

Telefon: 493 799 170
E-mail: lazenskymikroregion@email.cz
WWW: http://www.lazensko.cz/
* Borek
* Borovnice
* Červená Třemešná
* Choteč
* Lázně Bělohrad
* Lukavec u Hořic
* Lužany
* Miletín
* Mlázovice
* Nová Paka
* Pecka
* Rohoznice
* Stará Paka
* Svatojánský Újezd
* Šárovcova Lhota
* Tetín
* Trotina
* Úhlejov
* Vidochov
* Vřesník
* Zábřezí - Řečice
* Zdobín
Předmět činnosti
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, na ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a na jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. prosazování trvale udržitelného rozvoje v zájmovém území,
c. koordinace investičních a neinvestičních projektů v zájmovém území,
d. koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním měřítku,
e. slaďování zájmů a činností místních samospráv a společného ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území,
f. vytváření, zmnožení a správy majetku svazku,
g. zastupování členů svazku při jednání o společných věcech se třetími osobami, zejména s orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.,
h. oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
i. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
j. oblasti rozvoje kultury,
k. požární ochrany,
l. ochrany životního prostředí,
m. rozvoje cestovního ruchu,
n. odvádění a čištění odpadních vod,
o. administrativní činnosti, zejména právního poradenství,
p. a vše dle §50 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejích účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
orgány svazku statutární orgány
* valná hromada
* předseda svazku
* místopředseda svazku
* rada svazku
* kontrolní komise
 • předseda svazku Hana Štěrbová
  Pecka 86
   
 • místopředseda Jiří Bičiště
  Dolní Nová Ves 136, 507 81 Lázně Bělohrad
Datum vzniku: 27.4.2000 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • stanovy (pdf, 985 kB, 17.5.2018)

  Lázeňský mikroregion