DSO Broumovsko

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce

Klášterní 1, 550 01 Broumov
IČ: 67438539

Telefon: 491 810 020
E-mail: info@dsobroumovsko.cz
WWW: http://www.dsobroumovsko.cz/

 • * Adršpach
 • * Božanov
 • * Broumov
 • * Heřmánkovice
 • * Hejtmánkovice
 • * Hynčice
 • * Křinice
 • * Martínkovice
 • * Meziměstí
 • * Otovice
 • * Šonov
 • * Teplice nad Metují
 • * Vernéřovice
 • * Jetřichov
Předmět činnost
1.Činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích a případně dalších právních předpisů.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své činnosti dle b. 1 vyvíjet též činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku. Tuto činnost musí schválit členská schůze.
orgány svazku statutární orgány
* členská schůze
* předseda a dva místopředsedové
* revizní komise
 • předseda Karel Rejchrt
  549 74 Božanov 86
   
 • 1. místopředseda Arnold Vodochodský
  Luční 296, 550 01 Broumov
   
 • 2. místopředsedkyně Jana Králová
  Heřmánkovice 100, 549 84 Heřmánkovice
Datum vzniku: 3.11.1997 Datum zániku:

Soubory ke stažení