Dobrovolný svazek obcí Poorlicko (v likvidaci)

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
IČ: 48614181

Telefon: 494 371 033 494 371 425
E-mail: albrechtice@wo.cz
WWW: http://www.poorlicko.cz/
 • * Albrechtice nad Orlicí
 • * Bolehošť
 • * Borohrádek
 • * Čermná nad Orlicí
 • * Horní Jelení
 • * Nová Ves
 • * Týniště nad Orlicí
 • * Veliny
 • * Žďár nad Orlicí
Předmět činnost
* řešení úkolů z oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
* zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
* zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
* úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy a využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
* provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
* správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních a dalších zařízeních spravovanými obcemi.
orgány svazku statutární orgány
* shromáždění starostů
* výbor
* předseda
 • likvidátor Miloš Málek
  Žižkova 238, 517 50 Častolovice
Datum vzniku: 29.6.1993 Datum zániku: 4.7.2017

Soubory ke stažení

 • zakladatelská smlouva (pdf, 233 kB, 18.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí Poorlicko (v likvidaci)

 • stanovy (pdf, 495 kB, 18.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí Poorlicko (v likvidaci)