Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Nepolisy 75, 503 63 NEPOLISY
IČ: 04822986 

Telefon: 739 065 778
E-mail: pocidlinsko@seznam.cz
WWW: http://www.svazekpocidlinsko.cz/
 • * Babice
 • * Barchov
 • * Hlušice
 • * Humburky
 • * Chudeřice
 • * Chulmec nad Cidlinou
 • * Káranice
 • * Kosice
 • * Kosičky
 • * Kobylice
 • * Králíky
 • * Lužec nad Cidlinou
 • * Lišice
 • * Lovčice
 • * Měník
 • * Mlékosrby
 • * Myštěves
 • * Nepolisy
 • * Nové Město
 • * Nový Bydžov
 • * Ohnišťany
 • * Olešnice
 • * Petrovice
 • * Písek
 • * Prasek
 • * Převýšov
 • * Sekeřice
 • * Skřivany
 • * Sloupno
 • * Smidary
 • * Stará Voda
 • * Starý Bydžov
 • * Šaplava
 • * Vinary
 • * Zachrašťany
 • * Zdechovice
 • * Žlunice
Předmět činnost
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c. koordinace územního plánování v zájmovém území,
d. oblasti sociální péče,
e. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
f. ochrany veřejného pořádku,
g. rozvoje cestovního ruchu,
h. podpory podnikání,
i. vytváření a zmnožování společného majetku svazku,
j. zastupování členů svazku při jednáních o společných věcech se třetími osobami,
k. zajištění dopravní obslužnosti,
l. odvádění a čištění odpadních vod,
m. společných nákupů energií,
n. administrativní činnosti,
o. podpora regionálních partnerů v území zabývajících se rozvojem regionu.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
 
orgány svazku statutární orgány
 • * shromáždění starostů
 • * rada
 • * předseda, místopředsedové
 • * kontrolní komise
 •  předseda Ing. Dušan Šustr
  Nepolisy 237, 503 63 Nepolisy
 •  místopředseda Ing. Pavel Louda
  J. Jungmanna 1576, 504 01 Nový Bydžov
 •  místopředseda Ing. Miroslav Uchytil
  Zimova 243/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Datum vzniku: 18.2.2016 Datum zániku:

Soubory ke stažení

 • zakladatelská smlouva (pdf, 548 kB, 17.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

 • stanovy (pdf, 1437 kB, 17.5.2018)

  Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO