Bio Top (v likvidaci)

5. 3. 2024

Zpět na přehled DSO

kontaktní údaje členské obce
Bartošovice v Orlických horách 35, 517 61 Rokytnice v Orl.horách
IČ: 75127156

Telefon:
E-mail:
WWW:
  • Bratošovice v Orlických horách
  • Orlické Záhoří
Předmět činnost
Účelem svazku je vzájemná pomoc a spolupráce při řešení otázek společného zájmu obcí svazku obcí.
Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit budou - zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku.
Cíle uvedené výše budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů, dotací Evropské unie či jiných dotačních titulů.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivního důvodu týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku obcí jako celku.
orgány svazku statutární orgány
  • představenstvo
  • předseda
  • místopředseda
  • likvidátor: Martina Janovcová
    Pěčín 87, 517 57 Pěčín
Datum vzniku: 4.1.2008 Datum zániku: 8.2.2016

Soubory ke stažení