Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje je organizována pro knihovny v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel, navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Vítězné knihovny budou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění jsou povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje

Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna. Nominace do soutěže přijímá oddělení služeb knihovnám krajské knihovny. Celkový počet soutěžících knihoven je maximálně 6. Za každou oblast může v daném roce nominaci získat nejvýše 1 knihovna. Další soutěžící knihovnou je na doporučení komise Vesnice roku také knihovna, která zvítězila v této soutěži v kraji. O vítězi rozhoduje odborná porota, která podle kritérií, jež navazují na celostátní kritéria soutěže Knihovna roku, udělí 1. až 3. místo. Tato ocenění budou spolu s finanční odměnou předávána na setkání Knihovníků roku, které se kona vždy na podzim ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Okruhy pro hodnocení knihovny:

• Plnění doporučených standardů

• Osobnost knihovníka

• Postavení knihovny v obci

• Prostory a vybavení

• Bezbariérovost a dostupnost

• Knihovní fondy

• Webová stránka a elektronické služby

• Služby v prostorách knihovny

• Práce s dětmi a dalšími skupinami návštěvníků

• Kulturní, vzdělávací akce, podíl na komunitním dění v obci

• Propagace knihovny

• Získání diplomu za knihovnické služby v soutěži Vesnice roku

Kontaktní místo pro podávání nominací:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Oddělení služeb knihovnám

Hradecká 1250/2, Hradec Králové

Email: knihovny@svkhk.cz

Tel: +420 494 946 224

Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje:

Hradec Králové Knihovna města Hradce Králové
www.knihovnahk.cz

Jičín Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
www.knihovna.jicin.cz

Náchod Městská knihovna v Náchodě
www.mknachod.cz

Kostelec nad Orlicí Městská knihovna Kostelec nad Orlicí
www.biblio.cz

Rychnov nad Kněžnou Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
www.kulturark.cz/knihovna

Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
www.mktrutnov.cz

 

Součástí nominace je třeba odevzdat tyto přílohy:

• Přihláška do soutěže

• Fotodokumentace

 

Pravidla pro ocenění Knihovna roku Královéhradeckého kraj schválila Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 18. října 2021, usnesením číslo RK/32/1738/2021.

Soubory ke stažení