Stavení po německých obyvatelích dostalo druhou šanci

31. 3. 2022

Královéhradecký kraj letos vyhlašuje již druhý ročník Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji, zkráceně Cena památkové péče. Nominace na udělení ceny je možné podávat od 1. ledna do 28. února. Více informací naleznete na webových stránkách kraje: Cena památkové péče. Níže se můžete dočíst o výhercích prvního ročníku.

Stavení po německých obyvatelích dostalo druhou šanci

Vítězka prvního ročníku Ceny památkové péče v oblasti stavební obnova Eva Kočová koupila v roce 2011 téměř 250 let starou chalupu v Krkonoších. Stavení, které postavili okolo roku 1780 němečtí osadníci, bylo v dezolátním stavu a před devíti lety se pod nánosy sněhu propadla ztrouchnivělá střecha. Majitelka se roubenku rozhodla zrekonstruovat a maximálně zachovat původní stavební technologie a materiály.

Proč jste se rozhodla stavení v Krkonoších koupit a zrekonstruovat?

Miluji hory a celý život jsem o chaloupce na samotě a na horách snila. Po nějakou dobu jsem hledala objekt, který by splňoval moje představy a který bych si mohla finančně dovolit. Měla jsem štěstí – objevila jsem naši chaloupku. I když byla rodina proti (chalupa totiž byla velmi zanedbaná a neudržovaná, znehodnocená nedokončenými rekonstrukcemi původních majitelů, bez přístupové cesty, plná haraburdí, například posledních 20 let výtisků Rudého práva, knihy v ruštině atd.), chalupu jsem koupila. Rozhodl o tom asi především výhled na Sněžku a celé údolí řeky Úpy z louky nad chalupou. To byl ten genius loci, rozhodně ne vlastní chalupa.

Objevily se v průběhu stavební obnovy nějaké potíže?

Chalupu jsme koupili někdy v listopadu 2011 a hned v březnu 2012 se pod tíhou sněhu zhroutil krov. To byl asi ten největší a nečekaný problém. Nicméně se mi podařilo půjčit finance na zhotovení kompletního krovu a do Vánoc měla chalupa novou střechu. Ani památkáři nevěřili tomu, že chalupu zachráním a zprvu odmítli chalupu prohlásit za kulturní památku a finančně mi s opravou střechy pomoci.

Velkým problémem byla i neexistence přístupové cesty, přilehlé pozemky jsme postupně vyčistili od náletů, aby se mohl džípem dovézt materiál k chalupě.

Přihlásila jste se do soutěže sama nebo to byla iniciativa někoho jiného? Proč jste se přihlásila? / Proč jste byla přihlášena?

Byla jsem v databázi žadatelů o dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje. Jimi jsem byla oslovena, zda se nechci této soutěže zúčastnit.

Jako vítězka soutěže jste získala finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun. Použila jste částku na další obnovu stavení? Co všechno lze takovou částkou obsáhnout?

Ano, všechny prostředky jsem vložila do dalších úprav a dokončení interiéru – čisté podlahy v podkroví, dveře atd. Při současných cenách materiálů není částka 50 tisíc korun nijak rozhodující, ale vzhledem k tomu, že nyní již veškeré práce financuji pouze z důchodu, tak mi výrazně pomohla.

Plánujete chalupu ještě nějak dál upravovat?

Určitě ano. V roce 2022 plánuji mj. vyměnit stávající provizorní schodiště za finální, dále optimalizovat elektrickou rozvodnou skříň tak, aby nerušila při vstupu do objektu. Plánuji rovněž renovaci vstupních dveří.

Velkým úkolem je stabilizace suchých zídek kolem chalupy, které se kvůli pohybu prudkých svahů kolem chalupy daly do pohybu a hrozí rozvalením. Bohužel zajistit odpovědnou firmu, která by tento úkol za přijatelnou cenu zajistila, je v současnosti nadlidský úkol, takže to mne momentálně dost trápí. Ale doufám, že s pomocí rodiny se mi i tento úkol podaří nějak vyřešit.

 

Přečtěte si i další rozhovory s vítězi "Ceny památkové péče" za rok 2020 v kategorii Iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu: Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého a v kategorii Dlouhodobá popularizační, přednášková a publikační činnost: Mgr. Jaroslav Balcar.

Fotogalerie