Za poklady Broumovska

Broumov_foto1   Broumov_foto2   Broumov_foto3

Festival Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá sobotními koncerty renomovaných umělců z Čech i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v dílně slavných architektů Dientzenhoferů. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu. Doprovodným programem festivalu jsou mezinárodní Letní hornové kurzy konané v broumovském klášteře.

Broumov_mapa

Za poklady Broumovska, o.p.s.
Broumovsko
červen až srpen
www.zapoklady.cz