Jiráskův Hronov

Hronov_foto1   Hronov_foto2   Hronov_foto3

Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov má za sebou 88 letou tradici. Myšlenka uspořádat v Hronově divadelní festival vzešla od hronovských ochotníků, kteří tak chtěli vyjádřit poctu hronovskému rodákovi, spisovateli a dramatikovi Aloisovi Jiráskovi. Dnes je festival mezidruhovou přehlídkou všech divadelních žánrů. Jeho hlavní program tvoří divadelní představení souborů, které zvítězily v národních postupových divadelních přehlídkách. Jedná se tak o nejlepší představení, která se v daném roce v amatérských řadách ochotníků zrodila. Součástí devítidenního festivalu je i velké množství doprovodných akcí. Mezi ně patří další divadelní představení, výstavy, hudební vystoupení a tvořivé dílny. Každoročně se koná během festivalu i řada různožánrových seminářů, kterých se účastní zájemci z celé České republiky.

Hronov_mapa

Kulturní a informační středisko Hronov, Ministerstvo kultury, NIPOS Praha
Hronov
srpen
www.jiraskuvhronov.eu