Hořické mezinárodní sochařské sympozium / Nábřeží sochařů

Horice_foto1   Horice_foto2   Horice_foto3

umění, které odolá staletí

Mezinárodní setkání sochařů jsou v Hořicích pořádána od roku 1966. Autoři vytvářejí sochy z hořického pískovce v nádherném prostředí opuštěného historického lomu „U Sv. Josefa“. Sochařská díla jsou instalována v jedinečné přírodní galerii na vrchu Sv. Gotharda, kde můžeme zhlédnout 140 plastik mapujících současné světové sochařství. Od července roku 2003 jsou plastiky vytvořené na Hořickém sochařském symposiu pravidelně zapůjčovány na dva roky do Hradce Králové. Zde jsou v rámci akce „Nábřeží sochařů“ instalovány v centrální části města – na Náměstí Svobody a na nábřeží Labe. Vernisáž, konaná vždy poslední červencovou neděli, je doprovázena dalšími kulturními aktivitami. Poté jsou plastiky vráceny zpět do Hořic a definitivně instalovány v Sochařském parku U sv. Josefa.

Horice_mapa

Hořické sochařské symposium
Hořice, Hradec Králové
červenec
www.symposiumhorice.cz