Náchodská Prima sezóna

Prima sezona_foto1   Prima sezona_foto2   Prima sezona_foto3

Náchodská Prima sezóna vznikla jako tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti. Festival byl studenty založen jako pocta náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. Celostátní festival NPS nabízí studentům základních, středních a vyšších odborných škol příležitost představit svou tvorbu v uměleckých oborech jako jsou divadlo, literatura, film, fotografie, hudba a výtvarná tvorba. Soutěžní i nesoutěžní přehlídky v daných uměleckých oborech probíhají v prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka, Městské knihovny Náchod, ZUŠ Náchod, kina Vesmír a Masarykova náměstí v Náchodě. Součástí festivalu jsou hudební vystoupení, workshopy a odborné dílny pod vedením zkušených lektorů.

Prima sezona_mapa
Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
Náchod
květen
www.primasezona.cz