Finanční mechanismy EHP/Norska - program Královéhradeckého kraje

24. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Finanční mechanismy EHP/Norska jsou realizovány prostřednictvím individuálních projektů, programů a blokových grantů. Program Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ byl Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu oficiálně schválen dne 7.3.2007. Zaměření programu - rekonstrukce a modernizace sociálních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení a dále rekonstrukce, popřípadě výstavba relaxačních zón a sportovišť.


Program Královéhradeckého kraje "Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji"Královéhradeckému kraji coby zprostředkovateli programu byla schválena dotace ve výši 2 270 898 EUR. Fond je tvořen finančními prostředky Islandu, Lichtenštejnska a Norska, dále také vlastními prostředky Královéhradeckého kraje ve výši 400 747 EUR. V součtu pak celý fond tvoří finanční prostředky ve výši 2 671 645 EUR oprávněných nákladů. Tyto finanční prostředky rozděloval Královéhradecký kraj na základě soutěže mezi předkladateli sub-projektů, vyhlášeny byly 2 výzvy. Hodnotitelé posuzovali zejména potřebnost, přínos pro veřejnost a přidanou hodnotu sub-projektů.

Předkládání projektových žádostí bylo ukončeno, většina sub-projektů již byla realizována, v současnosti je dokončována realizace zbývajících sub-projektů.

Informace týkající se individuálních projektů a blokových grantů naleznete v samostatné sekci "Programové období 2007 - 2013" - "Národní programy a iniciativy" - "Ostatní programy a iniciativy" - "Finanční mechanismy EHP/Norska (individuální projekty, blokové granty)".Aktuálně

05.08.2009: Do sekce "Formuláře ke stažení - realizační fáze sub-projektu" byla vložena aktualizovaná verze Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti.


15.04.2009: Do sekce "Publikace" byl vložen Manuál upravující realizaci Programu (verze 2.1) a v téže sekci byly zaktualizovány Pokyny pro příjemce (verze 2.2).


25.02.2009: Možnost podávání žádostí do programu Královéhradeckého kraje je již ukončena a další výzvy nebudou následovat.
1. výzva

Informace o průběhu 1. výzvy

Výsledky kontroly - 1. výzva (pdf, 211 kB, 19.6.2008 12:05)
Zpráva o výsledcích kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti

Tabulka naplněnosti indikátorů - 1. výzva

Tabulka naplněnosti indikátorů po schválení sub-projektů z 1. výzvy (pdf, 60 kB, 25.2.2009 9:33)

Podpořené projekty - 1. výzva

Zlepšení podmínek pro pacienty LDN ON Jičín, a.s. – nemocnice Nový Bydžov (pdf, 157 kB, 24.4.2009 16:15)
Výměna oken a oprava fasády na budově CSS Naděje v Broumově (pdf, 136 kB, 24.4.2009 16:16)
Obnova relaxační zóny a vybudování další v památkově chráněné lokalitě – prostor pro setkávání seniorů a dětí, zdravých a hendikepovaných (pdf, 172 kB, 24.4.2009 16:16)
Víceúčelové sportovní hřiště - Město Hostinné (pdf, 173 kB, 24.4.2009 16:17)
Sportovní areál Střední školy potravinářské ve Smiřicích (pdf, 158 kB, 24.4.2009 16:18)
Vestavba nových učeben v půdním prostoru v ZŠ Nový Hrádek (pdf, 165 kB, 24.4.2009 16:18)
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Studnice (pdf, 166 kB, 24.4.2009 16:19)
Modernizace ZŠ Meziměstí – zateplení, elektro a ÚT objektu C – tělocvičny (pdf, 146 kB, 24.4.2009 16:20)
Modernizace ZŠ v Nechanicích budova č.p. 2,3 – 1. fáze (pdf, 137 kB, 24.4.2009 16:21)


2. výzva

Informace o průběhu 2. výzvy

Výsledky kontroly - 2. výzva (pdf, 198 kB, 19.6.2008 12:06)
Zpráva o výsledcích kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti

Tabulka naplněnosti indikátorů - 2. výzva

Tabulka naplněnosti indikátorů po schválení sub-projektů z 2. výzvy (pdf, 45 kB, 25.2.2009 9:37)

Podpořené projekty - 2. výzva

Stavební úpravy ZŠ ve Velkém Poříčí (pdf, 151 kB, 24.4.2009 16:24)
Modernizace a rekonstrukce objektů Dětského domova, ZŠ a školní jídelny Dolní Lánov (pdf, 129 kB, 14.5.2009 15:48)
Školní hřiště Gymnázia a Střední odborné školy Hořice (pdf, 188 kB, 14.5.2009 15:49)
Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Bedřichov, rekonstrukce tělocvičny a relaxační zóny (pdf, 149 kB, 24.4.2009 16:27)
Rekonstrukce mateřské školy v Česticích (pdf, 180 kB, 24.4.2009 16:28)
Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem (pdf, 135 kB, 24.4.2009 16:29)
Nová Paka - skatepark (pdf, 176 kB, 24.4.2009 16:29)
Rekonstrukce školního hřiště v Čisté v obci Černý Důl (pdf, 197 kB, 24.4.2009 16:30)
Rekonstrukce a modernizace Mateřské školy v České Čermné (pdf, 159 kB, 24.4.2009 16:31)
Oprava střechy Domova důchodců Borohrádek - Zámeček (pdf, 178 kB, 24.4.2009 16:31)
Oprava a vybavení ZŠ a MŠ Lužany (pdf, 185 kB, 24.4.2009 16:32)
Modernizace budovy Sokol Jičín (pdf, 141 kB, 24.4.2009 16:32)


Publikace

Manuál upravující realizaci Programu - verze 2.1 (pdf, 1008 kB, 15.4.2009 11:30)
Pokyny pro příjemce - verze 2.2 (pdf, 2894 kB, 15.4.2009 11:27)
Propagační materiály (pdf, 41 kB, 19.6.2008 14:12)
Publicita: Propagační materiály - technické podmínky


Formuláře ke stažení - realizační fáze sub-projektu

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti (doc, 597 kB, 5.8.2009 13:17)