E-PODATELNA

19. 4. 2024

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

1. Adresa elektronické podatelny:

posta@khk.cz

2. Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě,

ve kterých Krajský úřad Královéhradeckého kraje přijímá prostřednictvím e-podatelny dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů.
(předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)

Přehled datových formátů dokumentů (xlsx, 12 kB, 2.2.2022 9:59)
Přehled datových formátů dokumentů (pdf, 181 kB, 2.2.2022 6:52)

3. Seznam povolených typů technických nosičů dat

  • CD
  • DVD
  • Flash disk

4. Adresa umístění elektronické podatelny

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

5. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat = úřední hodiny podatelny

Pondělí 8:00 - 11:00 11:30 - 17.00
Úterý 8:00 - 11:00 11:30- 14.00
Středa 8:00 - 11:00 11:30 - 17.00
Čtvrtek 8:00 - 11:00 11:30 - 14.00
Pátek 8:00 - 11:00 11:30 - 14.00

6. Příjem a zpracování elektronických podání

  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem
    e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Krajským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).