Dokumenty vztahující se k RLZ

13. 8. 2008

 


Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007 - 2015
Akční plány Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 - 2009, 2010 - 2012

dokumenty jsou ke stažení na stránkách kraje v sekci Rozvoj kraje - Rozvoj lidských zdrojů - Strategie RLZ Královéhradeckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016
dokument je ke stažení na stránkách kraje v sekci Školství - Koncepční materiály, analýzy
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-51780/

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015
dokument je ke stažení na stránkách kraje v sekci Rozvoj kraje - koncepční dokumenty
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=222

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku
dokument je ke stažení na stránkách Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů
http://rlz.vlada.cz/index.php?sec=10172&session=420957143
Strategie celoživotního učení ČR
dokument je ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
dokument je ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://aplikace.msmt.cz/HTM/KTDlouhodobyZamer.htm
Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice
Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání; ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=102445&CAI=2802
Národní lisabonský program 2005 - 2008 (Národní program reforem České republiky)
dokument je ke stažení na stránkách ke stažení na stránkách Vlády České republiky
http://www.vlada.cz/assets/cs/eu/oeu/lisabon1/ls_a_cr/narodni_program_reforem_cz.pdf
Lisabonský proces
jednotlivé dokumenty k Lisabonskému procesu jsou ke stažení na stránkách Vlády České republiky
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=4575