Telefonní seznam zaměstnanců a zastupitelů

Odbor územního plánování a stavebního řádu je od 1.2.2020 umístěn na detašovaném pracovišti - Švendova 1282

Vyhledávání

Telefonní seznam

ORG - odbor organizační a právní

*)         Kliknutím na jméno pracovníka se otevře poštovní klient s předvyplněnou e-mailovou adresou
**)       Kliknutím na č. dveří se zobrazí plán budovy s vyznačeným umístěním kanceláře

příjmení, jméno, titul* zástup Činnost č. dveří** telefon
Malíř Radek Mgr. zástup vedoucí odboru 1a-N5.101 495 817 224
602 657 037
Bystrianská Kateřina Mgr.   právnička 1a-N5.103 495 817 714
702 238 305
Krátká Ivana Bc.   referentka odboru 1a-N5.102 495 817 205
736 521 827
Svěrák Jiří Bc.   koordinátor pro romské záležitosti 1a-P3.108 495 817 666
606 021 039
Teplá Petra Ing.   ekonomka odboru, kapitola 18 - zastupitelstvo kraje 1a-N5.102 495 817 352
736 521 892
Tomášová Veronika Bc.   ekonomka odboru, individuální dotace 1a-N5.102   
727 943 426
oddělení legislativní a právní
Adámek Petr Mgr. zástup vedoucí oddělení 4a-N3.410   
736 521 873
Černá Iveta   zabezpečení jednání výborů zastupitelstva a komisí rady kraje 4b-N3.419   
607 044 103
Felzmannová Martina Mgr.   právnička 4a-N3.411   
607 029 476
Nesvačilová Ivana   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
736 521 852
Novotný Ondřej   komplexní zabezpečení jednání Rady a Zastupitelstva KHK 1a-N3.104   
736 521 860
Olšáková Andrea Mgr.   komplexní zabezpečení jednání Rady Královéhradeckého kraje 4b-N3.418   
702 178 641
Sirová Hana   referentka 4a-N3.403   
727 826 871
Tunová Ida Mgr.   právnička 4a-N3.411 495 817 124
720 987 134
oddělení krizového řízení
Pejšek Miroslav Ing. zástup vedoucí oddělení 1a-N4.101 495 817 206
702 196 319
Lukáč Jan Mgr.   obranné plánování, spolupráce s AČR, zpracování dílčího plánu obrany, oblast kybernetické bezpečnosti 1a-N4.104 495 817 755
725 576 979
Mareš Jan Ing.   hospodářské opatření pro krizové stavy, regulační opatření, zpracování plánu nezbytných dodávek 1a-N4.105 495 817 201
727 970 578
Novotná Marie Mgr.   ochrana utajovaných informací, spisová služba a administrativa 1a-N4.103 495 817 211
725 547 167
Šebesta Tomáš Bc.   agenda bezpečnostních rad, krizových štábů, součinnost s IZS, krizové plánování 1a-N4.104 495 817 471
725 542 595
oddělení tiskové
Lechmann Dan Mgr. zástup vedoucí oddělení 1a-N5.104 495 817 133
702 153 454
Černý Jakub Ing.   referent tiskového oddělení 1a-N5.103 495 817 207
607 045 001
Gregorová Monika   referentka tiskového oddělení 1a-N5.104   
721 979 682
Klemt Jiří   odborný referent 1a-N5.103 495 817 213
725 577 010
Svatoňová Martina Mgr.   redaktorka tiskového oddělení 1a-N5.104 495 817 218
736 521 908
Vaníček Lukáš Mgr.   referent tiskového oddělení 1a-N5.105 495 817 271
725 575 246
oddělení administrativní
Drábková Věra Ing. DiS. zástup vedoucí oddělení 9-N3.924 495 817 220
725 302 062
Benák Miloš Mgr.   referent 1a-N2.121 495 817 391
722 979 269
Klimešová Michaela   asistentka hejtmana Mgr. Martina Červíčka 1a-N5.118 495 817 221
727 808 465
Tlustá Lia Bc.   referentka 1a-N2.121 495 817 640
720 029 812
Vaníček Michal   řidič 1a-P2.106 495 817 538
  
úsek asistentů/asistentek
Dušková Radka Ing. zástup vedoucí úseku, asistentka náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové 9-N3.902 495 817 565
601 375 639
Janečková Lydie Mgr.   asistentka náměstka hejtmana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D. 1a-N3.119 495 817 215
736 521 904
Líkařová Monika Mgr.   asistentka člena rady Adama Valenty 4b-N3.417 495 817 524
725 903 457
Nováková Soňa   asistentka člena rady MUDr. Zdeňka Finka 9-N3.919 495 817 474
602 561 611
Procházková Alena   asistentka náměstka hejtmana Mgr. Arnošta Štěpánka MBA 9-N3.920 495 817 333
720 045 131
Veselá Radka Bc.   asistentka 1. náměstka hejtmana Bc. Pavla Bulíčka 9-N3.903 495 817 442
720 066 939
Šenková Věra Bc.   asistentka člena rady Mgr. Václava Řehoře 1a-N3.104 495 817 251
722 960 431