Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou

17. 10. 2017 Autor: Bc. Pavla Hofmanová, DiS.

Tato územní studie byla pořízena ve vazbě na plánovaný rozvoj stávající průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou, a jejím základním cílem je vyhodnocení územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou z pohledu územně plánovací dokumentace kraje a dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje. Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti a tím se stala jedním z územně plánovacích podkladů pro pořizování územně plánovacích dokumentací Královéhradeckého kraje a vybraných obcí Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení