Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2

2. 7. 2020 Autor: Jitka Macková

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018 a Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.  

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2019 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019.

 

Do listinné podoby Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1 a č. 2 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

webová prezentace: Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1 a č. 2

Soubory ke stažení:

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1 a č. 2: