Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje 2022–2030

3. 6. 2022

Analytická část

V analytické části naleznete zmapované informace a data o současném stavu kultury, kulturního dědictví a KKO v Královéhradeckém kraji. Prostřednictvím zevrubně provedené analýzy můžeme identifikovat, jaký konkrétní plán je potřeba v našem kraji sestavit, jaké cíle jsou reálné a proveditelné a také si posvítit na problémy, které je potřeba řešit v daném časovém horizontu.

Tuto část zpracovával Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s externisty a dodavatelem strategie ONPlan Lab v letech 2019–2021. Na zpracování podkladů se podíleli experti krajského úřadu z Odboru analýz, Oddělení krajských dotací Odboru regionálního rozvoje, Oddělení informatiky Odboru kanceláře ředitele, Oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu a experti Centra investic, rozvoje a inovací, regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje.

Návrhová část

Návrhová část byla schválena na 6. zasedání Zastupitelstva KHK v pondělí 21. června. usnesením č. ZK/6/327/2021