Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

1. 3. 2023 Autor: Zdeněk Štorek

„Ucelena politika Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

Usnesením č. ZK/29/2310/2020 ze dne 22. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje „Ucelenou politiku Královéhradeckého kraje o vodě“. Jedná se o materiál vypracovaný pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti. Jeho použití bude zejména při tvorbě Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, pořizování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje současně schválilo akční plán na roky 2021 a 2022.

Jedná se svým způsobem o ojedinělý odborný matriál, který vychází z programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje z 27. 12. 2016. Jeho výjimečnost spočívá především v tom, že je prvním odborným materiálem svého druhu v České republice, zpracovaným na úrovni kraje.

Soubory ke stažení