Upozornění pro žadatele o dotaci v dotačním programu 24RRD14 - Příprava investičních projektů

8. 1. 2024 Autor: Andrea Mazurová

Úspěšní žadatelé o dotaci v tomto dotačním programu musí do tří let od ukončení projektu financovaného z tohoto dotačního programu předložit žádost o dotační prostředky z národních nebo evropských zdrojů a úspěšně projít fází kontroly formálních náležitostí. Národními a evropskými zdroji jsou myšleny dotační programy a výzvy financované z evropských zdrojů nebo ze zdrojů resortních ministerstev. Tato podmínka nemůže být naplněna podáním žádosti na realizaci investiční akce v krajském dotačním programu (POV. Individuální dotace aj.). Účelem tohoto dotačního programu je pomoci žadatelům připravit kvalitní projektovou dokumentaci případně žádost o dotační prostředky, aby mohli získat finanční prostředky na realizaci investičních akcí z jiných, než krajských zdrojů.