Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2024 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

29. 1. 2024 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 29. 1. 2024 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy budou připraveny k podpisu v aplikaci KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu. Výzva k podpisu bude zveřejněna na titulní nástěnce KISSOS.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou, e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra (platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS).

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

Smlouvy ve vlastním zájmu podepisujte co nejdříve, my postupně dle pořadí podpisů zajistíme kontrolu a předání k podpisu z naší strany a k proplacení. Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte e-mailem na firmu DERS, e-mail: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení