Vyhlášení dotačního programu k poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2024 na podporu sociálních služeb

15. 5. 2024 Autor: Michal Žehan

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2024 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádosti je možné podávat od 1. července 2024 do 31. července 2024 (po 31.7.2024 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) - adresa https://sitkhk.ders.cz a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Poskytovatelé zařazení do sítě KHK

- Vyplněná data k 30.6.2024 v modulu Evidence a realizace (Skutečnost k 30.6.2024, Roční výhled k 30.6.2024, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2024)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Poskytovatelé nezařazení do sítě KHK

Náležitosti žádosti

- Vyplněná data v modulu Vyrovnávací platba – sloupec Poskytovatel (údaje vztahující se pouze k území Královéhradeckého kraje)

- Vyplněná data k 30.6.2024 v modulu Evidence a realizace (za celou registrovanou službu Skutečnost k 30.6.2024, Roční výhled k 30.6.2024, Podíly zadavatelů) aplikace Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 31.7.2024)

- Vyplněná a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS

Bližší upřesnění viz Výzva k podání žádosti (příloha ke stažení)

Soubory ke stažení