Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2024 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

13. 9. 2023 Autor: Michal Žehan

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11. 9. 2023 vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2024, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

Královéhradecký kraj, odbor sociálních věcí vyhlašuje výzvu pro rok 2024 k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2024, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024.

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2024“ a „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost pro rok 2024 je možné zpracovat a podávat od 16. 10. 2023 do 15. 11. 2023.

Žádost pro rok 2024 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel. Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Soubory ke stažení