Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení


registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009056

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy plicního oddělení Oblastní nemocnice Jičín.

V rámci technického řešení rekonstrukce je navrženo zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, výměna výplní a výměna kotle. V rámci projektu dojde také k vyregulování otopné soustavy. Realizací projektu bude dosaženo energetických parametrů náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti, sníží se spotřeba energií na provoz, což sníží zátěž na životní prostředí a dále bude zlepšen komfort uživatelů objektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy plicního oddělení Oblastní nemocnice Jičín.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.