Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci - nízkopříjmové domácnosti (dotační program č. 24OPK01)

2. 4. 2024 Autor: Jitka Hejlová

Dne 19. 2. 2024 rozhodla Rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji". Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3 a vyšší emisní třídu. Příjem žádosti o dotaci bude od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin. Podmínky programu a způsob podání žádostí o dotaci je uveden v přílohách.

Číselné označení dotačního programu: 24OPK01
Slovní označení programu: Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji
Datum zveřejnění výzvy: 29. 2. 2024
Finanční alokace: 68 000 000 Kč
Příjem žádostí: od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin
Postup podání žádosti o dotaci:
1. Zřízení uživatelského účtu v dotačním portále DOTIS - kdykoliv; (https://dotace.khk.cz)
2. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti - od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin;
3. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK - do 10 pracovních dní od odeslání elektronické verze žádosti.
Více informací naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení