Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Logo Spolufinacováno EU a logo MMR

Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_033/0000402

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Projekt prostřednictvím modernizace prostor Královéhradeckého kraje, kde sídlí Archeopark Všestary, přispěje k posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu. Realizací projektu dojde ke zatraktivnění a zpřístupnění movitého kulturního dědictví - „Sbírky Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou“. Zkvalitní se péče o muzejní sbírkové předměty Regionu Rychnovska, čímž se posílí povědomí o této oblasti, což přispěje k posílení regionálního rozvoje. Díky inovativnímu pojetí prezentace sbírkového fondu dojde ke zvýšení atraktivity kulturního dědictví pro širokou veřejnost.

V rámci projektu dojde k přestavbě stávajícího skladu archeologického materiálu. Díky stavebním úpravám vzniknou prostory kinosálu, patro věnované technologii zpracování kamene, dílny pro školní exkurze i sklad pomůcek prezentace. Nově vzniklé prostory expozice budou bezbariérové.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Muzea a galerie Orlických hor, které zatím nebyly představeny veřejnosti prostřednictvím rozšíření stávajícího objektu Archeoparku Všestary.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.