Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Logo Spolufinacováno EU a logo MMR

Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Autor: admin admin

registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_033/0000403

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení Galerie moderního umění v Hradci Králové.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci dvou podzemních podlaží budovy Galerie moderního umění. Součástí projektu jsou nové rozvody vzduchotechniky, vytápění, vody, kanalizace a elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu. Nové prostory depozitáře budou plně vybaveny. Realizací projektu vznikne také nové edukační centrum, jako nový komunitní prostor v Hradci Králové, který umožní rozšířit nabídku doprovodného programu a povede ke zvýšení návštěvnosti Galerie. Prostory edukačního centra budou bezbariérové.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit přístupnost a zajistit ochranu sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.