Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové

10. 1. 2023 Autor: admin admin

registrační číslo: : CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958

Zpět na přehled projektů

Popis

Realizací projektu dojde k vybudování tří skupinových domácností pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 lůžek v lokalitě Hradec Králové. V rámci projektu dojde k výstavbě nového rodinného domu včetně jeho vybavení v souladu s materiálně technickým standardem. Realizací projektu dojde ke zlepšení infrastruktury Královéhradeckého kraje pro zajištění pobytové sociální služby komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením.

Cíle

Cílem projektu je zvýšení kapacit pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru pro osoby s postižením a současně zvýšení místní dostupnosti tohoto typu služeb pro obyvatele Královéhradeckého kraje.

Výsledky

Výsledkem projektu bude vybudování nového rodinného domu s třemi skupinovými domácnostmi s kapacitou 18 lůžek pro poskytování sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením a zajištěním nezbytného vybavení v lokalitě Hradec Králové.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.