Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

15. 10. 2018 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Seminář byl určen pro zástupce krajů, regionálních rozvojových agentur, měst a obcí, škol a univerzit, hospodářských komor, zdravotnických a sociálních zařízení, nadací apod. a to jak z Královéhradeckého kraje, tak i z Pardubického kraje.


Program semináře a základní podpůrné informační materiály:

Program semináře (pdf, 394 kB, 13.4.2017 14:00)

Přeshraniční program Interreg V-A ČR - Polsko (pdf, 340 kB, 21.4.2017 14:18)

Nadnárodní program Interreg CENTRAL EUROPE (pdf, 296 kB, 26.4.2017 13:08)

Nadnárodní program Interreg DANUBE (pdf, 656 kB, 19.4.2017 12:35)

Meziregionální program Interreg EUROPE (pdf, 136 kB, 13.4.2017 14:03)

Meziregionální program ESPON 2020 (anglická verze) (pdf, 934 kB, 19.4.2017 17:47)

Program URBACT III (pdf, 624 kB, 18.4.2017 15:12)

Souhrnný informační leták - programy cíle Evropská územní spolupráce (pdf, 229 kB, 13.4.2017 14:04)

Mezinárodní visegrádský fond (pdf, 183 kB, 19.4.2017 12:35)

Prezentace:

Roman Klíma - přeshraniční program Interreg V-A ČR - Polsko (pdf, 1710 kB, 26.4.2017 12:22)

Veronika Svobodová - nadnárodní program Interreg CENTRAL EUROPE (pdf, 1309 kB, 26.4.2017 12:26)

Veronika Svobodová - nadnárodní program Interreg DANUBE (pdf, 2187 kB, 26.4.2017 12:27)

Alice Štollová Kovandová - meziregionální program Interreg EUROPE (pdf, 1794 kB, 10.5.2017 14:09)

Milada Hroňková - meziregionální program ESPON 2020 (pdf, 1821 kB, 26.4.2017 12:33)

Vladimír Neškudla - zkušenosti z mezinárodních projektů (pdf, 695 kB, 26.4.2017 12:35)

Petr Kohout, Marcela Česáková - představení projektu AMIIGA (Interreg CENTRAL EUROPE) (pdf, 9373 kB, 26.4.2017 12:38)

Petra Císařová - příprava projektů v programech evropské teritoriální spolupráce (pdf, 824 kB, 26.4.2017 12:41)

Eliška Pilná - program URBACT III (pdf, 3550 kB, 26.4.2017 12:42)

Antonín Hořín - City Centre Doctor Project (program URBACT III) (pdf, 4487 kB, 26.4.2017 12:45)

Marek Pavlík - Mezinárodní visegrádský fond (pdf, 670 kB, 26.4.2017 12:46)

Petr Švihlík - představení realizovaných projektů (Mezinárodní visegrádský fond) (pdf, 10035 kB, 21.4.2017 14:29)

Tisková zpráva:

Dne 27. dubna 2017 byla k průběhu semináře zveřejněna tisková zpráva.


Seminář v Olomouci:

Dne 18. září 2017 uspořádal (po vzoru Královéhradeckého kraje) seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegradskému fondu i Olomoucký kraj, výstupy ze semináře - viz prezentace.

Fotogalerie