5. 1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

Logo EU - Operační program Žívotní prostředí + logo MŽP

5. 1 a Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují


registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012219

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují. Celkem se jedná o 6 propojených objektů školy.

V rámci technického řešení je navrženo zateplení obvodových stěn jednotlivých budov, výměna stávajících dřevěných a ocelových oken ve všech částech objektů za okna plastová s izolačními dvojskly a zateplení střešních konstrukcí. Realizací projektu bude dosaženo energetických parametrů náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti, sníží se spotřeba energií na provoz, což sníží zátěž na životní prostředí a dále bude zlepšen komfort uživatelů objektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí předmětné budovy Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.