Výroční akce programu, 20. - 21. 9. 2018, Hradec Králové

19. 3. 2024 Autor: Roman Klíma

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Královéhradecký kraj, spolu s Opolským vojvodstvím a Společným sekretariátem Programu Interreg V-A ČR - Polsko, pořádal ve dnech 20.-21. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové Výroční akci Programu Interreg V-A ČR - Polsko. První den byl určen pro všechny zájemce o česko-polskou spolupráci (v průběhu celého dne se programu účastnilo 160 osob), druhý den byl určen pro zástupce implementační struktury. Na Výroční akci byly prezentovány inspirativní česko-polské projekty, byl představen stav realizace programu a výhled přeshraniční spolupráce po roce 2020. V předsálí se konal veletrh přeshraničních projektů. Výroční akce představovala šanci i k neformálním setkáním a výměně zkušeností. Výroční akce se účastnila rovněž početná delegace z partnerské ukrajinské Zakarpatské oblasti, kolegové a kolegyně ze Zakarpatí hledali v česko-polských projektech inspiraci pro realizaci svých přeshraničních projektů v rámci tří programů Evropského nástroje sousedství. Program byl doplněn atraktivním koncertem Dívčího sboru Kantiléna Hradec Králové a Smiling String Orchestra. Součástí Výroční akce byl Polsko-český běh přátelství, který se konal dne 15. září 2018 v polském městě Głuchołazy.

Pozvánka a plakát

Pozvánka (pdf, 272 kB, 4.10.2018 11:40)

Plakát (pdf, 475 kB, 8.8.2018 16:14)

Program a prezentace dne 20. září 2018

Program dne 20. 9. 2018 (pdf, 298 kB, 4.10.2018 11:43)

DRUGSTOP - příklad komplexní mezinárodní spolupráce (pdf, 1498 kB, 4.10.2018 12:23)
pan plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, pan kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Inspirativní projekty Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství (pdf, 3613 kB, 5.10.2018 14:57)
pan Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jak se turistické atraktivity staly zajímavější díky projektům spolupráce (pdf, 7621 kB, 4.10.2018 12:21)
paní Aleksandra Derejczyk, vedoucí oddělení Mezinárodních programů a projektů, Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství

PecKa - společné dědictví měst Pec pod Sněžkou a Karpacz (pdf, 3213 kB, 4.10.2018 12:24)
paní Mgr. Zuzana Komárková, projektová manažerka města Pec pod Sněžkou, paní Kamila Cyganek, místostarostka města Karpacz (zastupoval pan Roman Klíma)

Stezkou přeshraničních projektů po Opolském vojvodství (pdf, 2440 kB, 4.10.2018 12:28)
paní Agnieszka Okupniak, zástupce ředitele odboru Koordinace operačních programů, Maršálkovský úřad Opolského vojvodství

Shrnutí Polsko-českého běhu přátelství (pdf, 8218 kB, 4.10.2018 12:54)
paní Justyna Wójcik, paní Dorota Parobij, Regionální kontaktní bod Programu Interreg V-A ČR - Polsko v Opole, Maršálkovský úřad Opolského vojvodství

Program a prezentace dne 21. září 2018

Program dne 21. 9. 2018 (pdf, 219 kB, 4.10.2018 11:44)

Návrhy nařízení pro Evropskou územní spolupráci (Interreg) 2021-2027 (pdf, 475 kB, 4.10.2018 12:32)
pan Mgr. Jan Pikna, Odbor evropské územní spolupráce, MMR ČR

Evropská územní spolupráce v Centru pro regionální rozvoj České republiky (pdf, 1017 kB, 4.10.2018 12:41)
paní Ing. Petra Marková, vedoucí oddělení pro NUTS II Severovýchod, CRR ČR

Aktuální informace o stavu implementace Programu (pdf, 1093 kB, 4.10.2018 12:44)
pan Mgr. Maciej Molak, vedoucí Společného sekretariátu Programu

Shrnutí soutěže pro Regionální subjekty a Euroregiony jako součást propagace Interreg V-A ČR -Polsko (pdf, 4275 kB, 4.10.2018 12:44)
pan Mgr. Maciej Molak, vedoucí Společného sekretariátu Programu

Dobrá praxe přeshraniční spolupráce - Královéhradecký kraj (pdf, 1157 kB, 15.10.2018 9:02)
pan Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Dobrá praxe přeshraniční spolupráce - Dolnoslezské vojvodství (pdf, 2972 kB, 4.10.2018 13:55)
pan Sebastian Pacyna, Regionální kontaktní bod Programu Interreg V-A ČR - Polsko ve Walbrzychu, Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství

Dobrá praxe přeshraniční spolupráce - Opolské vojvodství (pdf, 5600 kB, 4.10.2018 13:55)
paní Agnieszka Okupniak, zástupce ředitele odboru Koordinace operačních programů, Maršálkovský úřad Opolského vojvodství

Fond mikroprojektů v období 2014-2020 v rámci Programu Interreg V-A ČR - Polsko (pdf, 1774 kB, 4.10.2018 13:03)
paní Jana Čejpová, vedoucí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Polsko-český běh přátelství, který předcházel hlavnímu programu Výroční akce v Hradci Králové (15. září 2018, Głuchołazy)

V gesci maršálka Opolského vojvodství Andrzeje Buły, starosty města Głuchołazy Edwarda Szupryczyńského a vedoucího Společného sekretariátu programu Macieje Molaka se uskutečnil 12 kilometrový Běh přátelství a Běh uniformovaných složek na trase Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy.

Organizační pokyny - strana 1 (jpg, 976 kB, 27.8.2018 15:16)

Organizační pokyny - strana 2 (jpg, 691 kB, 27.8.2018 15:16)

Plakát - běh (jpg, 1880 kB, 27.8.2018 15:27)

Další informace jsou uvedeny na FB Interreg Opolskie a na webových stránkách města Głuchołazy.


Fotogalerie