INTERREG Česko - Polsko (pro období 2021-2027)

29. 9. 2023

 INTERREG Česko - Polsko (pro období 2021-2027)

Podrobné informace o programu Interreg Česko - Polsko naleznete na oficiálních stránkách www.cz-pl.eu.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a konzultace

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

Oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441

Aktuality

Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

Královéhradecký kraj pořádá dne 7. 10. 2023 Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko a to při příležitosti konání Dne otevřených dveří v Dopravním podniku města Hradce Králové. Na Výroční akci budou prezentovány výsledky projektů programu Interreg V-A ČR - Polsko a budou rovněž představeny možnosti programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027.

Čas konání - od 9:00 do 15:00 hodin, místo konání - areál Dopravního podniku města Hradce Králové, Pouchovská 153, Hradec Králové.

pozvánka (pdf, 1445 kB, 29.9.2023 14:14)

Nová výzva a online školení - priorita 4, specifický cíl 4.1

Dne 19. 7. 2023 byla vyhlášena výzva v prioritě 4 - Spolupráce institucí a obyvatel, specifický cíl 4.1 - Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti, více informací k výzvě zde.

Dne 3. 10. 2023 od 9 hodin se k této výzvě uskuteční online školení, více informací ke školení zde.

Online školení - priorita 2 (cíl 2.1 - cestovní ruch) a priorita 4 (cíl 4.2 - prohloubení přeshraničních vazeb)

Společný sekretariát v Olomouci pořádá dne 9. 8. 2023 od 9 hodin online školení k prioritě 2 (cíl 2.1 - cestovní ruch) a prioritě 4 (cíl 4.2 - prohloubení přeshraničních vazeb), více informací zde.


Česko-polská Burza partnerství

Společný sekretariát v Olomouci pořádá dne 8. 3. 2023 od 10:30 do 14:30 hodin v sále Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc Česko-polskou Burzu partnerství, více informací zde.


Školení pro žadatele - přeshraniční partnerství, doprava

Společný sekretariát v Olomouci a MMR ČR pořádají dne 21. 2. 2023 od 9 do 13 hodin online školení pro žadatele - přeshraniční partnerství, doprava, více informací zde.


Školení a konzultace pro žadatele

Dne 26. 1. 2023 se v Hotelu Kłodzko (Boguszyn 79b, 57-300 Kłodzko) uskuteční od 11 hod. školení a konzultace pro žadatele do programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Více informací o školení naleznete zde.

Vyhlášení prvních výzev

Dne 15. 12. 2022 byly vyhlášeny první výzvy programu. Více informací naleznete zde.

Regionální seminář v Hradci Králové

Dne 23. 11. 2022 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnil Regionální seminář k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Výstupy ze semináře, včetně všech prezentací, jsou k dispozici zde.

Konference Příležitosti pro region

Dne 20. 1. 2022 se v EA Hotelu Tereziánský Dvůr Hradec Králové uskutečnila konference Příležitosti pro region. Výstupy z konference, včetně prezentace k programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, jsou k dispozici zde.