Královéhradecký kraj vyhlásil vítěze v rámci soutěže Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

3. 1. 2024 Autor: Klára Stannerová

V rámci Královéhradeckého kraje se uskutečnil první ročník Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Do soutěže se přihlásilo 27 společností, škol, obcí nebo měst. Odborná komise z nich vybrala jako nejodpovědnější společnost Siemens v soukromé sféře a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve sféře veřejné.

„Smyslem soutěže je ocenit takové společnosti či veřejný sektor, které jsou svou činností a rozhodnutími regionálně, sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědné a touto společenskou odpovědností se aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají. Komplexní přístup zúčastněných regionálních aktérů znamená, že budou nejen prosperovat ve své činnosti, ale současně budou pomáhat svému okolí, aby se zde dobře žilo. A této činnosti si velice ceníme,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Ocenění realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Ocenění v současnosti udílí také dalších osm krajů ČR, ke kterým letos přibyl také Královéhradecký kraj. Záštitu soutěži uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

„Udržitelnost a odpovědnost nejsou klišé, je třeba jim věnovat patřičnou péči. Být odpovědný znamená všímat si toho, co se děje nejen v mém okolí, ale v širším regionu, potažmo na celé Zemi. Jsem nesmírně rád, že se přihlásilo tolik firem, obcí a organizací, které jsou svým přístupem k vedení příkladem pro ostatní. Upínat se bezohledně jen k výkonu a zisku není dlouhodobě udržitelné,“ uvedl radní Adam Valenta během předávání cen.

Fotografie z předávání si můžete prohlédnout zde.

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost kraj udělil ve dvou kategoriích, a to pro soukromý a veřejný sektor. Podmínkou přihlášení do soutěže bylo vyplnění sebehodnotícího dotazníku, na jehož základě pak hodnotitelská komise stanovila pořadí účastníků. Konečné pořadí stanovila hodnotitelská komise, ve které byli vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR a v sekci veřejný sektor hodnotil zástupce člen Nadačního fondu Škoda Auto, a. s.

Součástí dotazníků tak například byly otázky, jakými aktivitami účastníci přispívají k rozvoji života občanů v Královéhradeckém kraji, co dělají pro zlepšování bezpečnosti práce nad rámec platné legislativy či v jakém rozsahu používají recyklované materiály či obnovitelné zdroje energie.

Do soukromé sféry se přihlásilo celkem 15 soutěžících a hodnotitelská komise určila na prvních pozicích tyto společnosti:

  1. místo – Siemens, s. r. o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika
  2. místo – Teleflex ARROW International CR, a. s.
  3. místo – ASSA ABLOY Opening Solutions CZ, s. r. o., a Sklopísek Střeleč, a. s.
Do veřejné sféry se přihlásilo celkem 12 soutěžících a jako nejlepší byly vyhodnoceni tito účastníci:
  1. místo – Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.
  2. místo – Město Jičín
  3. místo – Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové