Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

18. 5. 2023 Autor: Klára Stannerová

Královéhradecký kraj vyhlásí poprvé v letošním roce soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost. Garantem a vyhlašovatelem soutěže je Rada kvality ČR pod záštitou MPO. Pro uspořádání „nultého“ ročníku budou vyhlášeny dvě kategorie, a to pro soukromý sektor a veřejný sektor. Smyslem soutěže je ocenit takové společnosti/veřejný sektor, který v návaznosti na svou činnost je regionálně, sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědný a touto společenskou odpovědností se aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Toto ocenění realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Od té doby se do soutěže zapojily další kraje. Od letošního roku se nově připojí i náš kraj.

Snahou ocenění je informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR (Corporate Social Responsibility) jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí.

Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Předpokládá se i spolupráce s dalšími regionálními organizacemi včetně Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad KHK, uchazeči vyplňují jednoduchý online sebehodnotící dotazník. Hodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé.

Konečné pořadí stanovuje Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR.

V současné době Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlašuje kromě Královéhradeckého kraje také Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj a Ústecký kraj.

Bližší informace jsou zveřejněny zde - Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - Oficiální portál Rady Kvality ČR (narodniportal.cz) a dále pak výstupy z prezentace soutěže z počátku tohoto roku - https://www.narodniportal.cz/seminar-k-cenam-hejtmana-za-csr/

Soubory ke stažení