Nejlepší student 2016

5. 4. 2016 Autor: Martina Svatoňová

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy. Termíny: Zahájení soutěže: 1. 4. 2016 Ukončení soutěže: 27. 5. 2016 Nominace studentů je možno podávat až do ukončení soutěže, tedy do 27. 5. 2016.

Letos budou oceněni celkem tři studenti a škola toho nejlepšího studenta. V případě velké unikátnosti studentů je možné, že porota ocení více studentů. Další odměny jsou věnovány partnery projektu (předplatné časopisu DPS - Elektronika od A do Z, předplatné Regionálního Deníku, vývojové nástroje pro techniky, …).

Nově v soutěži:

Nová kategorie: Nejlepší student technik

Od roku 2015 navíc ke třem vítězům v soutěži bude oceněn ještě jeden nadějný student/ka „technik“. V této kategorii bude oceněn student technicky, matematicky, fyzikálně či podobně nadaný. Typicky zde může být oceněn student střední průmyslové školy, avšak není to podmínkou. Ocenění v této kategorii vybere odborná porota a především sponzor této kategorie: odborný časopis DPS - Elektronika od A do Z, který vítězi věnuje vývojové sady a předplatné časopisu.

Vyhlášení a předání odměn proběhne v druhé polovině června 2016. Předání všech ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v Jičíně.

Nominace studentů je možno podávat až do ukončení soutěže, tedy do 27. 5. 2016. Doporučujeme však nominace podávat alespoň několik dní dříve z důvodu vytíženosti systému v závěru soutěže.

Region soutěže: Česká republika

Přihlášení do soutěže:

Návrhy na nominaci mohou podávat ředitelé a učitelé škol, jedna škola může přihlásit maximálně 2 studenty. Nominace pro kategorii Nejlepší student technik nemá žádná zvláštní kritéria, jedná se o stejnou nominaci studenta dle postupu níže (v nominaci může být kladen důraz na technické schopnosti studenta). Titul Nadějný vědec také nemá speciální nominační formulář (v nominaci může být kladen důraz na vědecké schopnosti studenta). Do soutěže mohou být studenti nominováni opakovaně, pokud již nebyli oceněni v předchozích ročnících.

Informace : www.nejlepsistudent.cz

Kontakt:

Mgr. Adéla Slezáková, PR, MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín

420 493 538 125, Mob.: +420 734 622 706, E-mail: slezakova@microrisc.com, www.microrisc.com