Informační systémy Královéhradeckého kraje

25. 5. 2018

Informace o informačním systému Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zveřejňované podle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění

Informační systém Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (IS KÚ KHK) je převážně postaven na platformě Windows server 2008 R2 a 2016.  Uživatelské stanice pracují na platformě MS Windows 7 a 10 s kancelářským systémem MS Office 20013 a 2016.

Prohlášení dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje nevytváří žádné číselníky dle § 5 odst. f) zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Ing. Martin Kořínek, Ph.D.
vedoucí oddělení informatiky

Soubory ke stažení