Vyhláška Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.

2. 2. 2004 Autor: Ing. Milan Smolik

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

108/2003 Sb

108/2003 Sb.

 

VYHLÁŠKA

ze dne 1. dubna 2003

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích

za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

 

 


Ministerstvo kultury po projednání s  příslušnými krajskými úřady stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987  Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.  132/2000  Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

 

§ 1

 

     Území historických částí měst a obcí Bavorov (okres Strakonice), Budišov nad Budišovkou (okres Opava), Červená Řečice (okres Pelhřimov), Český Krumlov-Plešivec (okres Český Krumlov), Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou), Frenštát pod Radhoštěm (okres Nový Jičín), Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod), Hradec nad Moravicí (okres Opava), Hrádek nad Nisou (okres Liberec), Husinec (okres Prachatice), Chotěboř  (okres Havlíčkův Brod), Kostelec nad Labem (okres Mělník), Ledeč nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), Litvínov-Osada (okres Most), Lomnice nad Popelkou (okres Semily), Lysá nad Labem (okres Nymburk), Malešov (okres Kutná Hora), Mašťov (okres Chomutov), Mirovice (okres Písek), Mšeno (okres Mělník), Načeradec (okres Benešov), Ondřejov (okres Praha-východ), Ostrava-Poruba (okres Ostrava-město), Ostrava-Přívoz (okres Ostrava-město), Ostrava-Vítkovice (okres Ostrava-město), Pecka (okres Jičín), Pilníkov (okres Trutnov), Plzeň-Bezovka (okres Plzeň-město), Plzeň-Lochotín (okres Plzeň-město), Potštát (okres Přerov), Praha-Staré Střešovice (hlavní město Praha), Praha-Tejnka (hlavní  město Praha), Rataje nad Sázavou (okres Kutná Hora), Rokytnice v Orlických Horách (okres Rychnov nad Kněžnou), Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou), Rýmařov (okres Bruntál), Sedlice (okres Strakonice), Stárkov (okres Náchod), Strážov (okres Klatovy),  Týnec nad Labem (okres Kolín), Unhošť (okres Kladno), Zákupy (okres Česká Lípa), Žacléř  (okres Trutnov)  a Žatec  (okres Louny)  se prohlašují  za památkové zóny (dále jen "zóna").

 

 

§ 2

 

 

Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a jsou graficky vyznačeny v mapách, které budou uloženy do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné  organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a u dalších měst a obcí, pokud se na jejich území zóny nacházejí.

 

§ 3

 

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními  památkami, strukturou  pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní památkové péče při svém rozhodování stanovit podmínky, které vycházejí z:

a)      výsledků stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů území,

b)      výsledků stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c)      kulturních hodnot historického prostředí ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d)      historického charakteru, vzájemného prostorového uspořádání, dominant a měřítka jednotlivých objektů a jejich skupin a

e)      zachování archeologických nálezů.

 

§ 4

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.


 

 

Ministr:

Dostál v. r.

 

 

 

Příl.

 

Hranice území zón

 

Bavorov (00117), okres Strakonice, Jihočeský kraj

 

Hranice začíná  v ulici Chmelenského v místě styku  p. p. č. 2102/1 a 897/4. Přetíná p. p.  č. 897/4 k severozápadnímu rohu st. p.  č. 27.  Dále sleduje  severní strany  st. p.  č. 27,  p. p. č. 891/2,  st. p.  č. 331  a p.  p. č.  890/1. Tento  pozemek obchází z východu, znovu  obchází východní hranu st.  p. č. 331 a  lomí se k východu  po severní  straně p.  p. č.  2063/1. V severovýchodním rohu tohoto pozemku se lomí k  jihu a sleduje východní hrany p. p. č.  2063/1, 2063/2,  166/2,  165/1,  170/4, 2062/2,  177/1, 162/1, 2061/1,  145/1,  147/1,  142,  1957/1.  Přechází  potok  p.  p. č. 1960/3. Lomí  se k západu po  pravém břehu potoka p.  p. č. 1960/3 a dále pokračuje po pravém břehu potoka směrem k  západu až k mostu v ulici Prachatické p.  p. č. 2150/1, kde se  lomí k jihu. Sleduje východní stranu  ulice p. p.  č. 2150/1, kterou  kolmo přechází na jihovýchodní  roh p.  p. č.  1650/2. Tento  pozemek obchází z jihu a ze západu a  pokračuje na sever po západních  stranách st. p. č. 279 a  p. p. č.  1618/1. Ze severozápadního  rohu p. p.  č. 1618/1 přechází potok p.  p. č. 1652/4 na jihozápadní roh  p. p. č. 1621, kterou obchází ze  západu a severu až ke  komunikaci p. č. 2036/1. Tuto  komunikaci  přechází  na  jihozápadní  roh  p. p. č. 1605/4, sleduje její západní stranu a  přechází kolmo ulici Hlavsovu p. p. č.  2052/1. V  místě styku  s p.  p. č.  1365/1 se  lomí k západu, obchází  z jihu  a ze  západu p.   p. č.  1365/1, 1363  a lomí  se k východu. Sleduje  severní strany p. p.  č. 1363, znovu p.  p. č. 1365/1 a z jihozápadního rohu  p. p. č. 1361/6 směřuje k severu až k ulici  Za   kostelem  p.  p.  č.   1361/4,  kterou  přechází  na jihozápadní roh p. p. č. 1361/3.  Tento pozemek sleduje ze západní a severní  strany,  přechází  po  východní  straně ulice Hřbitovní p.  p.  č.  2172/1,  směřuje  k  severu  po  západní  straně ulice Vágnerovy p.  p. č. 2121/1 až  k severnímu rohu p.  p. č. 1347/16. Přechází  ulici  p.  p.  č.  2121/1  na  západní  hranu  p.  p. č. 1158/131,  lomí  se  k  jihu  a  sleduje  západní  stranu p. p. č. 1158/131. P. p.  č. 1158/131 obchází z východní  strany až k místu styku s komunikací p. č. 1158/136, kterou kolmo přetíná a stáčí se k východu po její severní straně.  Dále pokračuje po severní hraně st. p.  č. 219, 640, p.  p. č. 1158/18, st.  p. č. 23/2, p.  p. č. 1158/20 a 1157/3, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k severu. Obchází ze západu  p. p. č. 115, ze  západu a severu st. p.  č. 26 a přetíná ze  severovýchodního rohu tohoto pozemku  kolmo ulici 1. Máje p.  p. č. 2102/10  a 2102/1.  Lomí  se k jihu  až k výchozímu bodu.

zpět

 

Budišov nad Budišovkou (01550), okres Opava, Moravskoslezský kraj

 

Hranice začíná na severozápadním rohu  hřbitova p. p. č. 228, sleduje   její  severní   stranu,  přechází  p.  p.  č. 3568/21 k severozápadnímu  rohu p.  p. č.  226, jde  po východní,  severní a znovu východní straně ulice p. p.  č. 3568/21, lomí se k východu po severní straně ulice p. p. č.  3568/24, p. p. č. 3619, znovu p. p. č. 3568/24, 3622, znovu p.  p. č. 3568/24, pokračuje po severní straně p. p. č. 53/2, 50, 49/2, 49/1, přechází p. p. č. 3568/24 do severozápadního rohu p. p. č.  117, pokračuje po severní straně p. p.  č.  117,  126/1,  126/2  a  zde  se  lomí  na jih. Prochází po východním okraji p. p. č. 126/2, 126/3, 126/6, prochází přes p. p. č. 3568/1 - ulici gen. Svobody  a dále kopíruje východní stranu p. p. č.  3568/2 - ulici  Mlýnskou, p. p.  č. 3568/4 a  přechází přes řeku  Budišovku p.  p. č.  3559/1 a  komunikaci Nábřeží  p. p.  č. 3464/2 k severozápadnímu rohu st. p. č. 439, kde se lomí na západ. Jde  po  jižní  straně  komunikace p. č. 3464/2,  přechází přes p.  p. č. 3477/1 a  pokračuje po  jižní straně  komunikace p. č. 3566/20. V severozápadním rohu st. p. č. 389 přechází ulici Nábřeží p.  p.  č.  3566/20, řeku Budišovku  p. p. č. 3559/1 a komunikaci p. č. 3567/1 do východního  rohu p. p. č. 166/3, kterou lemuje po její  východní straně. Přechází potok p.  p. č. 3563/2 a dále sleduje  jižní a západní  stranu komunikace p.  č. 3568/5, ze severního rohu  st. p. č. 307  přechází ulici Berounskou p.  p. č. 3568/5,  3507 na  jihovýchodní roh  p. p.  č. 241/1,  pokračuje po západní  straně  ulice  Mírových  letnic   p.  p.  č.  3568/23  do severovýchodního  rohu   p.  p.  č.   245/7  a  překračuje   ulici k výchozímu bodu.

zpět

 

 

Červená Řečice (02071), okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

 

Na  severu začíná  hranice na  severovýchodním rohu zrušeného hřbitova p. p. č. 218, odtud  směřuje na východ přes komunikaci p. č. 2122/12, dále přetíná komunikaci  p. č. 2119/1 na severozápadní roh komunikace p.  č. 2122/6. Běží po jejím  severním okraji až na jihozápadní roh st.  p. č. 31, kde se lomí  k severu a obchází st. p. č. 31, st. p. č. 32,  p. p. č. 181/1, na jejímž severovýchodním rohu se lomí k jihu a obíhá  východní strany p. p. č. 181/1, p. p. č. 181/3,  p. p. č. 179/1,  p. p. č. 177,  st. p. č. 26,  p. p. č. 172, st. p. č. 21, p. p. č. 2122/8, p. p. č. 169, p. p. č. 168, p. p. č. 411/16, p. p. č. 162, p. p. č. 411/6, p. p. č. 160/1, st. p. č. 11, p. p.  č. 2128, p. p. č. 2110/1 směrem  na východní roh st. p. č.  10, obchází tento pozemek  z jihu, přetíná p.  p. č. 469/1, jde po východní hraně p. p. č. 470/4 a lomí se k západu. Pokračuje po jižní straně p. p. č.  470/1, 472/8, 472/7, 472/6, 472/2, 618/1 a přetíná komunikace p. č. 2146  a 2119/2 směrem na severovýchodní roh  p. p.  č. 620/1.  Lomí se  k jihu  podél její východní strany a dále se lomí k západu a sleduje  jižní strany p. p. č. 620/1, p. p. č. 107/14, p. p. č. 107/9, p. p. č. 621/2, p. p. č. 622, st. p. č. 71, p.  p. č. 2101/1, p. p.  č. 98/6 a p. p.  č. 98/10. Lomí se k severu podél západních hranic p. p.  č. 98/10, st. p. č. 262, p. p. č.  98/9, st. p.  č. 241, p.  p. č. 98/11 a p. p.  č. 98/6. Ze severozápadního  rohu  p.  p.  č.  98/6  přechází komunikaci p. č. 2101/1 a pokračuje  podél jižních hranic p. p.  č. 1/5, 96/3, 1/6, na jejímž  jihozápadním rohu se  lomí k severu,  přetíná p. p.  č. 32/3,  2100/2 až  na jihozápadní  roh st.  p. č.  89. Pokračuje po severní hraně p. p. č. 2100/2 směrem k západu a lemuje jižní hrany p. p. č. 89/10, potoka p. p.  č. 2125/1 a Bečovského rybníka p. p. č.  47. Lomí  se k  severu po  západních hranicích  p. p. č. 48/1, p. p. č. 64/26,  p. p. č. 64/25, p. p. č.  64/22, st. p. č. 251/1, dále přechází p. p. č. 64/6 směrem k jihozápadnímu  rohu p. p. č. 64/21, kterou sleduje ze západu,  pokračuje k severu podél západní strany p. p. č. 64/31, p. p. č. 64/23, st. p. č. 109 a přechází p. p. č. 2093/7 a komunikaci p. č.  2136 na jihozápadní roh st. p. č. 255. Lomí se  k východu a sleduje severní strany  p. p. č. 2093/5, p. p. č. 2093/4,  p. p. č. 2122/11, st. p. č. 190, st. p. č. 189, st. p. č. 188, st. p. č. 187, p. p. č. 74/1, st. p. č. 186, st. p. č. 185,  st. p. č.  183, st. p.  č. 182 a  st. p. č.  181. Přetíná komunikaci p. č.  2122/15 a  pokračuje  po  severních  stranách p. p.  č. 214/2, st.  p. č. 177,  lomí se k  severu podél východní hranice p. p. č. 216/3 a pokračuje po severních hranicích p. p. č. 216/3, p. p. č.  216/5, p. p. č. 208, p. p. č.  217, st. p. č. 159 a p. p. č. 218 do místa, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

Český Krumlov  - Plešivec (02298), okres  Český Krumlov, Jihočeský kraj

 

Hranice začíná  na  autobusovém   nádraží  v  severním  rohu p. p. č. 1325/4. Sleduje východní  stranu tohoto pozemku a lomí se k východu po severních stranách st. p. č. 230, st. p. č. 237 a st. p. č. 493, v jejímž severovýchodním  rohu se lomí k jihu a sleduje její východní stranu. Přechází kolmo  úsek st. p. č. 1335/4 směrem na severozápadní roh  p. p. č. 491/3. Dále  sleduje severní strany p. p. č. 491/3, 491/5, 491/6, lomí se k jihu po východní straně p. p. č. 491/6 a přechází kolmo ulici Kaplickou p. p. č. 1305/1. Lomí se  k východu  po jižní  straně ulice  Kaplické a  dále k  jihu po východní   straně  p.   p.  č.  488/30 a 488/25    k jejímu jihovýchodnímu rohu.  Přechází komunikaci p. č. 488/3 na    severní roh Hornobranského rybníka p. p. č. 582, který sleduje po severní straně. Dále obchází ze severu p. p.  č. 580/2, z východu p. p. č. 581, znovu  580/2,  sleduje jižní  stranu Hornobranského rybníka a přetíná komunikaci p. č. 1320/1 až na východní  stranu p. p. č. 484/104. Zde se lomí k  severu a sleduje západní hranu p. p. č. 1320/1, obchází z jihu st. p. č. 1379, 1380, 1381, 1382,  přechází komunikaci p. č. 324/13 na jihovýchodní  roh p. p. č. 324/40. Lomí se k severu po  západní straně p. p. č. 1608, lomí  se k západu po jižní straně  p. p. č. 324/11  a 324/15. Tento pozemek  obchází ze západu, pokračuje  po západní straně  p. p. č. 324/10 až k místu kolmého přechodu  komunikace p. č. 324/39  k severovýchodnímu rohu st. p.  č. 1476. Pokračuje po  jižní straně p. p.  č. 324/3 směrem k západu,  na jihozápadním  rohu tohoto  pozemku se lomí k  jihu, obchází z  východu a z jihu  p. p. č. 300,  z jihu p. p.  č. 304/2 a lomí se k jihu podél východní  strany komunikace p. č.  1538 až k místu styku s  p. p. č. 328/1. Tento pozemek obchází z východu, lomí se  k východu po  severních stranách p.  p. č. 322/6,  322/4, 322/3, 322/2 a st. p. č.  296, na jejímž severovýchodním  rohu se lomí k jihu. Obchází z východu st. p. č. 296, ulici Křížovou p. p. č. 1306/ 6 a tuto ulici sleduje z jihu až k st. p. č. 299/2. Zde se lomí k jihu  po východní hraně st. p. č. 299/2, 299/1 a p.  p. č. 333, na jejímž jihovýchodním rohu se lomí k západu a sleduje jižní strany  p. p. č. 333,  st. p. č. 300  a p.  p.  č.  337/1. Z jihozápadního rohu  p. p. č.  337/1 se lomí  k jihu po  východní straně ulice Pod Vyhlídkou p. p. č. 443/4, kterou překračuje kolmo na jižní roh st. p. č. 314/2.  Sleduje z jihu st. p. č. 314/2, st. p. č. 314/1,  p. p. č. 439/1, 439/4,  439/5, 439/10, 438/7, 438/6, 438/9, 438/4  a 437, kterou  obchází z jihu  a pokračuje po  jižní straně p. p. č. 438/2 až k Rožmberské silnici  p. č. 1315/1. Tuto přechází směrem  k východnímu rohu  p. p. č.  413/35. Přetíná úzký pruh p. p. č. 413/4 k udanému bodu, sleduje jižní a západní stranu tohoto pozemku až  k ulici Za tavírnou p. p.  č. 1314/1, kterou přetíná  k jihozápadnímu  bodu p. p. č. 1307/4. Sleduje  západní stranu tohoto pozemku, lomí se po jižní straně ulice Objížďkové p. p. č. 1538, kterou sleduje až k  místu styku se st. p. č. 343. Zde se  lomí k  jihu a  sleduje východní  stranu st. p. č. 343, jižní stranu st. p. č. 343 a  382/1, na jejímž jihozápadním rohu se lomí k jihu.  Pokračuje po východních hranách  st. p. č. 344,  384/1, 409/18,  409/1, 409/19,  409/4,  407/1,  409/21,  409/6, 409/14, 409/16, 423/2, 418 a pokračuje v katastrálním území  Spolí – Nové Spolí po hranách p. p. č. 1679/4, 1679/6 a 1690/1. Z jižního rohu tohoto pozemku se  lomí  k  západu, sleduje jižní strany p. p. č. 1690/1, 1708,  lomí se k severu po západní straně p. p. č. 1708 a  vrací se do katastrálního území Český  Krumlov. Přechází  řeku Vltavu  p. p.  č. 1347/1,  lemuje z  jihu p.  p. č. 1103/3,  dále ulici  5. května  p. p. č. 1345/1,  kterou přechází kolmo  na jihozápadní  roh st.  p. č. 1345. Tento pozemek obchází z jihu  a západu  a pokračuje   po západních  hranicích st.  p. č. 1091, 1090, p. p. č. 1102/7, p. p.  č. 1112, st. p. č. 1002, p. p. č. 1102/4,  p. p. č. 1105/6,  st. p. č. 960  a p. p. č.  1105/5 až k jejímu  severozápadnímu  rohu. Odtud  přetíná  komunikaci p. č. 1104/1  k  jižnímu  rohu  p.  p.  č.  1105/8. Tento pozemek lemuje z jihozápadu, přechází  komunikaci p. č. 1344/1  po jejím západním okraji, obchází z  jihu, západu a severu p. p. č. 1080/1 (mateřská školka), pokračuje  k východu po  severní straně komunikace  p. č. 1344/1 a po západní straně ulice 5.  května p. p. č. 1539. Dále se lomí po severozápadní hraně st. p. č. 1812 až na její severní roh, kde  se lomí  jihozápadně a  západně, přechází  na p.  p. č. 16/6, kterou obíhá  z jihu a  západu až  k  ulici Krásné údolí  p. p. č. 1288/17. Tuto  ulici sleduje k  západu, přechází komunikaci  p. č. 1288/20    k  východnímu  rohu  st.  p.  č.  419. Lomí se k jihu a sleduje  západní  stranu  komunikace  p.  č.  1288/20 a východní stranu ulice U Cihelny p. p.  č. 37/15. Obchází ze západu a severu p.  p. č.  42/1,  ze  západu p.  p. č.  42/3 a   lomí se  z jejího severozápadního   rohu  zpět   k  ulici   U  Cihelny,   po  jejímž severovýchodním  okraji pokračuje  až k  východnímu rohu  p. p. č. 1040/4. Tento pozemek obchází z  jihu a západu, pokračuje po jižní straně p. p.  č. 1044/2, a sleduje jižní hranu  p. p. č. 1055/3 až ke komunikaci p. č. 1054/3. Tuto sleduje z jihu až k severovýchodnímu rohu  st. p. č. 991,  kterou obchází z východu, jihu a západu,  znovu sleduje jižní hranu komunikace  p.   č. 1054/3 a 1170/3,  na jejímž  západním okraji  se lomí  k severu.  Sleduje západní hranu p. p. č.  1170/3, přechází ji kolmo na severozápadní roh p.  p. č. 1164/3 a  lomí se k severovýchodu.  Obchází p. p. č. 1164/3  a  1035/1,  přechází  kolmo  p. p.  č. 1031/2  a lomí se k východu.  Pokračuje po  severní straně p. p. č. 1033/2, 1029, 61/1,  1020/4,  104/1,  141,  147,   148,  156/9,  156/8,   156/7 a komunikace p.  č. 1019/2. Zde se  lomí k západu po jižní straně tohoto  pozemku,  pokračuje  po  jižní  straně  p.  p. č. 1338/2, 1020/3,  opět 1338/2  až k  jejímu východnímu  rohu. Zde  se ostře stáčí k  východu po severní hranici  p. p. č. 1338/2,  1013, znovu 1338/2  až k  jihozápadnímu rohu  p. p.  č. 1015/1.  Tento pozemek obchází ze  západu a severu,  přetíná kolmo ulici  Důlní p. p.  č. 1337, lomí se  k severu po západní straně p.  p. č. 227/14, kde se napojuje  na hranici  městské památkové  rezervace Český  Krumlov. Tuto   sleduje z její  jižní strany až  k  výchozímu   bodu u autobusového nádraží.

zpět

 

Dobruška (02749), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

 

Hranice začíná na severu v ulici Belveder, pokračuje východním směrem po vnějších  hranicích p. p. č.  591/2, 595, 594, 587,  586 a  lomí se  k východu  po hranicích  p. p.  č. 586, 588. Přechází ulici Novoměstskou p. p. č.  2938, lemuje ze severu p. p. č. 581, 578, přechází přes p.  p. č. 2720/1, po severní hranici p. p. č.  578 a přechází  přes potok Brtva  p. p. č.  2973/1. Po jeho východní  straně směřuje  na jih,  dále se  po severní  hraně jeho levobřežního  přítoku p.  p. č.  516/4 lomí  východně a po západní straně p. p. č.  516/1, 514, 513, 511 a přes p.  p. č. 510 směřuje na jihozápadní  roh p. p. č.  508. Dále lemuje ze  západu p. p. č. 508, 505/2, lomí  se k východu, přechází ulici  Křovickou p. p. č. 2717/1 a podle severní  strany p. p. č. 2717 a 476  se lomí k jihu po východní hranici p. p. č. 476, 474, 472, 470, 469, 465/1, 465/2 a 462 až k ulici F. Kupky p.  p. č. 2857/1, kterou sleduje po její severní straně k  východu až ke křižovatce s  ulicí 25. února. Zde se  lomí k  jihu, pokračuje  po východní  hranici p.  p. č.  2716, 2715/1, 363,  364, 352, 350,  348/1, 346/1, 347/1,  345 a lomí  se k jihu po východní straně tohoto pozemku  a p. p. č. 2713/4. Vrací se k západu po jižní straně p. p. č. 2952/9 a kolmo přechází p. p. č. 2952/1  a 2952/2 na  východní roh p.  p. č. 246.  Sleduje jižní hranice p. p. č. 246, 245, 244, 243, 240, 239. Přechází přes p. p. č.  238/2  a  235/3  na  jihovýchodní  hranici  komunikace  p.  č. 2710/14, 2710/10,  2710/26, 2710/2, kříží komunikaci  p. č. 2941/3 a pokračuje  k  jihozápadu  po  jižní  hranici  komunikace  p.  č. 2728/1. Přechází přes komunikaci p. č. 2733 a pokračuje po jižních stranách  p. p.  č. 109,  110,  3010.  Lomí se  k severozápadu  po hranách p. p. č. 3010, 3010, 111/4, 111/3, 112/4. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 121/2, 121/8, 121/7, 141, 140. Lomí se k severozápadu po jihozápadních hranicích p.  p. č. 140, 136, 135. Přechází  kolmo přes  ulici Opočenskou  p. p.  č. 2857/1,  lomí se k západu  po jižní  straně p.  p. č.  760/1, obchází tento pozemek i ze západu, severu a východu, lomí  se k severu po západní straně p.  p.  č.  735/5,  753/2,  753/1,  770,  přechází  ulici Na baště p. p. č. 2752  k p. p. č. 782, kterou obchází  ze západu a severu, po západní  hranici p. p.  č. 2752  míří  k potoku Brtva  p. p. č. 2973/1,  který  kříží  a  po  jeho  severní  straně  pokračuje  až k jižnímu  rohu  p.  p.  č.  695,  kde  se  lomí k severu, obchází p. p. č. 695  i ze severu, kříží ulici V zahradách  p. p. č. 27551 a pokračuje po  její severní straně a  po západní straně p.  p. č. 614/1, 606, 607/10  a ulice Belveder p. p. č.  2827, do místa, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

Frenštát pod Radhoštěm (03471),  okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

 

Hranice začíná na severu u  Kozího potoka na severozápadním rohu p.  p. č. 13.  Sleduje severní strany  p. p. č.  13, p. p. č. 1/2, p. p. č.  1/1, st. p. č. 3, p. p. č.  1, p. p. č. 4286/7, st. p. č. 11, st. p. č. 112, opět  st. p. č. 11, st. p.  č. 12, st. p. č. 13/4,  st. p. č. 14, st. p.  č. 15, st. p. č. 16,  st. p. č. 17, st. p.  č. 18, st. p. č.  19, p. p. č. 4286/11, st. p. č. 21, st.  p. č. 126 až  k ulici  Horní p. p. č. 4286/22, kde se lomí k východu, pokračuje  její osou až po  křížení s ulicí Rožnovskou, kde  se lomí  k jihu.  Pokračuje  osou  ulice Rožnovské  p. p. č. 4286/33 až ke  Kozímu potoku, kde se lomí na  západ. Jde po pravém břehu potoka  p. p. č.  4477/2 až  k  jižnímu rohu p.  p. č. 367/3 a pokračuje po jižní straně p. p. č. 367/3, p. p. č. 4529, st. p. č. 40, st. p. č. 41, p.  p. č. 442/2, kde přechází na východní roh p. p. č. 478. Pokračuje  po jižní straně  p. p. č.  478, p. p. č. 4292/6, kde se lomí k jihu. Jde po východní straně p. p. č. 4292/9 až na  ulici Záhuní, kde se  lomí na západ. Jde  po severní straně ulice Záhuní  p. p. č.  4314/1 až  po  křížení s p. p. č. 4315/1, kterou sleduje po její západní  straně, přechází ulici Horní p. p. č. 4292/1 a jde po její severní straně, přechází Kozí potok a lomí se na sever po  západní straně st. p. č. 77 a p.  p. č. 13, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

Havlíčkova Borová (03796), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

Hranice začíná na severu v  ulici Zeleného v severním bodě p. p.  č. 178/1  a vede  na jih  po východní  straně tohoto  pozemku, překračuje ho  a pokračuje podél  východní hranice ulice  Zeleného p. p. č. 175/2, po východních  stranách p. p. č. 177/5, 177/6, st. p. č. 87 a východní hranici komunikace  p. p. č. 3120/7 až k p. p. č.  174. Láme  se k  východu podél  p. p.  č. 174,  173/1 a 172/1. Pokračuje jižním  směrem po východních  hranicích p. p.  č. 167/2, 165,  161/4,  158/1,  156/1,  154/1,  152,  147/5  a 145/1. Zde se hranice opět lomí k východu po  severní hraně ulice Luční p. p. č. 3131/1, tuto ulici kolmo přechází na severní hranici p. p. č. 142. Stáčí  se k  jihu po  východní  hranici  p. p.  č. 131/1,  131/2 a 139/53. Na jihovýchodním rohu tohoto  pozemku se stáčí k západu po jižní hranici p. p. č. 139/53,  133/2 a 133/1. V jihozápadním rohu tohoto pozemku  se hranice opět láme  k jihu a vede  po východních hranicích p. p.  č. 116, 110, 134/1, opět 110,  96/2, 96/1 a 95/3. Stáčí se k západu po jižních  hranicích p. p. č. 95/3, 95/1, 95/2, 94/1 a dále se lomí k jihu  podél východní hranice st. p. č. 69/2. V jejím  jihozápadním rohu  překračuje ulici  Horní obec  p. p. č. 3173/4 směrem k  severnímu rohu p. p. č.  76/61, dále pokračuje po východní hraně p.  p. č. 76/61, 76/75, st.  p. č. 61/3 a p.  p. č. 77/4, přechází  kolmo komunikaci p.  č. 3128/2, kterou  obchází po její jižní hraně až k p. p. č. 75/4. Na jejím severovýchodním rohu se lomí k  jihu a pokračuje po východní hraně  p. p. č. 75/4, lomí se  k jihovýchodu  po severních  hranicích p.  p. č.  68/2 a 71/2. Z jižního rohu p.  p. č. 71/2 překračuje p. p.  č. 58, 57/1, 57/2, 3127,  53  a  1279/1  směrem  k  východnímu  rohu  p.  p. č. 51/1. Pokračuje po její jihovýchodní straně na jihozápad a přetíná kolmo komunikaci p. č. 3125 až k p. p. č. 46/2. Lomí se na východ a vede po  severovýchodní hranici  p. p.   č. 46/2  až k  východnímu rohu komunikace p. č. 3124/5. Hranice zóny  se lomí k západu podél této komunikace  až k  jihovýchodnímu rohu  p. p.  č. 36.  Pokračuje po jižních hranách  p. p. č. 36,  35/4, 35/3 a 35/1.  Na jihozápadním rohu p. p. č.  35/1 se stáčí k severu až k  p. p. č. 3121. Sleduje z jihu p. p. č.  3121, přetíná p. p. č. 3168 a  jde po jižní hraně p.  p.  č.  3168,  25,  24,  1092/2,  přetíná  kolmo p. p. č. 1091 a pokračuje po jižní hraně p. p. č. 1090/1 a 1090/3. Přetíná kolmo komunikaci p.  č. 3135 a  vede severně po  její západní straně až k p.  p. č.  1058/1. Lomí  se k  západu po  jižní hraně  p. p.  č. 1058/1, 1057/1, 15/2, 1052/1 a st.  p. č. 244. Překračuje ulici Na výsluní p. p. č. 1047 a 668,  obchází jižní a západní stranu p. p. č. 666/3 až ke komunikaci p.  č. 3150. Jde podél její jižní strany k východu, sleduje  z jihu p. p.  č. 643/2, 643/1 a  579/1, kterou obchází  i ze  severozápadní strany  a lomí  se kolem  jihozápadní strany  p. p.  č. 537/3.  Překračuje kolmo  komunikaci p. č. 535/1 a 535/2 a  po severní straně  komunikace vede k  p. p. č.  316/29, lomí se  k severu a jde  po jižní hranici p.  p. č. 316/29, 316/3, 316/28  a 316/7.  Lomí se  k severu  podél západní  hrany p. p. č. 316/19, 3144/4 a p. č. 250/2.  V místě křižovatky s ulicí Dolní p. p. č. 3136/2  ji překračuje  směrem na  severní stranu  a po její severovýchodní  straně  běží     k  st.  p.  č.   126,  lomí  se k severovýchodu po  její hraně a p.  p. č. 221/2, kterou  obíhá ze severovýchodu, pokračuje podél hran p. p. č. 224/1, 224/2 a st. p. č. 125,  124/1, 124/2, 123 a  p. p. č. 219/1.  Zde se hranice zóny lomí k severu  podél západních hran st. p. č.  118, 117, 116, 115, 114, překračuje  komunikaci p. č. 233/2,  233/3, 211/3 a pokračuje po západní hraně  st. p. č. 109, p. p.  č. 211/8, 207/3, 206, 201, st. p. č. 101,  p. p. č. 196/1, st. p. č. 99,  p. p. č. 196/2, 96, st. p.  č. 95, p.  p. č. 195,  st. p. č.  94, 93, p.  p. č. 189/1, 189/2, 189/3, 186/2,  st. p. č. 91, p. p.  č. 186/1, 3134/3, 181/1 a komunikace  p.  č.  3133/2,   jejímž  překročením  se  vrací  do výchozího bodu.

zpět

 

Hradec nad Moravicí (04681), okres Opava, Moravskoslezský kraj

 

            Hranice začíná v ulici Zámecké  p. p.  č. 983,  protíná ji k východnímu  rohu p.  p. č.  987 a sleduje hranu  st. p. č. 986. Pokračuje po východních stranách p. p.  č. 1008, přechází p. p. č. 981/1 k  severnímu rohu potoka Hradečná  p. p. č. 1013/1. Lomí se k jihovýchodu po severní hraně p. p. č. 1012/2, stáčí se k jihu po ose  ulice  Opavské  p.  p.  č.  2168/1    k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 1764,  kde se lomí na západ. Směřuje přes  p. p. č. 1764, 1013/1 do  jihovýchodního rohu p.  p. č. 1762.  Pokračuje po jižní hranici p.  p. č. 1762,  1763, 1758, 1324/1,  1325, přechází kolmo chodník  p. p.  č. 1323  k  hranici  areálu zámku  p. p.  č. 1317. Obchází  celý tento  pozemek po  jeho východní i západní straně až k řece  Moravici  p.  p.   č.  2172/1,  kterou  kolmo  překračuje. Pokračuje  k západu  po hranici  p.  p.  č. 679/1,  lomí se  po ní k východu a sleduje  ji po její severní straně  až k řece Moravici p. p.  č. 2172/1. Hranice  tuto řeku kolmo  překračuje a stáčí  se nejprve k  jihu a pak ostře  k severu po západní  hranici p. p. č. 1317. Pokračuje  po západní hranici  p. p. č.  1307, přetíná ulici Pivovarskou  p. p.  č. 984  a pokračuje  na sever  po její západní straně až do výchozího bodu.

zpět

 

Hrádek nad Nisou (04739), okres Liberec, Liberecký kraj

 

Hranice začíná na křižovatce ulic Žitavské a Tiché v severozápadním bodě  komunikace p. č. 71  Pokračuje k východu po severní  straně  této  komunikace,   přechází  přes  ulici  Husovu p. p. č. 120, pokračuje po severní straně ulice Lutherovy p. p. č. 28, přechází kolmo přes ulici Školní p.  p. č. 29 a lomí se k jihu po  její východní  straně.  Kolmo  přechází přes  ulici Libereckou p.  p.  č.   164/1,  lomí  se  k  západu po  její  jižní  straně a k jihovýchodu po východní straně ulice Generála Svobody p. p. č. 592. Kolmo ji přechází a  pokračuje po jižní straně ulice Hradební p. p. č. 497 a lomí se  k severovýchodu po jihozápadní hraně p. p. č. 511.  Přechází přes ulici  1. máje  p.  p. č. 467  na jižní roh p. p.  č. 456. Pokračuje  po jihozápadních hranách  p. p. č.  456, 455, 454, 349/1,  345, 343/1, 350, 341, 340, 336,  335, 333 a 331, kterou obchází  až na její  jihozápadní roh. Přechází  kolmo ulici Václavskou p. p. č. 425 a lomí se k jihozápadu po hranách p. p. č. 324 a 325/1. Obchází z jihu, západu a severu p. p. č. 327, lomí se k severu po západní   hraně p. p. č. 322/1, z jejíhož nejzápadnějšího  bodu pokračuje  přes p.  p. č. 322/5 a 322/4 na západní  hranu  p. p. č. 318/2,  pak  p.  p.  č. 318/3, lomí se k východu po severní  hraně tohoto pozemku, p. p.  č. 318/1 a opět p. p. č. 318/3. Lomí se k severu po západní straně ulice Václavské p. p. č.  425  a  ulice  Žitavské  p.  p. č. 164/1, kterou kolmo přechází do výchozího bodu.

zpět

 

Husinec (04970), okres Prachatice, Jihočeský kraj

 

Hranice začíná v k. ú.  Husinec u hřbitova  v nejsevernějším bodě  p. p.  č. 967/1  a pokračuje  k východu. Od nejvýchodnějšího bodu p.  p. č. 967/1 přetíná  komunikaci p. č. 1094/17  na severní bod p. p. č. 1094/18. Po východní hranici tohoto pozemku pokračuje k nejsevernějšímu bodu  p. p. č. 967/2.  Odtud směřuje po východní hranici p. p. č. 967/2, 967/21, 967/18, 967/17 a 967/16. Z jihovýchodního rohu p.  p. č. 967/16 přetíná p. p. č. 1087/1 na severovýchodní  bod  p. p. č. 960/11 a  pokračuje  po  severní a východní hranici p. p. č. 960/11 a st. p. č. 292. Z jihovýchodního  rohu tohoto  pozemku přetíná  p. p.  č. 968/4 na severovýchodní roh  p. p. č. 968/5.  Po východní hranici p.  p. č. 968/5  a po  východní a  jižní hranici  st. p.  č. 187/3 pokračuje k st.  p. č.  273, kterou  obíhá po  východní a  jižní hranici  ke komunikaci p. č.  1086/1. Tu kolmo přetíná k p.  p. č. 61. Po její východní a jižní hranici a po  východní hranici p. p. č. 60/1, 59, 58 a 56 pokračuje přes p. p. č.  975/1 k p. p. č. 974/21. P. p. č. 974/21 obíhá po východní straně,  přechází přes cestu p. č. 974/20 a pokračuje po  severní hranici p. p.  č. 975/2 k p.  p. č. 974/3. Tento pozemek obíhá po západní a severní straně, dále pokračuje po severní straně p.  p. č. 977/12 a 977/13.  Z nejvýchodnějšího bodu tohoto  pozemku překračuje  p. p.  č. 982/2  na severozápadní  roh p. p. č. 980/5 a dále po severní hraně p. p. č. 980/4. Tu obíhá ze severu  a východu,  dále pokračuje  po východní  hranici st. p. č. 237,  kolmo přetíná  komunikaci p.  č. 1080/2  a obrací se západně k p. p. č. 1062/5. Tento pozemek obíhá z východu a jihu, pokračuje po jižní hranici  p. p. č. 1062/6, východní hranici  st. p. č. 27, přetíná  p. p.  č. 1062/1  na jižní  hranu p.  p. č. 34, pokračuje severně  po jejím  jižním okraji  k st.  p. č.  535. Zde  se stáčí jižně. Pokračuje  po východní hranici st.  p. č. 535  a  od jejího jihovýchodního rohu přetíná p. p. č. 21/1  a řeku p. p. č. 1130 na nejsevernější bod  p. p. č. 1068/2.  Pokračuje jižně po východních hranicích p. p. č. 1068/2, vstupuje  do k. ú. Výrov a pokračuje po východních  hranicích  p.  p.  č.  1151/7  a  st.  p.  č.  91.  Na jihovýchodním rohu st.  p. č. 91 se stáčí k  západu, běží po jižní hranici  st. p.  č. 91  a 90.  Z jihozápadního  rohu st.  p. č. 90 přetíná komunikaci p. č. 1153/3 a 1210/2 na severovýchodní roh st. p. č.  182 a vrací  se do  k.  ú. Husinec. Tento  pozemek obíhá po východní a jižní straně. Pokračuje  po jižních hranicích st. p. č. 181, p. p. č. 1070/8,  1070/7, 1070/6, 1070/5, 1070/4, 1070/3, st. p. č. 174. Přetíná komunikaci p. č. 1072 na nejvýchodnější bod st. p. č.  166. Po jižní hranici  tohoto pozemku pokračuje k  p. p. č. 1156, kterou  obíhá po jižní  a jihozápadní straně.  Dále kopíruje jihovýchodní  hranice   p.  p.  č.  153/1,  158/1,  158/2  a  157. V nejzápadnějším  bodě  p.  p.  č.  157  se  lomí  jihozápadně, po východní hranici p. p. č. 1074 pokračuje k p. p. č. 163/2, dále po severní a  pak východní straně p.  p. č. 163/2, 162/1  a st. p. č. 173/4. Pokračuje přes cestu p.  p. č. 1072. Dále kopíruje východní hranici  p. p.  č. 166/2,  167,  1131.  Vrací se  do k.  ú. Výrov, přetíná vodoteč p.  p. č. 1249 a p. p.  č. 885/2 na nejvýchodnější bod p.  p. č. 885/4.  Tuto p.  p.  č. 885/4 obíhá  z východu, jihu a západu  a  vrací  se  po  hranici  katastrálních  území do k. ú. Husinec  na  pravý  břeh  Blanice.  Pokračuje  podél severozápadní hranice p. p.  č. 171, přechází přes lávku vodoteč  p. p. č. 1134, pokračuje severně po hranici p. p. č. 172/1 a navazuje na p. p. č. 172/2 a  172/1. Lomí se  k severozápadu, přes lávku přechází řeku Blanici p. p. č. 1130, přetíná  cestu p. p. č. 1076/14 a pokračuje po jihozápadní hraně  zahrady p. p. č. 118/1. Dobíhá  ke st. p. č. 49, kterou obíhá z jihovýchodu a jihozápadu. Přímo pokračuje podél hranice  p.  p.  č.  115,  v  jejímž  nejzápadnějším  bodě se lomí k západu, přechází  komunikaci p. č.  1076/6 a pokračuje  po jižní straně st. p.  č. 53. Lomí se podél jihozápadní  hranice st. p. č. 55  a  p.  p.  č.  1076/16.  Komunikaci  p.  č.  1076/9 přetíná na jihozápadní  roh  st.  p.  č.  59.  Tento  pozemek obíhá ze západu a severu, pokračuje podél severní hranice st.  p. č. 60 a stáčí se severně po  západních hranicích st.  p. č. 61,  62, 63, 64,  65/2, 65/1, p. p. č. 100, st. p. č. 69, 71/1, 72/2 a 73/1. Kolmo přetíná komunikaci p.  č. 1105/1 a pokračuje  po jižní hraně st.  p. č. 74 k západu,  lomí se  k severu  po západních  hranách st.  p. č. 74, p. p. č. 89, 86/4, st. p. č.  80/2, 81, 82, 83, 84/1, p. p. č. 78, 74, 73, 71,  69 a 67, kterou obíhá  po jihozápadní a severozápadní straně. Dále probíhá po severozápadní straně p. p. č. 65, v jejímž nejsevernějším bodě se lomí severně,  po západních hranicích p. p. č.  668/1 a  668/2. Tento  pozemek obíhá  také po  severní straně. Hranice přetíná komunikaci p. č. 1102 z nejsevernějšího bodu p. p. č. 668/2 na jihozápadní roh p.  p. č. 673/7. Pokračuje k severu po západní  a severní  straně tohoto  pozemku. Lomí  se k  východu po hranicích p. p. č. 673/7 a st.  p. č. 190. Přetíná kolmo k východu komunikaci p.  č. 1094/1 k západní  hranici p. p. č. 967/1 a odtud pokračuje  severním  směrem  po  hranici  p.  p.  č.  967/1  až do výchozího bodu.

zpět

 

Chotěboř (05283), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

            Hranice začíná v severozápadním rohu zámeckého areálu v Riegrově ulici p. p. č. 4485, areál obchází po severních hranách p. p. č.  1683, 1666/2, 1667, lomí se k  severu po západní hranici p.  p. č.  1666/1 a 1665, kterou obchází ze severu a východu. Pokračuje  podél východní  strany p.  p. č.  1666/1, 1664, 1894/1, přechází  komunikaci p.  č. 1679/3,  lomí  se  k západu  a z jihu sleduje p. p. č. 1897, 1679/3, 1896/1 a 1661 až k severovýchodnímu konci ulice  Hradební p. p. č.  1898/3 a 1899. Tu  sleduje po její ose ke křižovatce  s ulicí F. X. Svobody p.  p. č. 4515/5. Lomí se k západu po ose této ulice až na křižovatku s ulicí Na valech. Zde se lomí k jihu  a sleduje osu ulice Na valech p.  p. č. 4480/1, až ke  křižovatce s  komunikací p.   p. č.  4479/1. Sleduje  její osu k východu  a lomí  se po    k  jihu. Lomí  se  k východu na  osu komunikace p. p. č. 4478. Na křižovatce s ulicí Smetanovou se lomí k jihozápadu a pokračuje  po ose ulice Smetanovy p.  p. č. 4477 na křižovatku s  ulicí Tyršovou. Zde  se lomí k  západu a osou  ulice Tyršovy p. p. č. 4474 směřuje  k západu. Přechází přes ulici Krále Jana  p. p.  č. 4487  a v  ose ulice  Majora Fomina  p. p. č. 4663 pokračuje k západu  a pak k severozápadu až  ke křižovatce s ulicí Lazební  p.  p.  č.  4412.  Tu  přechází  na  osu ulice Slavíčkovy p.  p. č.  4411 a  směřuje po  ní k severu na  křižovatku s ulicí Butulovou p. p. č. 4406. Lomí se  k západu po ose komunikace p. č. 4405, přes výběžek komunikace p. č. 4683/1 se lomí k severu na osu ulice  Za  vlasárnou  p.  p.  č.  4403/4,  261/3  a 4403/1 k ulici Chotěbořově p. p. č. 4397, kterou  kříží, dále osou cesty p. p. č. 4401 k severovýchodu a pak do  ulice Riegrovy p. p. č. 4488, jejíž osou pokračuje severně k výchozímu bodu.

zpět

 

Kostelec nad Labem (07017), okres Mělník, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na severu k. ú. Kostelec nad Labem na komunikaci p. č. 1489/9, vedoucí  k náměstí a pokračuje na východ, lemuje ze  severu st. p.  č. 48, p.  p. č. 138  a lomí se  k jihu. Z východu  lemuje st.  p. č.  49/2, p.  p. č.  136, 135, 134, 131, 130,  129, 128,  st. p.  č. 57,  59, p.  p. č.  123, st. p. č. 64, přechází komunikaci p. č. 1490/1  a pokračuje po východní hraně p. p. č.  1491, přechází potok  p. p. č.  1493 a po  jeho levém břehu pokračuje směrem  na jih až k  severnímu rohu p. p.  č. 993/10. Na jižním  rohu  tohoto  pozemku  se  lomí  k  východu a pokračuje po levobřežním přítoku potoka, tj. po pravém břehu p. p. č. 1532/1 až k mostu. Lomí se  k jihu, sleduje východní hranu  komunikace p. č. 1451/1 až na  severní roh st. p. č. 136.  Tento pozemek obchází ze severu a  z východu, na  jihovýchodním rohu se  lomí k východu  po severní straně p. p. č. 989/2, kterou obchází stejně jako p. p. č. 37  až na  komunikaci p.  č. 1453/2.  Dále sleduje tuto komunikaci a p. p.  č. 36 z  jižní strany až  ke komunikaci p. č. 1464. Tuto přechází a na jižním rohu p. p. č. 34/1 se lomí k západu. Přechází komunikaci p. č. 1485/1, obchází z jihu p. p.  č. 31, 30, 29, 28, 27/3, 27/2, 27/1, 27/4, 26, 24, st.  p. č. 147 a přechází po jižní hraně komunikace p. č. 1485/1. Lomí se na sever, obchází ze severu st. p. č. 175, vrací se ke komunikaci p. č. 1485/3 a lemuje z jihu a ze západu st.  p. č. 173/1 a 3/2. Míří  na západ po jižní straně st.  p.  č. 170, přechází  kolmo  silnici  p.  č. 1484 a směřuje k jižnímu rohu st. p. č. 216.  Zde se lomí k západu, sleduje jižní hrany  p. p.  č. 216,  st. p.  č. 220,  st. p.  č. 222/1, p. p. č. 232/8, st.  p. č. 224,  p. p. č.  233/1, 244/4 a  lomí se k severu podél  západní hrany  st. p.   č. 225.  Přechází komunikaci  p. č. 1480/1 a obchází ze západu p.  p. č. 241, pokračuje po levém břehu potoka p. p.  č. 1493 a přechází ho  na západní roh p. p.  č. 208. Směřuje na  sever po západních hranách  p. p. č. 208,  205, 203/1, 201, 200/2, 200/1, 195, 191, 187,  184, 182/1, 171, 170, 168, 167, 166,  165,  přechází  do  k. ú. Rudeč  a pokračuje po východních hranách p. p. č. 41/8, 41/7, 41/6, 41/5,  41/4, 41/3, 41/2, 39/1, 40/4, 40/5, 40/1,  40/2, 40/3 a 317/3, na  jejímž severním rohu se lomí  k  jihovýchodu.  Přechází  komunikaci,  vrací se  do  k. ú. Kostelec  nad  Labem a lemuje ze  severu  p.  p.  č.  1489/5 až k napojení na komunikaci p. č. 1489/7, jejímž přechodem se hranice uzavírá.

zpět

 

Ledeč nad Sázavou (07371), okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

 

Hranice začíná  na severu města na  křižovatce ulic Nad lesem a Hradní na  severním rohu p. p.  č. 2510/1, obchází ji  z východu a jihu, lomí se po východní straně  p. p. č. 2553/1, přetíná ulici Zahradní p. p. č. 2550, obchází z  východu a jihu p. p. č. 2550 až k severnímu  rohu  p.  p.  č.  2546,  kde  se  lomí k jihu. Jde po východní hranici p. p. č. 2546, 2534, 2535/1, st. p. č. 783, p. p. č. 2532, přechází  p. p. č. 2512/1 a  2486 k jejímu jihovýchodnímu rohu, kde  se lomí podél východní  strany p. p. č.  2482. Z jejího jihovýchodního rohu přechází na severní bod p. p. č. 2484, sleduje její východní  stranu a pokračuje  k jihovýchodnímu bodu  p. p. č. 2490.  Zde  se  lomí  k  západu,  přechází  kolmo  p. p. č. 2232/1 a obchází  z východu  a jihu  p. p.  č. 2634.  Přechází kolmo řeku Sázavu p. p. č. 2297/1, lomí se k jihu a podél jejího levého břehu a p. p. č. 169/2 a 324/4 až  k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 324/5, sleduje  její  jižní  stranu,  kolmo  přechází  komunikaci  p.  č. 2215/4, kde se lomí směrem jižním a jde po východní a jižní straně p.  p. č.  308/1 až  k p. p. č. 307, kde  se lomí  směrem jižním a pokračuje po  její východní a  jižní straně. Pokračuje  po jižní straně  p. p.  č. 300/3,  obchází z  jihu st.  p. č.  266/3, kolmo přechází Havlíčkovu ulici  p. p. č. 2215/5, lomí  se směrem jižním a pokračuje po  východní, jižní a  západní straně p.  p. č. 841/1. Lemuje  západní stranu  p. p. č. 842/4,  842/3, 841/2,  st. p. č. 136, lemuje  z jihu a  západu p. p. č. 289/1, pokračuje  po jižní straně  p. p. č. 293/1,  přechází p. p. č. 2339/1, 846/1  a 849 k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1644/17, lomí se k jihu a jde po východní  straně p. p. č. 851/1. V  jejím jihovýchodním  rohu se lomí,  obchází st.  p.  č.  1853  a  přechází  p. p. č. 1644/1 a 1644/35, lemuje z  jihozápadu p.  p. č. 1644/21, pokračuje po jižní  a  západní  straně p. p. č. 1644/22, 1644/23, 1644/24, 1644/25, 1644/26, 1644/27, 1644/28, 1644/36, přechází na osu ulice p. p. č. 2215/12 a pokračuje po ní k severu. Lomí se k západu osou ulice Jaroslava Haška p. p. č. 2215/11 a pokračuje překřížením p. p. č. 2278/3 na křižovatku s ulicí V hrnčířích  p. p. č. 2215/19. Lomí se k jihu osou této ulice  a přechází na osu komunikace p. č. 2215/18,  kterou  sleduje  k  západu a  poté k  jihozápadu. Na jihozápadní hraně p. p. č. 2215/18 se hranice lomí k severozápadu a pokračuje po hraně st. p. č. 257, kterou obchází z jihu a západu směrem na sever. Pokračuje k severu po západních hranách st. p. č. 256/1, 256/2, p.  p. č. 120, st. p. č. 255, 254, 253, 252/1, 252/2 a 251.  Ze severozápadního  rohu st.  p. č.  251 hranice  přechází kolmo  přes  p.  p.  č.  2215/45,  2331/1  a  řeku Sázavu p. p. č. 2297/1. Sleduje její pravý břeh proti  proudu až k mostu u náměstí Svobody  p.  p.  č.  2217/4.  Po  západní  straně  p. p. č. 2217/4 a 2217/1  směřuje hranice  k severu.  Po jižní  a západní  hranici p.  p. č.  2217/5 se  stáčí k   západu a  poté k  severu. Lomí  se k východu po severních  hranicích st. p. č. 298,  p. p. č. 2106/2, přechází přes komunikaci p. č. 2220  a sleduje severní hrany p. p. č.  2122,  2120/3,  2120/2,  2122,  17/1,  2127/2,  9,  2332/1  až k viaduktu, po jehož severovýchodní  straně kříží komunikaci p. č. 2332/1, potok Olešku p. p. č. 2295/1 a st. p. č. 755/4 směrem k p. p.  č.   754.  Tu  obchází  ze   severu  a  východu  a   z jejího jihovýchodního  bodu  hranice  přechází   přes  p.  p.  č.  755/1, komunikaci  p. č.  2450/2 na   severovýchodní bod  p. p.  č. 2447. Sleduje východní hranu tohoto pozemku  a dále severní stranu p. p. č. 2440,  východní stranu komunikace  p. č. 2446  k p. p.  č. 760. Obchází tento  pozemek po jeho  západní a severní  straně, sleduje západní  a  pak  severní  stranu  p.  p.  č. 2467, 2468/6, 2468/7, 2468/1 a 2468/2. Lomí se  k jihovýchodu po východních hranicích p. p. č. 2468/2, 2468/3, st. p. č. 761 a překročením komunikace p. č. 2512/1 směřuje do výchozího bodu.

zpět

 

Litvínov - Osada (08607), okres Most, Ústecký kraj

 

Hranice začíná v katastrálním území Horní Litvínov  na křižovatce  komunikací, na  západní  hraně p. p.  č. 1904/1. Překračuje komunikaci p. č. 2530  k jihu a sleduje východní strany p.  p. č. 1954/2, 1954/3, 1954/4, 1954/5, 2531, 1971/2, 1971/3, 1971/4, 2532, 1995, 1996, 1997. Překračuje komunikaci p. č. 2558/3 a směřuje po její jižní straně k západu k p. p. č. 2044/7. Lomí se k jihu  podél p.  p. č.  2044/7 a  2044/8, které  obchází i z jihu a západu,  lomí  se  k  západu  po  jižní  hraně  p. p. č. 2047/4. V severozápadním  bodě p.  p. č.  2046 se  lomí k  jihu a  sleduje východní a pak jižní stranu p. p. č. 2047/1, jižní stranu p. p. č. 2240, 2047/2, přechází přes p. p. č. 2595/1 na severní hranu p. p. č. 2544/3  a pokračuje po  jižní hraně p.  p. č. 2047/2,  s níž se lomí k jihu, pokračuje po východní hraně  p. p. č. 2242 a stáčí se k západu,  přičemž  sleduje  hranu  p.  p.  č.  2219, 2218 a 2215. Z jejího   severozápadního   bodu   překračuje   křižovatku   ulic Vrchlického a S. K. Neumanna na  jihovýchodní roh p. p. č. 1536/3. Sleduje západní, severní  a opět západní hranu p.  p. č. 1536/3 až po hranici  p. p. č. 1560/2,  pokračuje po západní hraně  p. p. č. 1560/2 až k p. p. č. 1560/1,  dále po jižní a západní straně p. p. č. 1560/1,  překračuje ulici Podkrušnohorskou  p. p. č.  2558/3 na jihozápadní  bod p.  p. č.  1570  a  pokračuje k  severu. Lomí  se k východu po severní  hraně p. p. č. 1593, 1600/1,  lomí se k jihu po východní  hraně p. p.  č. 1590 a  vede po jižní  hraně p. p. č. 1600/15.  Přechází  komunikaci  a  pokračuje  východním  směrem po severní hraně p. p. č. 2558/3 až k napojení ulice Siefertovy. Lomí se k severu po západní straně p. p. č. 2527, přechází ji a lomí se k východu, po hraně p. p. č.  1904/1 směřuje na jihozápadní bod p. p. č. 1953/1 a po severní straně p. p. č. 2530 směřuje k výchozímu bodu.

zpět

 

Lomnice nad Popelkou (08675), okres Semily, Liberecký kraj

 

Hranice začíná na  křižovatce ulic  Pivovarské a  5. května. Vede po  severovýchodním okraji ulice  5. května p.  p. č. 2247/1, napojuje  se  na  ulici  Jeronýmovu  p.  p.  č.  2242/1, pokračuje jihovýchodním směrem, obchází  p. p. č. 14 a  napojuje se na ulici K. H.  Borovského p. p. č.  2243. Po vnějším okraji  obíhá prostor městského hřbitova p. p. č. 62 a napojuje se na ulici Třebízského. Z ní odbočuje jihozápadním směrem a obíhá  st. p. č. 667/1, st. p. č. 667/3, p. p. č.  63/1, 63/3, 63/4, 63/6, odbočuje jihovýchodním směrem  a  prochází  po  severovýchodním  okraji  komunikace p. č. 2393/2 a 2237. Přetíná ulici Palackého p. p. č. 2236/1 a pokračuje po jihovýchodním okraji ulice Komenského p. p. č. 2361/2. Odbočuje severozápadním  směrem,  obíhá  pozemek  základní  školy  p. p. č. 1956/6, přetíná místní komunikaci  p. p. č. 2366/1, severozápadním směrem obíhá p.  p. č. 1966/11, přetíná ulici  Antala Staška p. p. č. 2232/1 a dále pokračuje po jihozápadním okraji komunikací p. p. č.  2233,  2227/1,  2219.  Prudce  odbočuje  jihovýchodním směrem, obchází p. p.  č. 2389 a dále pokračuje  severovýchodním směrem po severozápadním okraji komunikace p. p. č. 2222. Přetíná komunikaci p. p. č. 2223, pokračuje po severozápadním okraji Pivovarské ulice p. p. č. 340 a protnutím ulice 5. května končí ve výchozím bodě.

zpět

 

Lysá nad Labem (08950), okres Nymburk, Středočeský kraj

 

Hranice začíná v severní části zámeckého parku na styku komunikací p. č. 3576/2 a p. č. 3575/1. Tuto komunikaci sleduje ze severu až  ke styku s ulicí  Komenského p. p. č.  3458/2. Přechází komunikaci  a lomí  se na  jih    ke Školnímu  náměstí p.  p. č. 3451/11, které sleduje po jeho  severní straně až k západnímu rohu st. p. č. 621. Tento pozemek obchází a sleduje ze severu st. p. č. 621, st. p. č. 66, st. p. č. 67/2,  st. p. č. 68, st. p. č. 69, p. p. č. 3707, p. p. č. 3451/13, st.  p. č. 79/3, st. p. č. 79/1, st. p. č. 79/2, st. p. č. 77/2, st. p. č. 75 a st. p. č. 76, na jejímž severovýchodním rohu se  lomí na jih, sleduje z  východu st. p. č. 76, přechází  Školní náměstí na  severovýchodní roh st.  p. č. 54, sleduje východní hranu st. p. č.  54, dále obchází st. p. č. 597/2 z východu a z  jihu, pokračuje po  jižních stranách  p. p. č. 321/3 a 321/2 až  k jihovýchodnímu rohu  st. p. č.  1365/1. Zde se  lomí k jihu,  obchází z  východu st.  p. č.  1365/2, z  jihu st.  p. č. 56/3, st.  p. č. 56/1  a lomí se  na jih po  východní straně ulice Přemyslovy p. p. č. 3451/12. Lomí  se k východu, obchází ze severu a z východu p. p. č. 319/2 a st. p. č. 37. Na jihozápadním rohu p. p. č. 319/1 se  lomí k východu, obchází st. p. č.  38/8, st. p. č. 38/9  a  st.  p.  č.  38/1    ke  komunikaci p. č. 3451/49. Tuto přechází,  lomí se  na západ  a sleduje  severní hranu  obvodových komunikací Husova náměstí,  tj. p. p. č. 3584/5.  Pokračuje na jih po západní  straně komunikace p. č.  3584/6 až ke křížení  s ulicí Tyršovou p.  p. č. 3451/26.  Tuto přechází a  lomí se na  západ po její jižní  straně. Sleduje z jihu  náměstí Na Františku p.  p. č. 3451/26, st. p. č. 296/1, st. p. č. 585/1 a p. p. č. 194/2. Krátce se lomí  k severu, přetíná  st. p.  č.  648 a dále  sleduje z jihu p. p.  č. 190, 189,  188, 187, 184,  183 a st.  p. č. 321. Přetíná kolmo ulici  Čelakovského p. p.  č. 3451/65, lomí  se na sever  po její západní straně  a znovu se lomí k západu.  Sleduje z jihu st. p. č.  603/2, p. p. č.  133/4, 133/14, 133/12, 133/7,  133/6, 132, 129, 128/1 a  126/1. Na jihovýchodním rohu tohoto  pozemku se lomí k severu,  až na  severozápadní roh  st. p.  č. 399. Sleduje jižní stranu  komunikace  p.  č.   3451/55  směrem  k  západu,  přechází komunikaci až na jihovýchodní roh st.  p. č. 509. Směřuje k západu a z jihu sleduje  st. p. č. 509, st.  p. č. 508 a st.  p. č. 507/1 a ze západu st. p. č. 507/1, st. p. č. 506, st. p. č. 504 a st. p. č.  505. Lomí  se k  západu podél  zámeckého parku  p. p.  č. 6/11 a podél jižní a západní strany obvodové komunikace zámeckého parku p. č. 22,  2468, 2470/2 a 3576/2 až  k severozápadnímu rohu parku, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

Malešov (09083), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na severu obce, na komunikaci p. č. 1056/1 a pokračuje  ze severozápadního  rohu p.  p. č.  1048, směřuje  na východ po  severních hranách p.  p. č. 1048,  65, 66, 71,  74, 76, 78, 80, 83,  86, 88 a 90. Lomí se  k jihu, sleduje východní strany p. p. č.  90 a 89, přechází přes rozcestí  komunikací p. č. 1056/1 až k severovýchodnímu rohu p. p. č.  9. Z východu sleduje p. p. č. 9, 11, 10  a 490, přechází potok p.  p. č. 1073/1 a po  jeho levém břehu směřuje k severu až ke komunikaci  p. p. č. 491. Zde se lomí k západu a sleduje  z jihu p. p. č.  486 a rybník p. p.  č. 476/1. Tento obchází až  k jihovýchodnímu rohu p. p.  č. 36, dále směřuje na sever po západních hranách p. p.  č. 36, 35, 43, 40, 56, 58, 60 a 61, který obchází ze severu až  ke komunikaci p. č. 1056/1. Tuto přechází do výchozího bodu.

zpět

 

Mašťov (09228), okres Chomutov, Ústecký kraj

 

Hranice začíná severovýchodně  od zámku,  na severovýchodním rohu komunikace  p. č. 3985/1  a směřuje k  jihu po její  východní straně až ke komunikaci p.  č. 3995/1, kterou přechází k severnímu rohu st. p.  č. 7. Obchází tento pozemek po  jeho východní a jižní hraně  zpět  ke  komunikaci  p.  č.  3995/1,  jejíž východní hranu sleduje  k jihu,  lomí se  k východu  po severní  straně p.  p. č. 2080/1 a 3997/3. Přechází přes tento pozemek na severovýchodní roh p. p. č. 2098/3 přes p. p. č. 3997/2, sleduje východní hrany p. p. č. 2098/3, 2098/5, 2092/3, stáčí se k východu po severní straně p. p.  č. 2103/1,  obchází tento  pozemek i  z východu, přechází přes komunikaci  p. č.  3999/2 a  sleduje její  jižní hranu  k vodoteči p.  p.  č.  4061/2,  přechází  ji  a  směřuje  přes  p. p. č. 3998 k severozápadnímu rohu  p. p. č. 2138/2.  Obchází tento pozemek po jeho  severní  a  východní  straně,  po  východní  straně p. p. č. 2138/3, přechází  komunikaci p. č. 4012/1  k severovýchodnímu rohu st.  p. č.  303, obchází  tento pozemek  po jeho  východní a jižní hraně  a pokračuje  po jižních  hranách st.  p. č.  310, p.  p. č. 3524/24. Přechází přes komunikaci p.  č. 3524/21 a přes pozemek p. p. č. 3524/22 na jižní roh p. p. č. 3524/19. Pokračuje k západu po jižních  hranách  p.  p.  č.  3524/19,  3524/51,  3384/3,  3384/2, 3330/1, 60,  st. p. č.  213/2, p. p.  č. 3330/2, 3962/1,  3962/11, přechází kolmo přes  komunikaci p. č. 3962/9 a  pokračuje po jižní

hraně komunikace p. č. 3962/14 a  jejího pokračování v rámci p. p. č. 3962/3.  Od jižního rohu objektu  na st. p. č.  347 přechází na severní  roh  p.  p.  č.  3962/2,  obchází  tento  pozemek po jeho východní a jižní hraně, lomí se k jihu po východní hraně st. p. č. 98/2, p. p. č. 264, lomí se k severu a sleduje západní hranu p. p. č. 265 a přechází přes p. p.  č. 4039/3 a 268/3 na jihozápadní roh p. p. č. 286/1. Hranice pokračuje k severu po západních hranách p. p. č. 286/1,  286/2, 286/3, st. p. č. 96/7,  st. p. č. 96/1. Stáčí se  k  západu  po  jižní  straně  komunikací  p.  č. 3944, 3966/2, 3967/1, ostře se lomí k  severovýchodu a překročením komunikace p. č. 3967/1 a vodoteče p. p. č. 4055/3 směřuje na jihozápadní roh p. p. č.  1047/4. Hranice obchází po  západní a pak po  severní hraně zámecký  park p.  p. č.  1047/4  a  1047/5, stáčí  se na  sever po východní hraně p. p. č. 3983/1 a  po severní hraně p. p. č. 3981/1 směřuje do výchozího bodu.

zpět

 

Mirovice (09572), okres Písek, Jihočeský kraj

 

            Hranice začíná  na severním okraji  ulice Hřbitovní p.  p. č. 817/10  a   sleduje  severní  hranu   st.  p.  č.   36.  Na  jejím severovýchodním rohu se  lomí k jihu a obchází  východní hrany st. p. č.  36, p. p.  č. 83, p.  p. č. 84/1,  p. p. č.  85/1, p. p. č. 573/13, p.  p. č. 573/14, st.  p. č. 27, st.  p. č. 246, p.  p. č. 89/2, p.  p. č. 91,  p. p. č.  92/1, p. p.  č. 92/2, p.  p. č. 95, p.  p.  č.  97,  p.  p.  č.  99,  p.  p.  č. 102/3, st. p. č. 234. Z jihovýchodního  rohu  st.  p.  č.  234  přechází  ulici p. p. č. 106/7,  852 a  106/5 na  severovýchodní roh  p. p.  č. 107/9. Dále pokračuje po východní hraně p. p.  č. 107/9, po jižní hraně st. p. č. 264 a p. p. č. 107/9, po  východní a jižní hraně p. p. č. 107/3 a východní  hraně  p.  p.  č.  18/1.  Z jejího jihovýchodního rohu směřuje  na severovýchodní  roh p.  p. č.  13/3, kterou sleduje po východní straně. Obchází z východu a z jihu p. p. č. 13/5, sleduje jižní  stranu p.  p. č.  13/6 a  přetíná komunikaci  p. č. 13/1 na severovýchodní  roh  p.  p.  č.  14/1.  Pokračuje po její východní straně, dále po  východní straně ulice Dolejší p. p.  č. 853 až na jižní roh p. p. č. 133/1, kterou  obchází z jihu a ze západu až do místa styku s  p. p. č. 882/2. Zde se  lomí k západu, pokračuje na jihozápadní  roh p.  p. č.  882/2 (potok),  dále po  jižní hranici p. p. č. 118/7 k p. p.  č. 879/1 (řeka Skalice), kterou přetíná na jihovýchodní  roh p.  p. č.  139/15. Pokračuje  dále po její jižní hraně, po jižní hranici p. p. č. 139/8, 900, 139/1, 138/1, přetíná komunikaci p.  č. 854/1, 868/1,  416/3 a na  jižním rohu p.  p. č. 416/11 se lomí  k severu. Sleduje východní hrany  p. p. č. 416/11, 416/9, 416/1,  přetíná komunikaci p.  č. 868/7 a  sleduje východní strany  p. p.  č. 416/6,  416/12, 869/2,  414/2, 414/1  až k řece Skalici.  Zde se  lomí k  západu  po  pravém břehu  řeky p.  p. č. 879/1, přechází jez a sleduje jižní hrany p. p. č. 47, 50 a 51. Na jihozápadním rohu p. p. č. 51 se lomí k severu a obchází ze západu p. p. č.  51, st. p. č. 76,  přetíná komunikaci p. č. 817/7  až na západní bod  p. p. č.  53. Sleduje severozápadní  stranu p. p.  č. 53, po severním  okraji této parcely a p.  p. č. 817/7 k p.  p. č. 56. Pokračuje severním  směrem po západní hranici p.  p. č. 56, 54 až k  rohu p. p.  č. 558/3, dále  po severní hranici  p. p. č. 54, 57/1, 57/2,  st. p. č.  170 a  p.  p. č. 59,  dále sleduje západní stranu komunikace  p. č. 823/1  až na její  severní okraj. Zde  se lomí k východu  po severní straně p. p. č.  823/1 a 73/1. Přechází ulici Husovu  p. p. č. 817/9  na severozápadní roh  p. p. č. 76/1, kterou obchází  po její severní straně.  Přechází komunikaci p. č. 76/2, dále sleduje severní hrany p. p. č. 567/1, 565/5 a 817/12 až k ulici  Hřbitovní, láme  se k  severu přes  ulici p.  p. č. 565/4 a sleduje  západní hranu  ulice Hřbitovní  p. p.  č. 817/10 směrem k výchozímu bodu.

zpět

 

Mšeno (10027), okres Mělník, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na severním okraji města u silnice do Romanova p.  č. 3341/14.  Sleduje východní  hrany p.  p. č. 1950/3, 1947/2, 1946/1, 300, 315,  308, 309/1, 307/2, překračuje cestu  p. č. 3409 a vede  podle p.  p. č.  1961/2, 3410,  st. p.  č. 389, překračuje cestu p. č. 3411/1 a vede podle  p. p. č. 1969/3, překračuje p. p. č. 1970  a silnici do  Lobče p. č.  3422/1, pokračuje po  vnějších hranách st.  p. č. 314, st.  p. č. 313, st.  p. č. 312, st.  p. č. 311, p.  p. č. 3334/1, st.  p. č. 308/2, p.  p. č. 334/2, 3341/12, st. p. č.  306, překračuje kolmo k jihozápadu cestu  p. p. č. 3346 a vede po  východních hranách st.  p. č. 387,  p. p. č.  274, 275, překračuje  cestu  p.  p.  č.  3345  a  sleduje  její jižní stranu k západu.  Pokračuje k  jihozápadu podle  p. p.  č. 265/1, lomí se k jihu po východní straně p. p. č.  3344/1, lomí se k západu a pak k jihu  po východních  stranách p.   p. č.  236/1, 234,  233, 231, obchází  severní a  východní stranu  p. p.  č. 434/20,  překračuje kolmo  silnici na  Vrátno p.  č. 3348/1,  lomí se  krátce k západu a pokračuje  po východní  a pak  k  jižní  hraně p.  p. č.  225/3, 225/1, 224.  Překračuje kolmo cestu p.  č. 3341/27 a vede  po její jihozápadní straně,  obchází z jihozápadu  stodoly st. p.  č. 12/1 a 12/2, pokračuje  po jihozápadní straně  cesty p. č.  3341/27, po jižní  straně p.  p. č.  3341/28, po  jižní straně  ulice Zahradní p.  p.  č.  3341/25,  po  západní  straně  ulice  Pražské p. p. č. 3341/24 k západu  po jižní straně p. p. č.  3341/4, obchází z jihu a západu hřbitov p. p.  č. 59, st. p. č. 403 a  znovu p. p. č. 59, překračuje kolmo cestu p. č. 3378 a vede po její západní a severní straně k cestě p. č.  3379. Tu překračuje, pokračuje po východních hranách  p. p.  č. 82/2,   71/1, 82/1,  87/1, 87/2,  93/2, 1393/1, 1394/3, po severozápadním břehu rybníka Bliška p. p. č. 1394/1, po východních hranách p. p. č.  1390, 1394/2, 1396/2, 1395/1, obchází ze západu  p. p. č.  1395/2, překračuje kolmo  cestu p. č.  3400/2 a sleduje k jihu  její východní stranu, překračuje kolmo  p. p. č. 3402, ostře se lomí k severu  podle p. p. č. 1648/1, 1648/3, 1645, 3403/1, lomí se k východu po  její severní hraně a pokračuje podle severní  hrany  st.  p.  č.  520,  p.  p.  č. 1739/19, 1659, 1658, 1657/1,  lomí  se  k  severu  po  západní  hraně  p. p. č. 1660/2, přechází  ji  kolmo  a  pokračuje  po  severní  hraně 1739/21 zpět k silnici do Romanova p. č. 3341/14, jejímž překročením se hranice uzavírá.

zpět

 

Načeradec (10099), okres Benešov, Středočeský kraj

 

Hranice začíná západně od kostela na křižovatce komunikace p. č. 1856 a komunikace p. č. 1754/1, po jejíž severní straně směřuje k jihovýchodu. Obchází ze  západu p. p. č. 2/1  a 2/6,  směřuje na východ po  severních stranách p. p.  č. 2/6, 2/7, 4,  6/1, 7/1, 9, 10/2,  11/3,  14/2,  lomí  se  k  jihu  po  východní straně tohoto pozemku,  přetíná komunikaci  p. č.  1764/1 a  pokračuje na jih po východní straně komunikace p. č. 1763. Lomí se krátce k východu po jižní straně p. p. č. 1754/1.  Přetíná kolmo silnici p. č. 1754/29 a pokračuje dále po severovýchodních stranách p. p. č. 30 a st. p. č. 27, na jejímž východním rohu  se lomí k jihu. Sleduje z východu st. p. č. 27, p. p. č. 30, st.  p. č. 29, p. p. č. 38/2, 38/1, 46. Směrem k jihozápadu kolmo přetíná p. p. č. 44/1 a komunikaci p. č. 45.  Obchází zámeckou  zahradu p.  p. č.  50 ze  severu a východu. Kolmo přetíná  výběžek p. p. č.  205/1 k jihovýchodu a  lomí se po jihovýchodní straně  této parcely. Přetíná kolmo  komunikaci p. č. 1853/1 a krátce  se lomí k západu po jižní  straně p. p. č. 1853/1 a 1754/19.  Lomí se  k jihu  a sleduje  východní strany  p. p.  č. 1762, 58, 68 a 71, na jejímž jihovýchodním rohu se lomí k východu. Sleduje ze severu p. p. č. 77/1, 77/6, 77/9, 77/10, 77/13 a st. p. č. 81. Lomí se k jihozápadu po  hranicích st. p. č. 81, 80, 79, p. p. č. 77/9, st. p. č. 74/3, 82/5, 78, 77/2. Přechází komunikaci p. č. 1754/31  a pokračuje po  jihozápadních stranách st.  p. č. 113, 112,  111,  110,  109,  108,  107,  106,  105,  128. Přechází přes komunikaci p. č. 1754/20. Lomí se  k západu po jižní straně st. p. č. 223,  obchází z jihu, západu  a severu p. p.  č. 794/3, lomí se k severu po západních stranách p. p. č. 147/2, 147/3 a 147/1. Lomí se  k severovýchodu  po severozápadních  stranách p.  p. č. 147/1, 137/2,  131/1, 129/1,  128/2, 138.  Lomí se  k severu po západních hranách st. p. č. 149, 150, 151, 152, 153. Obchází z jihu p. p. č. 150/1, st. p. č.  154/2, p. p. č. 150/2 a 149/4.  Lomí se k severu po západních  hranách p. p.  č. 149/4, 151,  st. p. č.  156 a 215, z jejíhož  východního bodu  kolmo přechází  přes komunikaci  p. č. 1856 a sleduje k severu západní hranice  p. p. č. 177/2, st. p. č. 157, p. p. č. 177/1, 175, 176, 173, 172/3 a překročením komunikace p. č. 1754/1 směřuje do výchozího bodu.

zpět

 

Ondřejov (11127), okres Praha východ, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na severním přístupu do obce u komunikace p.  č. 2834,  v severním  bodě p.  p. č.  169/2. Překračuje  kolmo k východu komunikaci p. č. 2834 a pokračuje po její severovýchodní straně k jihozápadu až ke st. p.  č. 32. Lomí se ostře k severu po západních hranicích st.  p. č. 32, p. p. č.  171/1, 206/5. Lomí se k východu  po  severních  hranicích  p.  p.  č. 206/5, 172/1, 173, 197/3,  195/2,   194/2,  192/2,  191/2,  190/3,   188/2.  Lomí  se k jihozápadu po  hranicích p. p.  č.  188/2, 188/1,  352/6, 352/5, st. p. č. 161. Přechází přes  komunikaci p. č. 2836 a pokračuje po východních  hranicích st.  p. č.  162  a  p. p.  č. 536/1,  kterou

obchází  i  z  jihu.  Pokračuje  k  jihu  po  východních hranicích p. p. č. 60, 59, 58/1, 56/3 a 45, kterou obchází i z jihu. Sleduje východní  a jižní  hranice p.  p. č.  46/4. Překračuje  komunikaci p. č. 2839/1 na severovýchodní bod  st. p. č. 77. Pokračuje k jihu po východních  hranicích st. p. č.  77 a 78. Tuto  parcelu obchází i z jihu a z jejího jihozápadního bodu překračuje komunikaci p. č. 2878 na  jižní bod st.  p. č. 80.  Pokračuje k východu  po jižních hranách  st. p.  č. 80,  p. p.  č. 52/1,  st. p.  č. 166 a lomí se k severu  po západní  hraně st.   p. č.  166. Překračuje  k severu komunikaci p. č. 2850/1 a pokračuje k severu po západních stranách st. p. č. 87 a p. p. č. 74/2. Lomí se k západu po jižních hranách p. p. č. 75/1 a 76/1. Z jihozápadního bodu této parcely překračuje p. p. č. 76/2, 79/3, 79/2, 81/1  a 82/13 na jihovýchodní roh p. p. č. 82/11. Pokračuje  k východu po hranicích p.  p. č. 82/11, 82/2, 88/1 a 91.  Z jihozápadního bodu této parcely  překračuje p. p. č. 94/1  na jihovýchodní  bod p.  p. č. 98 a  pokračuje po  jižních stranách  p. p.  č. 98,  104,  106/2,  106/1 a  113. Tuto  parcelu obchází i ze západní strany a lomí se po jižní straně p. p. č. 116 k západu. Přechází úzký výběžek p. p. č. 114/2 a  pokračuje po jihozápadní straně p. p. č. 117/2,  2885,  117/1.  Sleduje  západní,  severní  a  opět západní hranici p. p. č. 118 a  kolmo překračuje její úzký západní výběžek k severu.  Pokračuje k  východu po  severní hranici  p. p.  č. 118 a lomí se k  severu po západních stranách st.  p. č. 131/2, 131/1, p. p.  č. 125, st.  p. č. 132  a 133/1. Lomí  se po severní straně této parcely až k místu, odkud kolmým překročením komunikace p. č. 2878  navazuje  na  západní  hranu  p.  p.  č. 160/1. Tuto parcelu obchází i  ze severu, pokračuje po  severní hranici st. p.  č. 20, lomí se k  severu po západních hranicích st.  p. č. 21 a p.  p. č. 162/1. Lomí  se k východu po  severních hranicích p. p.  č. 162/1, 163/1 a 165 až do výchozího bodu v severním rohu p. p. č. 169/2.

zpět

 

Ostrava -  Poruba (11513), okres Ostrava  - město, Moravskoslezský kraj

 

Hranice začíná  na křižovatce ulic  Opavská a 17.  listopadu, dále jde osou ulice Opavské p. p.  č. 2966, přechází přes p. p. č. 2967/1 na  osu ulice Porubské  p. p. č.  1350, na tzv.  rondelu se lomí  východně  a  sleduje  severní  hranu  Hlavní  třídy p. p. č. 894/1. Přechází přes p. p. č. 894/1,  lomí se na jih a na východní stranu p.  p. č. 489 až  na severní hranu ulice  Dělnické p. p. č. 508, po  ní se lomí  k východu až  na osu ulice  Skautské p. p. č. 805. Tu sleduje  až na osu ulice Dělnické  p. p. č. 599, po  ní se lomí k  jihu až na jižní  hranu ulice Nad Porubkou  p. p. č. 2955, sleduje osu této ulice až  ke křižovatce s ulicí Klimkovickou, kde se lomí  k severu osou ulice  Klimkovické p. p. č.  2646. Přechází ulici Nad Porubkou p. p. č. 2955 a jde opět osou ulice Klimkovické p. p. č.  2624 až ke křižovatce s ulicí  V zahrádkách, kde se lomí na západ, jde osou  ulice V zahrádkách p. p. č. 2478  a lomí se na sever po východní straně p. p. č.  8, 24, obchází z jihu a východu p.  p. č.  26, 25,  27 a  lomí se  na západ.  Prochází osou  ulice Nábřeží SPB p. p. č. 321 až na křižovatku s ulicí 17. listopadu p. p. č. 2964/1. Tuto ulici sleduje v její ose až k výchozímu bodu.

zpět

 

Ostrava -  Přívoz (11377), okres Ostrava  - město, Moravskoslezský kraj

 

Hranice  začíná v  ulici Wattově,  na severním  rohu p. p. č. 394/1. Pokračuje po severovýchodní hraně tohoto pozemku a p. p. č. 394/2 k jeho jihozápadnímu rohu,  odkud směřuje k severovýchodu po hraně  p.  p.  č.  394/3,  přechází  ulici  Wattovu  p. p. č.  952 k jihozápadnímu rohu  st. p. č.  291. Sleduje severozápadní  hranu tohoto pozemku a st.  p. č. 290/2, p. p. č. 41/2,  st. p. č. 77/2, 77/1, kolmo přechází  ulici Zákrejsovu p. p. č.  901. Sleduje její východní  hranu ke  křižovatce s  ulicí Špálovou  p. p.  č. 904/1, sleduje  její  severní  hranu  a  severní  hranu  komunikace p. č. 919/2, přechází  ji a p.  p. č.  15/9  k severnímu rohu  st. p. č. 942. Sleduje  severní hranu st.  p. č. 942,  2294/1, 994, lomí  se k jihu po hranách st. p. č. 994,  p. p. č. 15/8, 94/1, 94/2, 15/7, 919/4,  24/1, st.  p. č.  944, p.   p. č.  24/2, st.  p. č.  1019. Přechází  kolmo p.  p. č.  904/1  a  sleduje její  jižní hranu  na jihozápadní  roh  p.  p.  č.  904/4,  přechází  p.  p. č. 904/1 na severovýchodní  roh p.  p. č.  904/3 a  pokračuje po  jihovýchodní straně p. p.  č. 904/1, 414/2, přechází ulici  Ostravskou p. p. č. 388/42 na jihovýchodní  roh p. p. č. 950/1.  Obchází tento pozemek po jihovýchodní a jihozápadní straně, pokračuje po hranicích p. p. č. 995, 950/1, st. p. č. 194/2  a přechází ulici Nádražní p. p. č. 949/1 k p. p. č. 411. Z jihozápadu obchází p. p. č. 411, st. p. č. 192,  opět  p.  p.  č.  411,  lomí  se  k severovýchodu podél hran p. p. č. 411,  st. p. č. 1155 a p. p.  č. 349/1, kterou sleduje až k výchozímu bodu.

zpět

 

Ostrava - Vítkovice (11401), okres Ostrava - město, Moravskoslezský kraj

 

Hranice začíná na severu v k.  ú.  Moravská  Ostrava  od severního  rohu p.  p. č.  3220/12,  kolmo  přes p.  p. č.  3372/1 východním směrem a po jejím vnějším okraji k p. p. č. 1051/74, kde přechází  do  k.  ú.  Vítkovice  a  dále  v  něm po vnějším okraji p.  p.  č.  1051/74  směrem  k  jihu  k  p. p. č. 1071/1, 1051/89,

1071/69, po jejím vnějším okraji dále k  jihu a pak k  západu přes p. p.  č. 1071/80, 9/3, 1189/25, 1189/3 (ulice Místecká -  Vítkovická), kterou přechází a pokračuje přes p. p. č. 853/1, kterou přechází po severním okraji mostu přes komunikaci.  Dále pokračuje  přes tento  pozemek k  p. p. č. 853/8 a 853/9, po jižním okraji p. p. č. 1240/1 (ulice Výstavní) a p. p. č. 848/3, kde se lomí na sever a pokračuje na východ přes p. p. č. 1240/6 a  po jižním okraji p.  p. č. 1222 (ulice  Mírová), dále na jih  po  východním  okraji  p.  p.  č.  1228,  1221/7, 1227 (ulice Kutuzovova),  přes p.  p. č.  1220/1 (ulice  Prokopa Velikého), po východním okraji  p. p. č. 1226  (ulice Kutuzovova) směrem jižním. Přechází p. p. č. 1204/1 (ulice Halasova - bývalá La Passionarie), po jejím jižním okraji p.  p. č. 1204/2 (ulice Halasova) pokračuje k p.  p. č.  635 a  po východním  okraji tohoto  pozemku p.  p. č. 633/1 a 633/2, dále k jihu a západu po okraji p. p. č. 1212 (ulice Ocelářská), po jižním okraji p. p. č. 630/3 (ulice Kotěrova). Dále středem prochází p. p. č. 1206 (ulice Tavičská - bývalá Moskevská) k jihovýchodu.  Protíná p.  p. č.  1200 (ulice  Obránců míru), jde středem  p. p.  č. 1207  (ulice Tavičská),  protíná p.  p. č. 1197 (ulice Zengrova),  jde středem p.  p. č. 1208/1  (ulice Tavičská), kolmo  přes  p.  p.  č.  1192/28,  1192/5  a  1192/4  (ulice Rudná - Chodská),  dále  východním  směrem  po  okraji  p.  p. č. 1192/1 a 233/25, na jih kolem p. p. č. 233/78, 233/25, 233/24, přes p. p. č.  1188/7,  1188/2  (ulice   Sirotčí),  po  jihovýchodním  okraji p. p. č.  224/4 (ulice Okružní), směrem západním  po jižní hranici p.  p. č.  223/1 (ulice  Ocelářská), kolem  jižního rohu  p. p. č. 219/13 (ulice  Tavičská - bývalá Moskevská).  Hranice pokračuje po jižním okraji p. p. č. 224/2, 208/4, 208/5, 208/2 a 208/3, dále po vnějším okraji  p. p. č. 1188/2  a 1188/1 na jihovýchod  k jižnímu rohu  p. p.  č. 1188/1  přes p.  p. č.  1275/1, dále  pokračuje po okraji  p. p.  č. 216/12,  po jejím  okraji nejprve  na jihovýchod a poté  na jihozápad.  Dále prochází  po okraji  p. p.  č. 126/13, 216/12, 216/16, 216/15,  215/1, 1187/1, 1390 a 1391  přes p. p. č. 1393 a po jejím západním okraji na severozápad, po okraji p. p. č. 1367/3 na  severovýchod, dále po  severním okraji p.  p. č. 1275/1 (ulice Chodská), kterou přechází pod mostem (nadjezdem) k p. p. č. 233/35  (ulice Okružní).  Pokračuje po  okraji chodníku  p. p.  č. 233/35  na sever,  přes p. p. č.  1293/1 (ulice Okružní), přechází tento  pozemek a  pokračuje po   východním okraji  p. p.  č. 972/2 (hranice k. ú.  Vítkovice - Zábřeh VŽ) na osu  komunikace p. p. č. 1237/1 (ulice Ruská) a po její ose  k východu. Lomí se k severu po okraji  p. p.  č. 946/11,  946/1 a  947/1 na  osu komunikace p. č. 1244/1 a 1244/2 (ulice Mostárenská) a   k severnímu okraji p. p. č. 3636/3 (ulice Pohraniční) vrací se zpět do k. ú. Moravská Ostrava. V něm  po  severním  okraji  p.  p.  č.  3636/3  a  3636/2  (ulice Pohraniční) k východu  kolmo přes p. p. č.  2975/7 a 2643/1 (ulice Výstavní), pokračuje dále opět po  vnějším okraji p. p. č. 3636/1, 3630/1, 3630/2,  3630/25 a 3630/23 (ulice  Místecká - Vítkovická), podél   této  komunikace   k  severovýchodu   po  severovýchodních hranicích p. p.  č. 3630/22, 3630/21 a po vnějším  okraji p. p. č. 3220/12 k jejímu severnímu rohu do výchozího bodu.

zpět

 

Pecka (11869), okres Jičín, Královéhradecký kraj

 

Hranice zóny začíná  na severu obce u komunikace  p. č. 1083, v severním bodě st. p. č. 242, pokračuje jižním směrem po východní hranici  p. p.  č. 427/1,  370 a  potom se  stáčí k jihovýchodu po severovýchodní  hranici p.  p. č.  371/1, 372,  374, 405/4, 405/5, 405/1, 382/1, 404/2, kde se lomí  k jihu. Překračuje silnici p. č. 404/1, pokračuje po hranici p. p. č. 1039 k jihozápadu, překračuje komunikaci p. č. 1040, pokračuje po východní hranici p. p. č. 247/4, lomí se  k jihozápadu  po hranici  p. p.  č. 249, na břehu potoka se lomí k jihovýchodu  po hranicích  p.  p. č. 1122/1, 1122/6.  Pokračuje  po  severovýchodní  hranici  p. p. č. 239/1, přechází p. p. č. 347/1, lomí se k západu po jižní hranici p. p.  č. 347/1 a 236,  kde se lomí k  jihu. Pokračuje po východní hranici  p. p.  č. 236,  1031/3, 1031/2,  kde se  stáčí k  západu, pokračuje po jižní hranici p. p. č. 1031/2, dále se lomí k jihu po hranici p. p. č. 225/1, znovu k východu po hranici  p. p. č. 222 a znovu k jihu, kde pokračuje po východní hranici p. p. č. 222. Pokračuje po východní  hranici p. p. č. 219,  217/2, 216/1, 215/1, 1033/2, 1033/4,  213/6, na jižní hranici  p. p. č. 212/6 se stáčí k západu. Na východní hranici p. p. č. 1052/2 se obrací k jihozápadu, na jihozápadní  hranici  p. p. č. 211/1 se stáčí k jihovýchodu,  pokračuje  po  severovýchodní  hranici  p.  p. č. 208/1, 208/2, stáčí se k jihu a následně k západu po jižní hranici p. p.  č. 208/2 k  severozápadu. Přechází komunikaci  p. č. 1121/1 a po   jihozápadní  hranici   p.  p. č.  1004 a 1002 směřuje k severozápadu. Na východní hranici p. p. č. 1 se lomí k jihu, pokračuje po východní hranici p. p. č. 2/1,  stáčí se k východu a pokračuje po severní hranici p. p. č. 4. Potom se stáčí k jihozápadu, dále k západu a pokračuje  po jižní hranici p. p. č. 2/2,  9/1, 12,  16, po  jihozápadní hranici  p. p.  č. 18  se lomí k severu, posléze k severovýchodu po  jihozápadní hranici p. p. č. 1059, po jižní hranici p. p. č.  93, 94 odbočuje k západu, lomí se k severu po západní hranici p. p. č. 94, na jižní hranici p. p. č. 159 a 98/2  se lomí k západu, přetíná komunikaci  p. č. 1128/1, na její západní straně se lomí k jihu po hranici p. p. č. 100 a stáčí se  k  západu.  Po  východním  břehu  potoka  pokračuje po západní hranici  p. p. č. 100, probíhá k severovýchodu a pokračuje po západní  hranici p.  p. č.  776/1, 771,  769, 607/1, 1066/2, 608, 609, 611/1, 603/1, 603/2. Odbočuje k severovýchodu po severozápadní hranici p. p. č. 605/1 a pokračuje k severovýchodu. Na severní hranici p. p. č.  605/1 se lomí k východu, pokračuje po severní hranici p. p. č. 334/3, po severozápadní hranici pěšiny p. č. 1074/1 míří k severovýchodu, pokračuje po severozápadní hranici p. p. č.  343/1, 429, na západní hranici komunikace  p. č. 1083 se lomí k severu, kde se hranice  po překročení komunikace p. č. 1083 uzavírá.

zpět

 

Pilníkov (12061), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

 

Hranice začíná severně od náměstí v k. ú. Pilníkov I u komunikace p.  č. 1204 v severním rohu p.  p. č. 1199. Směřuje k jihovýchodu po severovýchodních hranicích p.  p. č. 1199, st. p. č. 129, p.  p. č. 252/2, 252/1, 254, 257/1,  257/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, st. p. č. 149, p. p. č. 267. Tuto parcelu obchází  i z  východu, překračuje  kolmo komunikaci  p. č.  1202/1 a lomí  se  k  západu  po  její  jižní  straně  ke  st. p. č. 1/1. V severovýchodním bodě st.  p. č. 1/1 se lomí  k jihu po hranicích tohoto pozemku  a st. p.  č. 1/2, p.  p. č. 30/1,  29, 28, 26, 25, 22, 21/1, 20/1,  19, 16, 15/1, 15/2, 13,  st. p. č. 172, p.  p. č. 1309, 11/3, 4/6, 9/3, 9/1. Po  západní straně této parcely se lomí k severu k p. p. č. 8/1. Lomí se k západu a sleduje hrany p. p. č. 8/1,  7/1,  5/1,  4/1,  3/1.  Lomí  se  k  jihu po východní straně p. p. č.  3/3. Lomí se k západu  po jižních hranách p. p.  č. 3/3, 2, 1. Stáčí se k severu po  západních hranicích p. p. č. 1, st. p. č. 1323  a 23. Lomí se  k západu po jižní  straně komunikace p. č. 1204. Lomí se k severu po západních  hranicích st. p. č. 97, p. p. č. 204/3,  204/4, 206/1, 208,  209, 210, 214/1,  1213, 218, 243/6, 243/5, 243/4. Obchází ze severu p.  p. č. 243/2, stáčí se k severu po západních hranicích  p. p. č. 243/1 a 242.  Lomí se k západu po severních hranicích  p. p. č. 242,  st. p. č. 130/3,  p. p. č. 241 a přechází přes komunikaci p. č. 1204 do výchozího bodu.

zpět

 

Plzeň - Bezovka (12241), okres Plzeň - město, Plzeňský kraj

 

Hranice začíná  na nároží Klatovské  třídy a Hruškovy  ulice, směřuje k západu po jižní hraně  Hruškovy ulice p. p. č. 10422, na jejím nároží  se lomí k jihu  podél východní hrany p. p. č. 10423 a potom se lomí k jihovýchodu  po východní hraně ulice Mánesovy p. p. č. 10420 až k jižnímu nároží p. p. č. 7710/1. Odtud přechází na severní  nároží p. p. č. 7800 a pokračuje jihozápadně po hraně ulice Erbenovy p. p. č. 10418 až k západnímu  rohu p. p. č. 7794. Zde se lomí k  severozápadu,  přechází  ulici Erbenovu a lemuje západní hranu p. p. č. 7752 a 7753. Přechází kolmo ulici Žižkovu p. p. č. 10416 a sleduje jihovýchodní a jihozápadní hranu p. p. č. 7792/1. Pokračuje dále  podél jihozápadní  hrany p. p. č. 7790, 7788 a 7758,  podél jižních hran p. p. č. 7760/1, 7762 a 7764. Obchází z jihovýchodu a jihozápadu p.  p. č. 7767/1 a z jihozápadu též p. p. č. 7771. Přechází kolmo ulici p. p. č. 10400 na východní roh  p. p. č. 7773/1, sleduje jihovýchodní  hranu tohoto pozemku a lomí se k  jihu podél východní strany p. p. č. 7775/1. Na jejím jihovýchodním  rohu se  lomí k  západu, jde  po jižní hraně tohoto pozemku a  p. p. č. 7774,  přechází  ve  stejném směru ulici Schwarzovu p. p. č. 10401/1 až  na nároží p. p. č. 7546. Obchází jižní  a jihozápadní  hranu tohoto  pozemku, pokračuje  ve stejném směru  podél  p. p. č. 7544/1 a 7543, dále obchází jižní roh p. p. č. 7542 a  lomí se k severozápadu  podél p.  p. č. 7533, 7532/1, 7532/3, který  obchází ze severu a v  jeho severním nároží se lomí k západu. Obchází ze západu a severozápadu p. p. č. 7530, přechází ulici Družstevní p. p. č. 10403 kolmo na jižní roh p. p. č. 7511. Tento pozemek obchází po jihozápadní a severozápadní hraně, pokračuje dále po severozápadních  hranách p. p. č. 7509, 7507  a  7498.  Přechází  ulici Brožíkovu p. p. č.10404 na jihozápadní roh p. p. č. 7488/1 a pokračuje severozápadním směrem po hranách  p. p. č. 7488/1, 7487/1, 7481/1 a 7478/1 až na severozápadní  roh   tohoto  pozemku.  Přechází   ulici  Čermákovu p. p. č. 10413 směrem na jihozápadní roh p.  p. č. 7415/2, jde po jeho západní hraně, pokračuje po západní  a severní hraně p. p. č. 7415/1 až na  jižní roh p. p. č. 7408/4. Tento pozemek obchází ze západu, pokračuje po  západní hraně p. p. č. 7406, 7404/2, 7404/1 a lomí  se k  východu. Přechází ulici Žižkovu p. p. č. 10412 na severozápadní roh p.  p. č. 7438 a sleduje severní  hranu p. p. č. 7438  a 7440/1.  Přechází kolmo  ulici Mírovou  p. p. č. 10411 na západní roh p. p. č. 7392/1. Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje  po severní hraně p.  p. č. 7388 a  po západních hranách p. p. č. 7386/1 a 7384/1 až na jeho severozápadní roh. Zde se lomí k východu, jde  po severní straně tohoto pozemku, přechází kolmo veřejné prostranství p. p. č. 10430 a lomí se k severu podél západní hrany p. p. č. 7380.  Tento pozemek obchází ze západu a ze severu, pokračuje po  severních hranách p. p. č. 7378/1 a 7366/5. Přechází  kolmo  přes p. p. č. 10427/1,  10427/2, 10427/3  na jihozápadní  roh p.  p. č. 7259/1 a lemuje ze  západu p.  p. č. 7259/1, 7256/1, 7253, 7250/1 a 7249. Na severozápadním rohu tohoto pozemku se lomí k východu, přechází  ulici Mánesovu p. p. č. 10434 až na nároží  s ulicí Zikmunda Wintra. Zde se  lomí k jihu, jde po východní straně ulice Mánesovy až na  nároží ulice V Bezovce p. p. č. 10427/1, zde se lomí k  východu, přechází Klatovskou třídu a po její východní hraně směřuje k jihu až k severozápadnímu rohu p. p. č. 6687. Přechází kolmo Klatovskou třídu až k výchozímu bodu.

zpět

 

Plzeň - Lochotín (12215), okres Plzeň - město, Plzeňský kraj

 

            Hranice začíná v křížení ulice Karlovarské a Růženy Svobodové p. p. č. 12743. Směřuje  k východu osou  komunikace p. č. 12743, přechází  přes ulici  Libušinu p.  p. č. 12734/1, pokračuje  osou komunikace p.  č. 12741/1, přechází  přes komunikaci p. č. 12730, pokračuje osou komunikace p. č. 12738  až do ulice Lidické  p. č. 11600/7.  Osou této  komunikace směřuje  hranice k  jihozápadu, na křižovatce s  ulicí Karlovarskou přechází přes p. p. č. 11600/6, 12688/59, 12688/58, 12688/62 a 12688/45 na východní hranu p. p. č. 10935,  kterou obchází  z východu  a jihovýchodu  a přes  p. p. č. 12698/2 směřuje na východní bod p. p. č. 10841/2. Sleduje východní hrany  p. p. č. 0841/2, 10833/3. Lomí se k  západu po  jižních hranách p. p. č. 10833/3, 10837/5, 10836/3, 10833/5, 10835/3, 12702/2,  10830/4. Ze západního bodu p. p. č. 10830/4 přechází hranice přes p. p. č. 10829/5  a 12716/1 na jihovýchodní bod p. p. č. 10946/4. Tento  pozemek  sleduje  hranice po jeho jihozápadní a západní straně, přechází  přes p. p. č. 10946/11 a pokračuje po západních hranách  p. p. č.  12698/2, 10935 a  10946/11. P. p. č. 10935 hranice sleduje ze severu, lomí se k severu po západních hranách p. p. č. 10941, 12688/38, 12688/68, stáčí se k západu po jižní hraně p. p. č. 12701/2 a přechází na osu ulice Kotíkovské p. p. č. 11102/123 a 12701/1, kterou sleduje k severozápadu až na křižovatku s komunikací p. č. 12707, po jejíž ose se hranice lomí k severovýchodu a překročením komunikace p. č. 12688/14, 12688/19, 12688/12, 12688/21 směřuje do výchozího bodu.

zpět

 

Potštát (12646), okres Přerov, Olomoucký kraj

 

     Hranice  začíná u  kostela  Panny  Marie Pomocné  na rozhraní p.  p. č.  607/1 a  28/1. Odtud  pokračuje jihovýchodním směrem po hranách p. p. č. 28/1, 28/2,  28/3, kolmo přetíná komunikaci p. č. 608  a pokračuje  po hranici  st. p.  p. č.  28, 11/2,  10, 12/10, přetíná p.  p. č. 359/4,  354/1 a 372/8,  v jejímž severovýchodním rohu se  lomí k jihu a  pokračuje po její hranici.  Dále pokračuje hranicemi p. p. č. 376/2, 270/5,  14/1, 300, 362, 616 k hranici p. p. č. 607/8,  kde se lomí k severu a  pokračuje po její hranici až k severnímu oblému rohu p. p. č. 64/1. Přechází  komunikaci k jižnímu rohu p. p. č. 60/3, lomí se k východu opět po hraně komunikace p. č. 607/1 a pokračuje po její hranici k severovýchodnímu rohu st. p. č. 98. Zde  přechází komunikaci k jihozápadnímu rohu st. p. č. 88/2 a sleduje západní hranu tohoto pozemku, dále p. p. č. 43/2 a lomí se k severozápadu po hranici p. p. č. 607/1, přechází komunikaci, stáčí se k jihovýchodu na hranici  p. p. č. 106/2 a po její hranici k severu na rozhraní p. p. č. 106/2, 41 a 607/1, kde se lomí k jihovýchodu do výchozího bodu.

zpět

 

Praha - Staré Střešovice (12930), Hlavní město Praha

 

Hranice začíná při vyústění ulice Pod kostelem p. p. č. 2204 do ulice Střešovické  p. p.  č. 2176/1. Od severovýchodního bodu komunikace p. č. 2204 pokračuje jihozápadním směrem po jihozápadní hranici p. p. č. 2204. Z jihozápadního bodu tohoto pozemku překračuje komunikaci p. č. 2177/1 na severovýchodní roh p. p. č. 2200/2. Sleduje hranici tohoto pozemku jihozápadním  směrem a z jeho jihozápadního bodu překračuje p. p. č. 2200/1 na východní hranu p. p. č. 2199, po níž pokračuje  na jihovýchodní roh tohoto pozemku. Odtud kříží komunikaci p. č. 2206/1 na jihozápadní roh p. p. č. 4/1, přechází komunikaci p. č. 2206/1 na severovýchodní roh p. p. č. 427/2 a pokračuje k jihu  po hranicích p. p. č. 427/2, 426, 427/1, přičemž tento pozemek obchází z jihu až  na jihovýchodní roh p. p. č. 427/7. Podél jižní hrany p. p. č. 427/7 pokračuje k západu a z jihozápadního rohu tohoto pozemku překračuje jihozápadním směrem p. p. č. 2198/2 na jihovýchodní roh p. p. č. 422. Pokračuje k  západu po jižní hranici  p. p. č. 422, 419. Tento pozemek obchází po jeho západní hraně, lomí se k západu po jižní hraně p. p. č.  2206/1, přechází tuto komunikaci kolmo na jihozápadní roh p.  p. č.  36/1, pokračuje  k severu  podél hrany p. p. č. 36/1, lomí se k  západu po jižních hranách p. p. č. 92/1, 91/1,  176, 174,  172/2, 172/1,  169, 167,  164/1, 163,  161, 159, 2182, 158, 2103/1, 2104, opět 2103/1.  Lomí se k severu po hranách p. p. č. 2103,  150, obchází z jihu a západu p. p. č. 2102/3, pak z jihu, západu a severu obchází p. p. č. 148. Pokračuje k východu po severních stranách p. p. č. 147, 2181/2, přechází komunikaci p. č. 2177/1. Lomí se k východu  po severních stranách p. p. č. 2098, 2180, 2097,  2096/4, 2176/3, 2096/3,  2176/2, 2096/1, 2203,  2202, 2176/4, 866, 868 a 2204 do výchozího bodu.

zpět

 

Praha - Tejnka (12956), Hlavní město Praha

 

Hranice začíná v k. ú. Břevnov na křižovatce ulic Šlikova a Za Strahovem  na p. p.  č. 3690/1. Osou této komunikace směřuje k jihu, stáčí se k  jihozápadu a  západu. V ulici Nad Tejnkou přechází do osy komunikace p. č. 3693/1 a pokračuje jí  do ulice U Ladronky p. č. 3703. Překračuje tuto ulici a po ose komunikace p. č. 2016 směřuje k severu. Lomí se k  východu po ose komunikace p. č. 3702, 3700/1, přechází přes komunikaci p. č. 3698/1, pokračuje po ose komunikace p. č. 3697, překračuje komunikaci p. č. 3695 a po ose komunikace p. č. 3696 směřuje  do výchozího bodu.

zpět

 

Rataje nad Sázavou (13967), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na pravém břehu Sázavy u jezu. Sleduje po směru hodinových ručiček severní a severovýchodní  hrany p. p. č. 129,  960, 131,  136, 139,  140, 143,  st. p.  č. 156,  překračuje komunikaci p. č. 976 a  výběžek  komunikace p. č. 949, vede z východní strany podle nádrže p. p. č. 152. Překračuje komunikaci p. č. 949 a vede podle st. p. č. 171/2, st. p. č. 171/1, st. p. č. 171/2,  p. p.  č. 1/8,  překračuje komunikaci  p. č. 951/2 a vede podle st. p. č. 88. Překračuje komunikaci p. č. 956 a vede podle st. p. č. 89/1. Překračuje  komunikaci p. č.  903/1 a vede  podle p. p. č.  98/57, překračuje p. p. č. 98/8 k severovýchodnímu rohu st. p. č. 212 a vede po východní straně tohoto pozemku. Překračuje p. p. č. 98/8, 98/22,  959/4, 770 a 989  k severovýchodnímu  rohu p. p. č. 779,  pokračuje podle p. p. č. 779, vede  podle st. p. č. 92/2, překračuje p. p. č. 958 a  vede podle p. p. č. 885/2, 870/3, kde se lomí  k západu  a pokračuje  podle p.  p. č. 782/2, 885/2, 785/3,  780, 781, 789/1, 959/4, 896. Pokračuje po levém břehu potoka p. p. č. 959/4, podle p. p. č. 106,  793/4 a podle komunikace p. č. 882/1. Tuto komunikaci překračuje naproti jižnímu rohu p. č. 793/3 a  vede podle p. p. č. 959/6, podle komunikace p. č. 891/14, 891/3, u mostu přes potok tuto komunikaci překračuje a vrací se podle  p. č. 127/1 zpět na břeh  Sázavy, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

Rokytnice v Orlických Horách (14105), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

 

Hranice začíná u kaple sv. Anny na západní  hraně p. p. č. 819/1, stáčí se k východu po severní straně p.  p. č. 819/1, lomí se  na jižní  bod západní  hranice tohoto  pozemku, odkud přechází kolmo komunikaci p.  č. 1013/1 a směřuje po  její východní hranici k jihu.  Pokračuje po  severovýchodní hranici  p. p.  č. 1011/2 na jihovýchod,  lomí se  k severovýchodu  po západní  hraně p.  p. č. 256, 258/13, 258/14, 258/19,  258/2. Překračuje severní cíp tohoto pozemku  a lomí  se k  jihovýchodu po  jeho severovýchodní straně. Stáčí se  k severu po  ose komunikace p.  č. 261/3 a  pokračuje po severní  straně ulice  p. p.  č. 956/1.  Přechází komunikaci p. č. 953/10 a sleduje ze severu p. p. č. 231/2, 233/1 a 234/1. Stáčí se k jihu po ose komunikací p. č.  958, 960, po západní hranici p. p. č. 965/1 a dále v ose komunikace p. č. 965/1, u mostu přes řeku se lomí k  západu a z  jihu lemuje p.  p. č. 966,  131/2 a st.  p. č. 105. Přechází komunikaci p. č. 952/1 a dále pokračuje po jižní straně st. p. č. 93, p. p. č. 773/2, lomí se k severu po západních stranách p. p.  č. 773/2, 109/1, 108/4, přechází  kolmo přes ulici p. p.  č. 998/1 a  1004/2 na jihozápadní  roh p. p.  č. 309. Tento pozemek obchází z jihu a západu  a pokračuje po jižních hranách p. p. č. 103,  102, 101/1, 100/1, 98, 774/5, 92/1,  91, 90/2, 89, 88. Dále hranice přechází kolmo přes komunikaci  p. p. č. 953/8 a lomí se k jihu po západní hraně p. p. č. 774/18 a po jižní hraně tohoto pozemku  směřuje  k  východnímu  bodu   st.  p.  č.  53.  Lomí  se k jihozápadu po vnější  hraně st. p. č. 53 a  54, lomí se k západu a k severu podél hřbitova  p. p. č. 73. U ulice p.  p. č. 953/7 se lomí k západu, opět se lomí k severu po západní straně ulice p. p. č. 952/3,  přechází k západní straně  p. p. č. 818/,  818/2, 818/1 a pokračuje po ní k výchozímu bodu na p. p. č. 819/1.

zpět

 

Rychnov nad Kněžnou (14410), okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

 

Hranice začíná na severu u řeky Kněžny, směřuje na jihovýchod po východní hranici p. p. č. 542, přetíná ulici Trčkovu, pokračuje po východní hranici p. p. č.  546/1 a z jejího jihovýchodního rohu směřuje na  severní roh p. p. č. 514. Zde se lomí  k jihu podél komunikace p. č. 3056, podél ulice Kaštany p. p. č. 3052 a podél ulice Smetanovy p.  p. č. 3010 až ke  křížení s ulicí Masarykovou. Zde se lomí na jihozápad, sleduje  jihovýchodní hranu ulice Masarykovy  p. p. č. 3009/1  a ulice  Bezručovy p. p. č. 3009/3, přetíná  ulici Javornickou  na severní roh p. p. č. 954, sleduje z jihu  Školní náměstí  a lomí  se na  jihovýchod po severní hraně třídy Hrdinů odboje p. p. č. 2946. V křížení s ulicí Zborovskou p. p.  č. 2950/1 se hranice  lomí na  jihozápad, sleduje jižní hranu ulice  Zborovské  a  přechází  ulici  Palackého p. p. č. 2919/1 k východní hraně p. p. č. 168. Odtud sleduje ulici Palackého po její západní straně, pokračuje po západní straně ulice Slovenského národního povstání p. p. č. 1277 a po východní hraně ulice Havlíčkovy p. p. č. 2920 až  ke křížení s ulicí Jiráskovou. Zde se hranice  lomí k  severu,  sleduje  východní hranu  ulice Jiráskovy p. p.  č. 3230 až  k řece Kněžně  p. p. č. 3194/1, po jejímž levém břehu směřuje k severu až k výchozímu bodu.

zpět

 

Rýmařov (14446), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

 

Hranice začíná na jihozápadním rohu ulice Havlíčkovy p. p. č. 665, vede  po její západní straně,  protíná ji ze severovýchodního rohu p. p. č. 650, pokračuje po severní straně ulice Julia Sedláka p. p. č.  676, přechází ulici Národní na jihozápadní  roh p. p. č. 780. Dále sleduje severní stranu p. p. č. 735, 3508, opět p. p. č. 735 až na  ulici Horní. Lomí se na východ  po severní straně ulice Horní p. p.  č. 728, obchází její východní  a jihovýchodní strany, přechází přes  třídu Hrdinů p. p.  č. 2647/12 a směřuje  k jihu po východní straně p. p. č. 80, stáčí  se k západu po jižní straně p. p. č. 56/1,  116, na jejímž západním bodě se  lomí k severu směrem k jihozápadnímu  rohu   p.  p.  č.   43/1.  Přechází  přes   ulici Pivovarskou p. p. č. 22/1 na jižní bod p. p. č. 218 a pokračuje po západní straně  p. p. č.  218, přechází západním  okrajem po ulici Radniční p. p. č. 2649/1 do výchozího bodu.

zpět

 

Sedlice (14689), okres Strakonice, Jihočeský kraj

 

Hranice začíná na východě v  místě styku ulice Kostelní p. p. č. 2052/2 a drážního tělesa p. p. č. 2035. Dále pokračuje po jižní hraně p. p. č. 2052/2 k  severovýchodnímu rohu p. p. č. 1973/6, po její východní hraně a dále  jižní hraně k severovýchodnímu rohu p. p. č. 1188/4. Lemuje  z jihu p. p. č. 1188/4, st.  p. č. 311, 310, 248, 246  a lomí se  k jihu  podél  východní hrany ulice p. p. č. 1981. Lemuje  jižní hrany p. p. č. 1981, východní hranu  p. p. č. 37/8  a 37/9,  po jejíž  jižní  straně  pokračuje k  západu až  na severovýchodní roh p. p. č. 37/2, kde se lomí k jihu. Dále sleduje východní strany p. p. č. 37/2,  36/12, 36/11, přechází ulici p. p. č. 36/1 a pokračuje po východních hranách st. p. č. 37, 36, p. p. č. 36/7,  st. p. č. 34,  p. p. č. 6/2, 36/24, 36/13, 36/25, 1335/103, 1335/46 a chodníku p. p. č. 1950/6. Přechází kolmo komunikaci p. č. 1950/2 na severní  roh p. p. č. 1468/2 a lemuje z jihu p. p. č. 1468/6. Na jejím jihozápadním rohu se lomí k jihu, sleduje  východní hranu  p. p.  č. 1993/1  a lomí se k  západu po jižních hranách p. p. č. 1993/1, st. p.  č. 1/2, dále  p. p. č. 1/1, 1/14 a 1/8. Přechází komunikaci p.  č. 1996 a p. p. č. 1479/1 směrem na východní roh p. p. č. 1692/6.  Pokračuje po jižní a západní  straně p. p. č. 1479/1, západních  stranách p.  p. č. 1941/12  a  1941/2,  přechází  ulici  Havlíčkovu  p. p. č. 1941/1 a obchází st. p. č. 297, 249 a p. p. č. 1937/1 po jejich severních stranách. Lomí se k severu a  sleduje západní strany st. p. č. 10, p. p. č. 21/1 a 23/1, jižní strany  p. p. č. 28/2, 41/1.  Lomí se k severu a  jde po západních hranách  p. p. č. 41/1,  st. p. č. 50 a po jižních  hranách p. p.  č. 1900/4, 1900/2. Lomí se k severu a obchází východní  a severní stranu pozemku  p. p. č. 1883  až na jihozápadní roh  p. p. č. 1868/1.  Lomí se k severu  podél západní hrany p. p. č. 1868/1, přetíná ulici Jeronýmovu  p. p. č. 2014/1, dále sleduje západní  hrany p. p. č. 143/2,  2014/1 až k západnímu rohu p. p. č. 588/6. Lomí se  k východu po severních hranách p. p. č. 588/6,  588/4, st. p. č. 312 a 313, na  jejímž severovýchodním rohu se  lomí k severu.  Pokračuje po západních  hranách p. p.  č. 587/3,  138/2, 138/1,  141/1, st. p. č. 186 a chodníku p. p. č. 1939/4. Lomí se kolmo přes chodník  p. p. č. 1939/4 a ulici Husovu p. p.  č. 1950/2 a  pokračuje k  st.  p. č. 187,  které obchází po severní  straně. Pokračuje po severních  hranách p.  p. č. 931/2 a pěšiny p. p. č. 944/5, dále  p. p. č. 945/41, 945/4, 945/18, st. p. č.  537, 536, 526,  p. p. č. 2067/1, 2067/2, st. p. č. 344/1. Přetíná  ulici  Nádražní  p.  p. č. 1962/3,  1962/2  a  1962/4 a pokračuje   po  severní   hraně  st.   p.  č.   271,  na  jejímž severovýchodním rohu  se lomí k jihu.  Lemuje z východu st.  p. č. 271, 255, 253/1,  p. p. č. 950/2, 950/4,  st. p. č. 275, p.  p. č. 950/1,  951/8, 951/7  a přetíná  p. p.  č. 951/1  a 951/15  směrem k severovýchodnímu  rohu p. p. č. 952/4. Dále pokračuje po severních  hranách st.  p. č. 283, p.  p. č.  952/1, 951/2, 82/1, 953,  1965/2,  961/3, opět 1965/2, 961/2, 961/5 a 1974/4 až k výchozímu bodu.

zpět

 

Stárkov (15483), okres Náchod, Královéhradecký kraj

 

            Hranice začíná u  silnice na Českou Metuji a  tvoří ji vnější meze p. p. č. 48, 46, 45/2, 45/1, 1052, st. p. p. č. 230, p. p. č. 34/2, 34/3, 19/1. Na křižovatce s polní cestou p. č. 1070 přechází hranice silnici  p. č. 1040/3  a podél severní  hrany p. p.  č. 15 a 14  směřuje k  vnějšímu okraji  zámeckého parku  p. p. č. 392/2, 392/1. Dále proti proudu potoka Olšovka p. p. č. 1115/1 k východnímu rohu  p. p. č.  392/1, kde se  stáčí k jihu  a jde po východní hraně p. p. č. 392/1 k p.  p. č. 5 a silnici na Hronov p. č. 1056/1, kterou  kolmo přechází a stáčí se  k východu. Pokračuje podél silnice po vnějších hranách st. p.  p. č. 118, p. p. č. 232, 204/4 přes potok  Jívka p. p. č. 1110, podél vnější meze p. p. č. 248 přes křižovatku s cestou p. č. 1060/2 a zahrnuje část p. p. č. 254/3, na které  je skulptura. Odtud se vrací  směrem k jihu podél vnějšího okraje pozemků p. p.  č. 243, 241, 952/2. Potom pokračuje hranice proti proudu  osou potoka Jívka p. p.  č. 1110, dále podél okraje p. p. č.  178, 176, 173, 172, stáčí se opět  k p. p. č. 173 a pokračuje znovu osou  potoka Jívka p. p. č.  1110. V jižním bodě p.  p. č.  156/1 přechází  k severozápadu,  jde podél  jihozápadní strany p. p. č. 156/1 přes p. p. č. 1111/2, cestu p. č. 1040/14, podél  vnější hrany  p. p.  č. 159  k silnici  na Červený Kostelec p. p.  č. 1040/18, kde  se stáčí k  severovýchodu podél st.  p. č. 55, 56. Přechází kolmo přes silnici p. č. 1040/18. Pokračuje podél vnějších mezí st. p. č. 50, p. p.  č. 620/1 a cesty p. č. 1042. Od severozápadního rohu p. p. č. 144 směřuje k jižnímu rohu hřbitova p. p. č. 480/2 přes  p. p.   č. 617  a 1084.  Obchází ze  západu a severu  hřbitov a  dále pokračuje  po vnějších  hranách p. p. č. 99/1, 99/4, přechází  k severozápadu podél vnějších mezí  p. p. č. 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, přes p.  p. č. 1080 podél vnější hrany p. p. č.  474, 455/8, přes p. p. č. 455/1, podél západního okraje st. p. č. 242 přes  cestu p. č.  1079/3, podél p.  p. č. 60/11 až k silnici směr  Vápenka, Trutnov p. č.  1050/1 a ostře se  lomí na západním rohu  p. p. č.  60/11. Silnici p. č. 1050/1 přechází  na západní mez  p. p. č.  56, pokračuje  k  p. p. č.  1115/2, lomí se k východnímu  rohu  pozemku  p.  p.  č.  448/17,  kolmo přes potok Olšovka p. p. č. 1115/1, přes  p. p. č. 53/1, 53/2 k jihozápadnímu rohu p. p.  č. 50 a podél západní  hrany p. p. č. 50  a 48, kde se v severozápadním rohu p. p. č. 48 hranice uzavírá.

zpět

 

Strážov (15680), okres Klatovy, Plzeňský kraj

 

            Hranice začíná na severu  na  křižovatce  u Sokolovny, kde přebíhá cestu  p. č. 1416 a  pokračuje po severní straně  p. p. č. 109/1, 108/2, 108/5 k jihovýchodu. Vede východně po severní straně p. p. č. 1411/14, 88, 82/1, 76/1, st. p. č. 264/2, 264/1, p. p. č. 76/2, st. p. č. 245, pokračuje  po severní straně komunikace p. č. 1449/1, přechází ji na východní hranu p. p. č. 69/7. Obchází tento pozemek  z  východu  a  jihu.  Směřuje  jižně  po  východní straně p. p.  č. 69/7, 69/2, 63,  st. p. č. 85,  81, 80, 76, 75,  73, 72, 69, 68/2, 65, 64, 60, 59/2, 58, 57, 55, 54, p. p. č. 51, 5, st. p. č. 49, p.  p. č. 1/1. Obchází p.  p. č. 1/1 i z  jihu a překračuje kolmo  komunikaci p.  č. 1442/1  na  východní  bod st.  p. č.  48. Pokračuje kolem jižní strany st. p.  č. 48, 46, 45, 44/2 k západu. Přechází komunikaci p. č. 1449/1  a pokračuje dále po jižní straně st.  p. č.  39, 38,  36, 35,  34, 33/1,  469. Přechází  kolmo přes pozemek  p. p. č. 235/2  a 236/16 na  jižní hranu st.  p. č. 31/2. Dále  sleduje jižní  hrany st.  p. č.  31/1, 29,  p. p. č. 1449/3. Komunikaci p. č. 1449/3 hranice překračuje tak, aby dále sledovala východní  hranu p.  p. č.  142/2, st.  p. č.  19, p.  p. č. 142/1, 1411/37, st.  p. č. 14,  p. p. č.  147/1, st. p.  č. 12, p.  p. č. 1411/18.  Přechází   přes  komunikaci  p.  č.   1411/20  k severu a pokračuje po východní hraně p. p.  č. 1411/34, st. p. č. 5/1, p. p. č. 129 a st.  p. č.  1.  Přechází kolmo přes  komunikaci p. č. 1411/18 k  severu, lomí se k  východu po severní straně  st. p. č. 239, pokračuje po severní straně p. p. č. 1406/2 a lomí se po její východní  hraně   k  jihu.  Sleduje  k   východu  severní  hranici komunikace p. č. 1411/15 a p. p. č. 112, st. p. č. 117, 116, p. p. č. 1411/10, 1416 až do výchozího bodu.

zpět

 

Týnec nad Labem (17235), okres Kolín, Středočeský kraj

 

Hranice začíná severně od  Masarykova  náměstí na rozcestí silnic p. č. 101, které obchází  ze severu, kříží komunikaci p. č. 1019, směřuje  k východu po severní  straně p. p. č. 504, lomí se k jihu a lemuje východní stranu p. p. č. 504 a 505. Přechází kolmo komunikaci p. č. 101, 1303 a 190  a  obchází  everovýchodní a jihovýchodní strany  p. p. č.  514/1. Dále sleduje  jihovýchodní hrany p. p. č. 514/1, východní  strany p. p. č. 514/3, 513/3, 132, 135, 138, 142, 2153, 154/2, 157. V jejím východním rohu se hranice stáčí  na východ  a sleduje  severní stranu  komunikace p. č. 619. Obchází  ze  severu  a  východu  p.  p.  č.  629/2  a pokračuje po východních stranách p. p. č. 631, 641, 655, 653, 654, 652, 697/13, 699, 701/2, 701/1,  707, 708, 710 až ke komunikaci  p. č. 713. Zde se lomí  na severozápad po hranách  p. p. č. 724/2,  711, přechází přes komunikaci  p. č. 697/1  a 202  k  jižnímu rohu p.  p. č. 219 a pokračuje po jihozápadních hranách p.  p. č. 218, 217, 216, 215, 197,  20,  19.  Z  jihozápadního  rohu  p.  p.  č.  19 přechází na jihovýchodní roh p. p. č. 22 a sleduje k  severu komunikaci p. č. 21  (Havlíčkova) po její  západní straně  až na křižovatku s komunikací p. č. 1303. Tuto přechází na jihozápadní roh p. p. č. 66 a sleduje k severozápadu hrany p. p. č. 66, 72/1 a 86, stáčí se k severovýchodu podél hran p. p. č.  86, 87, opět 86, 88. Přechází přes  komunikaci  p.  č.  430  na  jihozápadní  roh  p.  p.  č. 95 a pokračuje podél severozápadních  hran p. p. č. 95  a 96. Lomí se k jihu podél p. p. č. 96, 94, 92 k severovýchodu podél hrany p. p. č.  98,  opět  se  lomí  k  severozápadu  podél  p.  p.  č. 2140/1 a 2140/2.  Lomí se  k severovýchodu  podél p.  p. č. 2140/2, 100/2 a 2163. Lomí se k jihovýchodu podél hranice tohoto pozemku a p. p. č. 103. Pokračuje po severozápadní a pak severovýchodní hranici p. p. č. 110. Lomí se po severozápadní hranici p. p. č. 111 a v jejím prodloužení překračuje p. p. č.  112/3 až k jihozápadní hranici p. p. č. 479. Lomí se k severozápadu  po hranicích p. p. č. 479, 478, 476 a 475, na jejímž severozápadním  bodě se stáčí k východu podél hranic  p.  p.  č.  475,  485/2,  487,  488,  508  a po překročení komunikace p. č. 1007 se vrací do výchozího bodu.

zpět

 

Unhošť (17449), okres Kladno, Středočeský kraj

 

Hranice začíná na severním okraji historického jádra u hřbitova p. p. č. 29. Překračuje  ulici Lidickou p. p. č. 1874/1 a sleduje  její východní  stranu k  jihu, pokračuje  k východu  po severní straně ulice Pražské p. p. č. 1904/1. Lomí se kolmo k jihu přes  komunikaci  p.  č.  1904/1  na  severovýchodní  bod p. p. č. 1849/36 a pokračuje po východních hranách p. p. č. 1849/36, st. p. č. 164, p. p.  č. 2054/2, st. p. č. 166, p.  p. č. 1849/30, st. p. č. 171/2, p. p. č. 1849/25, 1849/38, st. p. č. 172/2 a 172/1. Lomí se k západu po jižních hranách  p. p. č. 1849/32, 1849/37, 1849/29 a st. p. č.  298. Lomí se k severu po  západních hranách st. p. č. 298, 147  a 149. Lomí se k západu po jižních  hranicích st. p. č. 150/4, 150/2 a 150/3. Lomí se  k severu po západních hranicích st. p. č. 150/3  a 150/2. Lomí se k  západu a obchází z jihu  p. p. č. 152,  67/5, st.  p. č. 94, 95/3,  95/1, 96,  97, 98,  100 a  101. Z jihozápadního rohu st. p. č.  101 kříží komunikace p. č. 1849/35 a 1849/34  na  jihovýchodní roh st. p. č. 76/3 a obchází tuto parcelu po její jižní a západní straně až ke st. p. č. 75. Obchází st. p. č.  75 po  její jižní,  západní a  severní straně. Lomí se k severu po západních hranicích st. p.  č. 70, 69, p.  p. č. 183, 184,  185, p.  p. č.  65 a  63. Přechází  kolmo k  severu p. p. č. 1292/3  a lomí  se k  východu po  severní straně  p. p. č. 1292/3, 1849/34, 1849/27.  Přechází kolmo přes komunikaci  p. č. 1904/1 na bližší  jihozápadní roh  st. p.  č. 44.  Obchází tuto  parcelu ze západu,  severu a  východu a  pokračuje po severních hranách  st. p. č. 43/2, 43/1, p. p. č. 1995, st. p. č. 42/1, 40/2, 40/1, p. p. č. 25/1. Lomí se  k severu po západních hranách p. p.  č. 26 a pak 28. Lomí se po severní hranici  této parcely k východu. Obchází ze západu a severu hřbitov p. p. č. 29 až do výchozího bodu.

zpět

 

Zákupy (19056), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

 

Hranice začíná na komunikaci k Novým Zákupům, v severovýchodním rohu komunikace p. č. 2029, pokračuje po severní hraně p. č. 2030 a lomí se  k jihu podél východní hranice p. p. č. 2030, 1673, 1672 a stáčí se  k východu podél severní hranice p. p. č.  1663, 1661,  1662, 1661,  1657, 1655,  1654, 1651, 1648, 1646, 1676, 1719 až k rohu p. p. č. 1720. Zde se lomí k severu, obchází p.  p.  č.  1721  a  ze  severu  lemuje  p.  p.  č. 1723. Přechází komunikaci  p.  č.  1749,  pokračuje  po  severní  hraně  p. p. č. 1748/1, přetíná p. p. č. 1746, 1743, 1745 a 1742, obchází p. p. č. 1740  a 1736  k severní  hraně  p.  p. č.  1735, po  níž pokračuje a přetíná komunikaci p. č. 1734/1 a p. č. 1734/3 na severovýchodní roh p. p. č.  2631. Odtud se lomí k jihu a  jde po východní straně komunikace p.  č. 2631, postupně se  stáčí k západu až  k p. p. č. 1613/2  a obchází  p. č. 1613/3 a  p. č. 1613/1 po  jižní hraně. Z jihozápadního  rohu  p.  č.  1613/1  překračuje  p.  p.  č. 1609 k severovýchodnímu  cípu p.  p. č.  1597/3. Lomí  se k  jihu podél východní  strany p.  p. č.  1597/3, 1596,  796, lomí  se k východu a obchází p. p. č. 1595 až  ke komunikaci p. č. 2619, kterou kolmo přetíná a po její jižní hraně směřuje k západu. Na severovýchodním rohu  p.  p.  č.  213  se  lomí  k  jihu a pokračuje po východních stranách p. p. č. 210 a 209,  směřuje krátce k východu podél p. p. č. 153  a znovu se  lomí k jihu  po východní straně  p. p. č. 153, 152, 145, 143,  763 až ke styku s  komunikací p. č. 762 a  po její severní  straně  se  stáčí  na  východ, kde ji kolmo přetíná na severovýchodní roh p. p. č. 758, kde se lomí k jihu a pokračuje po východní straně  p. p. č.  758, 757, 753  a 750. Z jihovýchodního rohu  p.  p.  č.  750  přetíná  komunikaci p. č. 749 a pokračuje západním směrem po jižní straně tohoto pozemku k severnímu rohu p. p. č. 735,  který obchází  z východu  a jihu. Dále pokračuje po severovýchodní  hraně komunikace p. č. 1103/1 až  ke  styku s komunikací p. č. 1119. Tu lemuje z jihovýchodní strany, lomí se k jihu podél levého  břehu potoka p. č. 1732/5,  1732/1 a 1275. Na mostě se  lomí k severozápadu  podél jižní hrany  komunikací p. č. 1182,  522, 1025  a lomí  se k  severu po  západní hraně  p. p. č. 1016, 1014 a 278. Lomí se krátce  k západu po jižní hraně p. p. č. 275, 274  a 273, po jejíž  západní hraně pokračuje k  severu. Dále pokračuje k severu  po západní hraně p. p. č.  270, 269, 268, 980, 962, 961, 960, 959, 958, 945, 938, 937, 936, 934, 933 a 2029 až do výchozího bodu.

zpět

 

Žacléř (19424), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

 

Hranice začíná na  hlavní průjezdní komunikaci na severním rohu  st. p. č. 143,  směřuje  k  východu  podél severní strany p. p. č. 85, zde se lomí na  jih po východní straně p. p. č. 85, 84, 83/1, 82, 81, stáčí se  k východu po severní  straně p. p. č. 945/1. Přechází ulici Mladých horníků p. p. č. 969/3, sleduje její východní  stranu až  k severnímu rohu  p.  p. č.  1, zde  se lomí k východu  po severní  straně p.  p. č.  69/1, 1144, 1009/2, které obchází z východu a jihu až ke komunikaci J. E. Purkyně, po jejímž západním okraji se  lomí k severu. Na severním rohu  p. p. č. 3 se lomí k  západu a sleduje  jižní hrany p. p. č. 15/6,  15/4, 23/2, 23/1,  24,  31/2,  přechází  průjezdní  komunikaci  p. č. 1103/6 a směřuje k jihu po jejím západním  okraji až na jižní okraj p. p. č. 49/1. Z tohoto bodu přechází  na jihovýchodní roh st. p. č. 24, kterou obchází ze západu a ze severu,  lomí se na sever a znovu na západ po jižní  straně p. p. č. 1108, 1110/2,  st. p. č. 261. Lomí se k východu a znovu k severu  a ze západní strany lemuje p. p. č. 186/1,  182,  189  a  komunikaci  p.  č.  1108. Přechází průjezdní komunikaci p. č. 1103/6 a lomí se po její východní straně na sever k výchozímu bodu.

zpět

 

Žatec (19473), okres Louny, Ústecký kraj

 

Hranice začíná na severu v ulici Příkré p. p. č. 6800/1 a vede  východně po  směru hodinových  ručiček osou ulice Příkré, Nákladní p. p. č. 6810/1, přetíná  Kruhové náměstí p. p. č. 6775/1 a dále osou ulice U odborů p. p. č. 6781/3, 6781/1, láme se k jihu po ose ulice  Fugnerovy p. p. č. 6781/1, láme  se k východu a vede po ose  ulice Tyršovy p. p. č. 6777/1  jihovýchodním směrem. Mění směr k západu a vede osou ulice Pražské p. p. č. 6960/1, dále osou Komenského alejí  p. p. č. 6960/2  až k ulici Masarykově  p. p. č. 6787/1. Zde se hranice stáčí k  severu na jihozápadní roh p. p. č. 505/1  a pokračuje  směrem západním   po jižní  hranici st. p. č. 505/1, p. p. č. 221, 220/1, st. p. č. 508, 510/2, 1133/2, p. p. č. 233/4, 233/3, st. p. č. 511,  p. p. č. 6789, 6730/13, 6730/16, st. p. č. 974, 975 a p. p. č. 6730/14. Na západním rohu tohoto pozemku se láme východním  směrem  a  pokračuje  po  severních  stranách p. p. č. 6730/15, st. p. č. 1577/2,  opět p. p. č. 6730/15, 6730/12, st. p. č. 3129, p. p. č.  6730/6, st. p. č. 973, p. p. č. 6730/4, 6731/1  a 6731/10. Zde  se hranice stáčí  k jihovýchodu po hranicích p. p. č. 6731/9 a 6731/3, opisuje po severní a východní straně  p. p. č. 246/1  a kolmo  překračuje ulici Pod známkovnou p. p. č. 6798 směrem k  severozápadnímu rohu p. p. č. 246/5. Dál pokračuje východním  směrem po severních stranách  p. p. č. 246/5, st. p. č. 1977/1, p. p. č. 252/4,  st. p. č. 533/3, p. p. č. 252/2 a st. p.  č. 539. Zde se  stáčí k severu a  kolmo překračuje ulici Chmelařskou p. p. č. 6794/1 směrem na jihozápadní  roh p. p.  č. 909, kterou obchází  ze západu a severu.  Pokračuje k východu po severní hranici p. p. č. 909, st. p. č.  549, 550/1, 552/3, 552/1 k místu, kde  severním směrem překračuje  komunikaci p. č. 6794/1 a po západní straně st. p. č. 554 a p. p. č. 6753 směřuje do ulice Příkré, kde se hranice uzavírá.

zpět