Nařízení Vlády ČR č. 127/1995 Sb.

18. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Nařízení Vlády České republiky ze dne 24. května 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace. Vesnické památkové rezervace Křinice (obecní úřad obce s rozšířenou působností: BROUMOV) a Vesec u Sobotky (obecní úřad obce s rozšířenou působností: JIČÍN)

127/1995 Sb

 

127/1995 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 24. května 1995

o prohlášení   území  ucelených   částí  vybraných   měst  a  obcí

s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

 

Vláda České  republiky nařizuje podle  § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

 

§ 1

 

Území  ucelených částí  měst  a  obcí Blatnice-Stará Hora (okr. Hodonín), Bošín  (okr. Nymburk), Dešov (okr.  Třebíč), Dobrá (okr. Prachatice), Dobrovíz (okr.  Praha-západ), Dobršín (okr. Klatovy), Dobřeň  (okr.  Mělník),  Doubrava  (okr.  Cheb),  Drahenice  (okr. Příbram),   Heřmanovice  (okr. Bruntál),  Hlinsko-Betlém  (okr. Chrudim),  Holašovice  (okr. České  Budějovice),  Horní Štěpnice (okr. Semily), Janovice (okr.  Česká Lípa), Jizerka (okr. Jablonec n/Nisou), Klečaty (okr. Tábor), Komárov (okr. Tábor), Krátká (okr. Žďár  n/Sázavou),  Křinice  (okr.  Náchod),  Křižánky  (okr.  Žďár n/Sázavou), Lhota (okr. Česká  Lípa), Lipina (okr. Opava), Lomnice n/Popelkou-Karlov  (okr.  Semily),   Malé  Chrášťany  (okr.  České Budějovice), Mazelov (okr. České Budějovice), Mažice (okr. Tábor), Mužský (okr. Mladá Boleslav),  Nahořany (okr. Strakonice), Nosálov (okr.  Mělník), Nové  Osinalice (okr.  Mělník), Nový Drahov (okr. Cheb),  Olešno  (okr.  Mělník),  Ostrovec  (okr. Rokycany), Pavlov (okr.   Břeclav),  Plástovice   (okr.  České   Budějovice),  Plzeň 2-Božkov (okr. Plzeň-město), Plzeň 2-Koterov  (okr. Plzeň-město), Plzeň 8-Černice (okr. Plzeň-město), Praha 5-Stodůlky (hlavní město Praha),  Praha  6-Ruzyně  (hlavní   město Praha),  Příkazy  (okr. Olomouc),  Rané (okr.  Česká Lípa),  Rumburk-Šmilovského ul. (okr. Děčín), Rymice-Hejnice (okr.  Kroměříž), Stachy (okr. Prachatice), Starý Týn (okr. Litoměřice),  Třebíz (okr. Kladno), Veletiny-Stará Hora  (okr. Uherské  Hradiště),  Vesec  (okr. Jičín),  Víska (okr. Mladá  Boleslav),  Vlastiboř   okr.  Tábor),  Vlčnov-Kojiny (okr. Uherské Hradiště),  Vodice (okr. Prachatice),  Volary  (okr. Prachatice), Záboří  (okr. České Budějovice),  Zálší (okr. Tábor), Záluží  (okr. Tábor),  Zubrnice  (okr.  Ústí n/Labem),  Žďár (okr. Česká  Lípa),   Železný  Brod-Trávníky  (okr. Jablonec n/Nisou) s dochovanými  soubory lidové architektury se prohlašují 

za památkové rezervace (dále jen "rezervace").

 

§ 2

 

Hranice území rezervací a jejich  rozsah jsou vymezeny v příloze tohoto  nařízení a  jsou vyznačeny  v mapách,  které jsou  uloženy u Ministerstva kultury České  republiky, Státního ústavu památkové péče v Praze, Pražského  ústavu památkové péče, Památkového ústavu středních  Čech,  Památkového  ústavu  v Brně, Památkového ústavu v Českých Budějovicích, Památkového ústavu v Olomouci, Památkového ústavu  v Ostravě,  Památkového ústavu  v Pardubicích, Památkového ústavu v Plzni, Památkového ústavu v  Ústí nad Labem a u okresních úřadů a obcí, na jejichž území se rezervace nacházejí.

 

§ 3

 

Příslušný orgán územního plánování  zajistí  vyznačení  území rezervace  v  příslušné  územně  plánovací  dokumentaci  a  územně plánovacím  podkladu pro  její pořízení,  popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.1)

------------------------------------------------------------------

 1) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    Vyhláška Federálního  ministerstva pro technický  a investiční rozvoj  č.  84/1976  Sb.,  o územně  plánovacích  podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 4

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr kultury:

Tigrid v. r.

 

 

 

Příl.

 

 

BLATNICE - STARÁ HORA, okr. Hodonín

Rozsah území  rezervace Stará Hora v  Blatnici vymezuje hranice, která  začíná na  severovýchodě na  rohu p.  č. 1820/3,  pokračuje podél  p.  č.  1820/1,  překračuje  cestu  a  od  rohu  p. č. 1858 pokračuje směrem k p. č. 2030/4,  dále překračuje cestu p. č. 2034 a pokračuje podél p. č. 2035, 2039/2, 2040, přes p. č. 2051, podél p. č.  2053/1, 2056/1, 2059/1,  na rohu p. č. 2058 se otáčí přes cestu p. č. 6390/3,  kterou sleduje  po celé  délce  zpět severozápadním směrem až k p. č. 5/2,  stáčí se kolem p. č. 4/1 až k příčné cestě,  kterou překračuje a  podél p. č.  6382/3, 1159/24 k p. č. 1820/3 a dospívá k výchozímu bodu.

zpět

 

BOŠÍN, okr. Nymburk

Rozsah území  rezervace v Bošíně vymezuje  hranice, která začíná na severu u p. č. 71/3, obtáčí p. č. 64, přechází cestu vybíhající severně z návsi, pokračuje podél p. č. 59,  59/2, 58/1, 58/2, 57, 55/1, 55/5, 55/6, 33, 110/2,  110/3, 110/4, 42/2, přetíná cestu p. č. 341, pokračuje  podél p. č. 38/3, na východě podél p. č. 38/2, 29,  30, 26/3,  26/1, přetíná  silnici na  Křinec p.  č. 344, dále podél této  silnice, p. č.  171/3, cesty p.  č. 346/2, na  jihu ji přetíná u  p. č. 23/2  a sleduje hranice  pozemků p. č.  15/1, 13, 12,  10/1, 10/2,  11/2, 8/2,  8/1, 6,  5/2, 5/1,  3/1, 310/3, 308, 353, 303/7, na západě vede podél  p. č. 303/6, 67, přetíná silnici na  Sovenici a  podél p.  č. 72,  71/6, 71/8,  74, 65, 67/1, 66/2, 66/1 dospívá k výchozímu bodu.

zpět

 

DEŠOV, okr. Třebíč

Rozsah území  rezervace v Dešově vymezuje  hranice, která začíná na severu  u silnice na  Hornici č. 3098,  obíhá p. č.  3063, 136, 501/6, 3061/2,  přetíná cestu č. 3097 a pokračuje  podél cesty č. 4054,  přetíná silnici  č. 4040  a p. č. 2188/3,  na východě vede podél  p. č.  72, 2188,  89,  94,  95, přetíná  silnici na Zálesí a pokračuje podél p. č. 546, 547, 548/2 a 3047/2, na jihu přechází cestu č. 4083, dále  sleduje  p. č.  801, 788/2, 775/3, 755/2, 772/1,  přetíná cestu  č. 4081,  dále podél  p. č.  681/10, 681/1, 681/2,  681/53,  599/2,  601,  606,  609,  616, 600, 679/34, 79/1, 79/3, přes silnici č. 4000, na  západě pokračuje podél p. č. 629/4 a sleduje cestu č. 4077 k výchozímu bodu na silnici č. 3098.

zpět

 

DOBRÁ, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace v Dobré vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 1021,  obíhá p. č. 924/2, 1019, 1018, 1015, 1016, 1013, 1012, 1009, 1007,  1006, 1004, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 924/33,  924/32, 997, 996, p.  č. 924/36, 924/39, p.  č. 995, 994, 993, p. č. 991, 924/45, 987, 924/145, 984, 924/144, 982/1, p. č. 924/132,  p. č. 924/129,  p. č.  969/2,  p. č. 968,  967, p. č. 966, 965, p.  č. 959/1, 959/2, 957, přes p.  č. 949/1, podél p. č. 949/2, 947, přes potok (stoku) p.  č. 925, podél p. č. 946/2, 941, 946/8,  podél  p.  č.  944/2,  942/1,  942/3, 946/3, 1144, 932/31, 1166/1, 1166/2,  přes p. č.  932/32, podél p.  č. 935, přes  p. č. 932/32, podél p.  č. 1143, 932/10, 1160, přes  p. č. 932/19, podél p. č. 932/21, přes cestu p.  č. 1103/1, na jihu sleduje hranice p. č.  859/1, přes  p. č.  862/15,  859/1,  podél p.  č. 859/1,  857, 937/1, 938/5,  938/4, 938/2, 939/6,  940, 939/1, 953,  970, 978/1, 1043/24, 1041/2, 1043/19, 1036, dále  pokračuje podél potoka p. č. 1027/4,  na  západě  přetíná  potok  hranici  p.  č.  1027/3, dále pokračuje po  hranici p. č.  1027/3 a přes  cestu p. č.  1103/1 se vrací k výchozímu bodu.

zpět

 

DOBROVÍZ, okr. Praha-západ

Rozsah území rezervace v Dobrovízi  vymezuje  hranice, která začíná na  severu u silnice na  Běloky, obíhá p. č.  27/2, 37, 38, 28, 33/1, 32,  31, 30 a silnici na Kněževes  p. č. 515, na východě ji překračuje u p. č. 35/2 a  pokračuje podél p. č. 67 a 512/1, na jihu  podél p.  č. 41,  40/1, 22,  46/4, 46/3,  46/2,  47/1,  46/7, 47/2,  11, překračuje  silnici na  Jeneč p.  č. 561/2,  přes p. č. 4/2, podél  p. č. 7,  6, 11/1, na  západě obíhá p.  č. 11/2, 11/1, 12/1,  12/2, 95/1,  88/2, 88/3,   41, 42  a překračuje  silnici na Běloky k výchozímu bodu.

zpět

 

DOBRŠÍN, okr. Klatovy

Rozsah území rezervace v Dobršíně vymezuje  hranice, která vede na severu podél p. č. 4, 5,  6, 7, 3, 9, 1181/2, 74/4, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7,  na východě podél  p. č. 21/4,  16/1, 15/1 až  k p. č. 19, kde se lomí a sleduje p.  č. 22/2, na jihu jde hranicí pozemků p.  č. 22/1,  33/1, 25,  26, 27/2,  28/2, 30,  protíná cestu p. č. 1159 a  pokračuje podél západní  hranice pozemku p. č. 46, který sleduje po jižní straně a na západní straně podél p. č. 3 a 4, kde se hranice uzavírá.

zpět

 

DOBŘEŇ, okr. Mělník

Rozsah území rezervace v Dobřeni vymezuje hranice, která na severu  obíhá p.  č. 3/3,  3/1, 61,  1217, 63,  64, 66,  585/3, na východě  podél p.  č. 1206,  82, 1205/1, překračuje silnici p. č. 1215/6, pokračuje podél p. č. 87, 346/4, 90/1, 1205/6, 97/1, 35, 96, na jihu podél p. č. 116,  94/1, 94/2, 40/1, 119, 38, 35/2, 37, 17, 38,  40/1, 77/1, 40/3, 45,  46, 47/2, 49/1, 49/2, cesty p. č. 1220, 1221, přes  silnici p. č. 1206, na západě  podél p. č. 72/2, 72/1 a cesty p. č. 4/3, kterou sleduje až k výchozímu bodu.

zpět

 

DOUBRAVA, okr. Cheb

Rozsah území rezervace v Doubravě vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Lipovou p. č. 604, odkud pokračuje podél p. č. 9/1, 28, 27/1, 25/1, 592/1, 30,  na východě obíhá p. č. 32, 34, 14/2, cestu p. č. 696, 597, na  jihu pokračuje podél p. č. 43, 44, protíná  silnici na  Mýtinu a  dále vede  podél p.  č.46/2, 46/1, podél silnice p. č.  664, podél p. č. 8, silnice p.  č. 599, p. č. 499,  na  západě  podél  p.  č.  497/2,  497/1, 495, 462/3, 462/2, 462/5, 616, 450,  449, 448 a 424 až k  výchozímu bodu u silnice na Lipovou.

zpět

 

DRAHENICE, okr. Příbram

Rozsah území rezervace v  Drahenicích vymezuje hranice, která na severu začíná  u p. č. 109,  obíhá p. č. 102,  100/2, 100/1, 72/2, přetíná silnici  na Březnici, na  východě obíhá p. č. 51/2, 51/7, 81/1, 81/2, 84, 86, 88/1, 150,  149, 153/1, 939/2, na jihu přetíná silnici  na Hostišovice  a pokračuje  podél p.  č. 45, 201/2, 200, 201/1, 155,  152/3, 165, 105,  61, 100 a  cestu 931/2, na  západě cestu  přetíná u  hranice p.  č. 136/3  a dále  obíhá p. č. 135/3, 127, 129/1, 124/7, 114, 16/1, 111 k výchozímu bodu.

zpět

 

HEŘMANOVICE, okr. Bruntál

Rozsah území  rezervace v Heřmanovicích  vymezuje hranice, která začíná na  severozápadním okraji obce, kde  protíná státní silnici č. 453  (p. č. 4386/9) a  pokračuje západním směrem a  podél p. č. 102/1 směrem k Opavici, kterou  překračuje. Po levém břehu Spavice míří dále  k jihu, odklání se  přes cestu p. č.  150/4 a pokračuje podél p. č. 150/5, 205/2, 205/3 a kolem cesty p. č. 4387/1 se opět vrací  k Opavici.  Před domem  p.  č.  127 se  odklání k  východu, pokračuje  podél p.  č. 235/1  až k  cestě p.  č. 256, před kterou zahýbá  ke státní  silnici č.  445 (p.  č. 4389)  do Zlatých  Hor, kterou protíná  mezi styčnými body p.  č. 256 a 301/2  a p. č. 236 a 251/1.  Hranice dále  vede podél  p. č.  236, 245/2, 245/1, 247, podél  p. č.  250/2, 250/1,  289/1 a  přes p.  č. 4143/2, pak dále pokračuje  podél p.  č. 300,  328/3, 328/2,  4146, 329,  342, 368, 371/1,  371/2, 343/2,  387/2, 387/3,  387/1, lemuje  p. č.  402/1, 416,  415/2, protíná  p. č.  4161 a  427, podél  p. č. 439, 430/2, 440,  270, 444/1,  445/3, 445/4,  480. Na  rohu cesty  p. č.  4167 protíná cíp p. č. 493/2 k p. č. 482/2, podél ní a dále podél p. č. 488/1, 487/2,  509, 507/1, 507/2,  4173/2, kolem cesty  p. č. 532, kterou překračuje. Za  hřbitovem p. č. 531/3 se  hranice obrací na sever, lemuje cestu p. č. 522 až do okamžiku, kdy se setká s další cestou p.  č. 531/16 a přes  ni, obchází p. č.  539, 4395/17, 4178 a kolem cesty p.  č. 4179/2 se přibližuje ke  státní silnici p. č. 445 do  Zlatých Hor a  spolu s    se dotýká p.  č. 553/2, 553/3, 4129/3, 557/2, 4180, 560/3, 560/1, kde  od ní uhýbá k p. č. 560/4, zahrnujíc dále p. č. 560/5 a  564/3, kolem silnice p. č. 4395/3 až k cestě  4781/2. Na  jejím konci  překračuje cestu  p. č.  4181/1, podél p. č. 4395/3 dospívá svého severního okraje a otáčí se kolem p. č.  403 a 4395/3  k jihu. Dále  navazuje po hranici  p. č. 652, 4395/3, 657, 656, 672, 675, 695/1,  701, 729, 732, 4183, 768, 778, 802,  807, 805,  840/1, za   níž překračuje  p. č.  4185/1 (státní silnici p. č. 45/14). Hranice  pak pokračuje ve směru jižním podél p.  č.  843/2,  844/4,  865/2,  864/4,  870/2,  871/2, 890/2, 894, 915/3, 921/4, 921/2, 933/2, 931/2, 944/2 a přes p. č. 954 kolem p. č. 955/3. Za ní  pak protíná p. č. 970/2 a 981  mezi hranami p. č. 955/4 a 955/3 a p. č. 984/2 a  984/1. Za p. č. 984/2 se přes p. č. 1001 a  cíp p. č.  1000 na rohu   p. č. 998  vrací a za  p. č. 997

pokračuje v původním  směru kolem p. č. 1020,  1047, 1049, 1072/2, 1084/3 a přes p. č. 4208 a 1118 podél p. č. 1147 a 1149 až po styk s p. č. 4395/4 a p. č. 4395/2,  tj. státní silnici II. tř. č. 453. Podél ní zatáčí ostře  na východ a stáčí se s ní  mírně k jihu. Od hrany  silnice  vybíhá  hranice   pouze  několika  výběžky   parcel původních, většinou  zaniklých objektů, tj. p.  č. 1128/2, 1133/1, 483, 95,  496. Od hranice p.  č. 439/9 se pak  od silnice odklání, lemuje p.  č. 498, 1108,  499, 194/2, 500.  Přes p. č.  1193, 4410 (potok) navazuje podél cesty p. č. 4213  až k p. č. 546 a 300. Pak překračuje p. č. 1294 a cíp p. č. 1341 a běží podél cesty a hranic p. č.  3339, 549, 550,  4398/9, 4220/2, 52/1,  552/2 a 4218.  Tuto cestu překračuje  a za další  cestou p. č.  4219 i p.  č. 5223 pak vede  kolem p.  č. 398/7,   1453/3 a  4224. Tento  pozemek protíná a dále vede  podél p. č.  1454, přes cíp  p. č. 1501,  kolem p. č. 1506/2, přes cestu p. č. 4225, podél  p. č. 1501/2 a protíná p. č. 1502. Za ní pak sleduje p. č. 1575/2, 1607/2 a 1616/2. Kolem p. č. 1617 se hranice začíná otáčet na jihozápad. Za p. č. 616 překračuje státní silnici II. tř. č. 453 (p. č. 4233/2) směrem k p.  č. 1611,  za níž  se stáčí  ještě k  jihovýchodu a pokračuje ještě podél p. č. 4398/1. Přes tuto parcelu přechází na druhý břeh Opavice  (p.  č.  4407),  kde  kolmo  protíná  cestu  p. č. 4396/1 a směřuje  podél p.  č. 1955,  1958/5, 1958/6,  1958/7, přes p. č. 1962 a pak kolem p. č.  1974, 1975 a 1983/1 ke svému nejjižnějšímu bodu.

Hranice pak protíná výběžek p.  č. 1983/1, obchází p. č. 1983/2, 1979/2,  1979/1, 1980/1,  protíná cestu  a podél  ní pak pokračuje k p. č. 4396/1.  Dále pak vede kolem p. č.  2173, přes p. č. 2189, podél  p. č.  2173/3, 2174,  2187, přes  p. č.  4258, podél  p. č. 2182, 2223, 2226, 4260, 2227,  2228, 2234, 2217, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250 a přes  cestu p. č. 4262 se p. č.  2254 dostává na jih. Dále pak směřuje na sever kolem  p. č. 4226/6, 4425, 2290, 4268/2,

2291, 4396/1, 2339, 525, 524. Za  cestou p. č. 4271/2 lemuje p. č. 2332, 2331, 4396, 2354, 2364,  4273, 2365, 2357. Pak sleduje cestu p.  č. 2467,  překračuje ji  a vede  kolem p.  č. 2468/1,  2487/1, 2484/2,  2563/2, za  cestou 4279  se stáčí  západním směrem  podél p. č. 2638/3, 2660, 2661,  2656, 2655, 2710, 2709, 2758/2, 2758/3, 2766, 4396/1,  4432, 2826, 2827.  Překračuje pravý přítok Opavice a lemuje  p. č.  2885/2, 2885/1,  321, 2892,  2954/1, 4325,  2963, 2990, 2996/1, 2994,  kde se přibližuje hraně kamenolomu.  Za p. č. 4393/6 protíná cíp p. č. 3155, pokračuje podél p. č. 3150, přes p. č. 3167, podél  p. č. 3166, 3239/2, 3239/3,  3260, 4349/1, 3261/2, 3283/3, 249,  3283/1, 4353/1, 3294. Otáčí  se na severozápad kolem cesty  p. č.  3315/2, podél  p. č.  4362/1, 217/2, 3351/2, 3351/5, 194/1, 3363/3,  3363/2, 3378, 3380/1, 3388,  3301/2, 4370, 3500/3, 3514/1,  4376/2, 3513,  3542, přes   silnici č.  455 od  Vrbna pod Pradědem,  severovýchodně  podél  p.   č.  3539,  4377/2,  3554/4, 4378/2, 1585,  3582/1, přes p. č.  3587/3, podél p. č.  3609, 141, 3599/1,  přes cestu  p. č.  4083 a  4085. Zahrnuje  pak p. č. 3657 a 3690/3, za  cestou p. č.  4088 a  p.  č. 3688 protíná  cíp p. č. 3706, p.  č. 3709. Pokračuje  podél p. č.  3736, přes p.  č. 3734, podél 3744, přes 4094/1, podél 78, přes 3783 a 3794/2, podél cesty p. č. 4102  a 4101, podél p. č. 61,  52, 3845, 3846. Severozápadní

výběžek  hranice  pak  lemuje  cestu  p.  č.  4104/1,  protíná  ji a výběžek p. č.  3890, 3891 a 4104/1, dotýká se  p. č. 3930, 3928, 3934.  Zde se  stáčí ke  svému výchozímu  bodu překračujíc  státní silnici č. 453 (p. č. 4386/9) na Horní Údolí.

zpět

 

HLINSKO - BETLÉM, okr. Chrudim

Rozsah území rezervace Betlém  v Hlinsku vymezuje hranice, která začíná na severu  na levém břehu Drachtínského potoka  p. č. 2712, obíhá čp. 361,  466 a 318, na východě se  dotýká p. č. 103/5, 392, prochází  za  čp.  168,  176,  182,  přetíná  ulici  Čelakovského, pokračuje podél p. č. 2551/38, čp. 59 k Budovcovu nábřeží, na jihu je  hranice  tvořena  pravým  břehem  řeky  Chrudimky    k ústí Drachtínského potoka,  na západě hranice sleduje  levý břeh tohoto potoka až k výchozímu bodu.

zpět

 

HOLAŠOVICE, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Holašovicích  vymezuje hranice, která začíná na severu  u p. č. 3018, pokračuje podél  p. č. 3017, 3026, 3020/6,  3027, přetíná  silnici na  Záboří a  sleduje ji  k p.  č. 3056/1, na východě přetíná silnici  p. č. 4072/1 a pokračuje podél p.  č.  3051/1,  3052/2,  3066/1,  3073,  3074/1,  3079/1, 3080/1, 3085/1, 3091, 3089, na jihu podél p. č. 3093, 4069/2, přes silnici 4082/3,  podél p.  č. 2993/1,  79, na  západě obíhá  p. č. 2983/1, 2996/1, 2998/1, 3003, 3004, 3008, 3010/1, 3014 k výchozímu bodu.

zpět

 

HORNÍ ŠTĚPANICE, okr. Semily

Rozsah území  rezervace v Horních  Štěpanicích vymezuje hranice, která začíná  na severu u rozcestí  cest p. č. 1489  a 1513, obíhá cestu p. č.  1489, p. č. 1259/1, na východě  pokračuje podél p. č. 1259/4, 1259/3, 1292/3,  1297, 1303, cesty p. č.  1492, přes cestu p. č. 1470/1, podél této cesty až k p. č. 1307, dále přes cestu p. č. 1395/1 k p.  č. 507, dále přes cestu p. č.  1395/1, podél p. č. 1393/1  a 1391,  na jihu  podél p.  č. 1384/1,  5, přes silnici č. 1470/1, podél  cesty č. 1470/2, kterou  přetíná na hranici pozemku p. č.  242/1, podél p. č.  816, 247/1, 19, přes  cestu p. č. 253/2 k p. č. 256, na západě podél cest  č. 1513, 268, 266/1, p. č. 219, cest p.  č. 1533 a 1531,  přes p. č. 198  a 200, podél p.  č. 113, 29,  106, přes  p. č.  104/2 k   p. č.  154, podél  cesty č.  1490 k výchozímu bodu.

zpět

 

JANOVICE, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace v Janovicích vymezuje hranice, která začíná na severu u p. č. 61, pokračuje podél p. č. 64, 63, silnice p. č.  66, na východě  pokračuje podél p.  č. 452, 109,  111, 112, 120, 121, 129,  130, 131, 151, přetíná silnici p.  č. 453, na jihu vede podél p. č. 146, 149, překračuje  potok p. č. 94 a vede podél něj, přechází  cestu p. č.  180, dále podél  p. č. 157,  161, 162, stáčí se kolem p. č. 164 na sever, na západě přetíná silnici p. č. 177, vede  podél p. č.  165, 166,  172,  175, 91, 87,  86, 42, 41, kolem p. č. 26, podél silnice p. č. 22, kterou u p. č. 47 přetíná, a dále podél p. č. 48, 68 k výchozímu bodu.

zpět

 

JIZERKA, okr. Jablonec nad Nisou

Rozsah území rezervace v  Jizerce vymezuje hranice, která začíná na severu na levém břehu potoka Jizerky za čp. 33, pokračuje podél p.  č. 1792/2,  1791/1,  1791/5,  1772/2, 1851/3,  1851/1, 1854/2, 1854/3, cesty č. 1851/4, na  jihovýchodě podél p. č. 1831, přetíná potok  a  sleduje  hranici  p.  č.  1812/2,   1808/1, 1806/1, 1795, 1799/1,  1800/2,   na  jihozápadě  přetíná  silnici   p.  č.  2091 a pokračuje podél  p. č. 1802,  1803/1, 1807, 1809,  1810, 1821/2, 1822,  1823/1,  1832/3,  podél  silnice  p.  č.  2097, podél p. č. 1845/1,  1845/2,  přes  potok  a  dále  po  jeho  levém  břehu  až k výchozímu bodu.

zpět

 

KLEČATY, okr. Tábor

Rozsah  území  rezervace  v  Klečatech  vymezuje  hranice, která začíná na severu u p. č. 52, přetíná silnici na Komárov, pokračuje podél p.  č. 4/3, 4/1,  30,  2, 29, 26, 23,  392/2, 389, 386, 45/1, 45/2,  45/4,  51,  přetíná  silnici  směrem  k  Zálší a sleduje ji k jihu, kde se dále stáčí podél  p. č. 60/2, 62, 90, 891/3, 891/1, 828/3, 827, 891/1, 793/2 k výchozímu bodu.

zpět

 

KOMÁROV, okr. Tábor

Rozsah  území rezervace  v Komárově  vymezuje hranice,  která na severu  obíhá  podél  p.  č.  84,  63,  8,  7, 5, 100, 103/1, 104, pokračuje podél rybníka  p. č. 106, obíhá p.  č. 114/1, na východě opět podél rybníka  p. č. 106, dále podél p.  č. 566/1, 8, 16, 19, 23, 24,  28, přes cestu  p. č. 512/3,  na jihu podél  p. č. 512/2, 43/2,  566/1, 63/2,  přes 63/1,  podél p.  č. 65,  72/2, 68/3, 15, 70/2, 70/1, na západě sleduje cesty p. č. 535 a 557 až k výchozímu bodu.

zpět

 

KRÁTKÁ, okr. Žďár nad Sázavou

Rozsah území rezervace v Krátké vymezuje hranice, která na severu začíná u p. č. 120 a  dále obíhá p. č. 122/6, 131/1, 122/5, přetíná  silnici p.  č. 429, obíhá p.  č. 146,  147/2, na východě pokračuje podél  p. č. 147/3, 29,  30, 21, 151/4, na  jihu přetíná silnici p.  č. 439 a  obíhá p. č.  152/4, 172, 171/1,  175, 176/2, 176/1, 197/2,  197/1, 152/3, 48, na  západě podél cest p.  č. 433, 430, přes silnici  na Samotín k p. č. 58,  podél p. č. 93/3, 93/2, 93/1, 95  zpět k silnici na Samotín a  podél p. č.  4/3 a 18 zpět k výchozímu bodu.

zpět

 

KŘINICE, okr. Náchod

Rozsah území rezervace v  Křinici vymezuje hranice, která začíná na jihozápadním  okraji obce v průsečíku  cest p. č. 2634  a 2815, pokračuje  na sever  podél cesty  p. č.  2634 k  cestě p.  č. 2633 a dále  podél p.  č. 757/1,  přes p.  č. 2632,  podél p. č. 757/1, 758/2, 746, 741, cesty p. č. 2638, kterou protíná, a vede kolem p. č. 770 a 772. Na rohu p. č.  772 se otáčí na východ a směřuje dále podél p.  č. 726, 721/1, 717,  843 a vede kolem  p. č. 662/1, 659, přes  p.  č.  2642/1,  podél  p.  č.  654/1, 647/1, 643/1, 2644/1, 921/1,  podél cesty  615, 983/2,  přes p.  č. 2646/1,  podél p. č. 984/2, 986/3,  306, přes p.  č. 987, 986/2,  2647, pak podél  této cesty a  po jižním okraji p.  č. 577/1, dále překračuje  p. č. 576 a vede podél  p. č. 1050/2, 2651/1,  2651/2, 2651, kterou protíná, a navazuje podél  p. č. 1067,  přes p. č.  1070, podél p.  č. 478, 1175,  podél p.  č. 475/2,  474 a  cesty p.  č. 2665/2. Tuto cestu protíná a  pokračuje podél cesty  p. č. 2666  a p. č.  437, 153/2, 435,  432, přes  p. č.  2670,  podél  p. č.  425/2, 425/1,  344/1, 344/4, přes p. č. 2675/2, podél p. č. 342/1, 337/2, 338/1, přes p. č.  336/3, podél  p. č.  2684, kterou  protíná, a  pokračuje podél p. č.  290/1, přes p.  č. 2700, podél  p. č. 228/1,  229/1, 229/2, 2692, 226/2,  226/1, 209, 197/1,  171, 1418/2, přes  p. č. 2693/1, podél p. č. 163/1 a přechází  přes silnici do Broumova p. č. 2903, vede podél ní a vede dále podél  p. č. 105/3, 105/2, 97, 98, 2698, 95/1. Zde se  obrací k jihu a vede kolem  p. č. 84, potoka 2890/1, který překračuje spolu s cestou p. č. 2631/1, a pokračuje podél p. č. 2777,  33. Kolem pozemku  p. č. 1749/2  se otáčí zpět  k západu přes p.  č. 2876/1, podél p.  č. 1750/2, po severním  okraji p. č. 1817/1,  podél p.  č. 1817/3,  1817/2, 1822/2,  79/3, 1890,  1894, 2866,  kterou protíná,  a směřuje  dále podél  p. č.  1896/1, přes p. č. 2861/2 a podél ní dále kolem p. č. 1900/1, 180/1, přes p. č. 2892/2 (potok), po  severním okraji p. č. 187/3,  kde lemuje p. č. 194/1, 190/4, 191/1, 191/3. Pak pokračuje podél p. č. 1936/1, přes cestu p. č.  2784/1, podél p. č. 1940, 2785/1,  podél p. č. 263/1, 2019/1, přes p. č. 2892 (potok), podél p. č. 297, přes cestu p. č. 2787, kolem níž navazuje podél  p. č. 2116/9, 2116/3, 2116/4, přes p. č. 2856/1,  podél p. č. 2102/2, 389,  323, 2892 (potok), 359/1, 359/2, po severním okraji 2123/1, 2124, podél p. č. 370, 372, přes p. č. 2789,  podél p. č. 375, 377/2, přes  p. č. 2790, 2219, podél p. č. 395,  393, 405/1, přes p. č. 2793,  podél p. č. 407/2, podél p. č. 411,  2329/3, 459/1, přes p. č. 2794  a podél ní po severním okraji p.  č. 2330/1, na  začátek cesty p.  č. 2797. Tuto  lemuje, překračuje  a po  jižním okraji  p.  č.  499/4, podél  p. č.  523, 530/2, přes p.  č. 2799/2, podél p. č.  545, 2433/1, 2432, 2533/1, přes cestu, podél p. č. 627, 630,  přes cestu p. č. 2536, podél p. č. 2571, 2815,  698/1, 689, 700/3, 703/2, přes  cestu 703/2, podél p. č. 703/1,  743, 2606/4. Na konci protíná cestu  p. č. 2815 a po jejím jižním okraji dospívá do svého výchozího bodu.

zpět

 

KŘIŽÁNKY, okr. Žďár nad Sázavou

Rozsah  území  rezervace  v  Křižánkách  vymezuje hranice, která začíná v Českých Křižánkách ve východním cípu p. č. 108, podle níž se vrací k západu a lemuje p.  č. 106, 81, 104, 108, 107/2, 103/6, 97/1 k cestě p. č. 934, kterou sleduje k jihu až k p. č. 22, kolem níž pokračuje, protíná cestu p.  č. 925/1, pokračuje dále podél p. č. 21, 921, 205, 206/1, 206/2, 18, protíná silnici č. 35411 (p. č. 507), obíhá  p. č. 233, vrací  se k silnici a  směřuje k západu až k p. č. 217/3, podél níž  dospívá k řece Svratce, kterou přechází, a po jejím  pravém břehu se  dostává na roh  p. č. 296  na hranici Moravských Křižánek a sleduje ji k jihovýchodu až k p. č. 265, kde se  opět stáčí  k řece  Svratce, vede  dále po  jejím pravém břehu a navrací se na druhý břeh do Českých Křižánek, zde se napojuje na cesty p.  č. 919, 918, p.  č. 312/1, 399, 265/2,  260, cesty p. č. 921, p. č. 421,  420/1, cesty p. č. 921 k p.  č. 376, kde se otáčí k severu podél p. č.  379, 393, 392, přes cestu p. č.  928 a p. č. 476, podél p. č. 477, přes silnici č. 35411 (p. č. 544), pokračuje dále podél p.  č. 488/1, 489/1, 490/1, 482,  490/1, 929, 501, 502, 493/3, 504/4,  493/1, 499/1, kde se  vrací k jihu po  hranici lesa podél p.  č. 500/1, 36,  37, 500/2, 488,  390, 389, 387/1,  386/1, 382, 379, 376 k cestě p. č. 921 a podél ní a p. č. 333, 338 k řece Svratce a  po jejím levém břehu  k jihovýchodu, vrací se  na pravý břeh do části Moravských Křižánek a  sleduje p. č. 209, 210, 205/1 k cestě  p. č.  589 a  podél ní  pokračuje dále  kolem p.  č. 215, k jihovýchodu až k p. č. 200, za níž se přiklání ke státní silnici č. 354  (p. č. 587)  a vede podél  ní od p.  č. 175/1 až  do svého nejjižnějšího   bodu  na   rohu  p.   č.  172/3,   zde  se  obrací k severozápadu, po překročení cesty p. č. 584 podél p. č. 161 k p. č.  135,  kde  se  vrací  k  státní  silnici  č.  354  (p. č. 587) a pokračuje  podél ní,  sleduje pak  státní silnici  a vede  podél p. č. 105,  102/2, 93/1, cesty p. č. 579/2,  podle níž se vrací ke státní  silnici č.  354 (p.  č. 587),  kterou sleduje (s vybočením kolem  p.  č.  83/5,  83/9,  139,  12/10)    k  cestě  p. č. 573 a pokračuje dále až k cestě p. č.  602 a vede pak podél p. č. 125, 602,  523/4, 523/1,  přes cestu  p.  č.  602, podél  p. č.  503/6, 503/5,  503/4,  503/3,  503/2,  503/1,  438,  446,  449, 453, 467, 487/30, přes cestu  p. č. 487/20 zpět k  severovýchodu podél p. č. 475/1, cesty p. č. 487/20, p. č. 487/8, 358/2, přes státní silnici č. 354 (p. č. 587) a dále podél  ní k jihovýchodu až k p. č. 511/2 a přes  řeku  Svratku  do  Českých  Křižánek,  zde  sleduje státní silnici  č. 35411,  stáčí se  podél Mlýnského  potoka p. č. 947/1, který  překračuje  a  navazuje  k  severovýchodu  podél p. č. 175, 15/1, přes cestu p. č. 926, podél  p. č. 28, 30, 37/2, cesty p. č. 60/2, p. č. 60/1,  58/3, 26, 67, 87, 91/2, přes p.  č. 108 a podél ní do svého výchozího bodu.

zpět

 

LHOTA, okr. Česká Lípa

Rozsah území  rezervace ve Lhotě vymezuje  hranice, která začíná na severu u p. č. 517, obíhá p.  č. 63, 68/3, 69, 83, 14/7, 6, 18, 21/1, 116/4, 28,  29/1, na východě přetíná silnici  p. č. 496/3 na Drchlavu a pokračuje  podél p. č. 177/2, na jihu  podél p. č. 269, 268/2, 271/1,  271/2, 273, 275/2,  275/1, podél p.  č. 37/3, 29/2, 37/2, 496/1, 39, 41, 496/4, 44, 45, přes silnici na Zátyní a podél p. č. 321/2, 497, 53.

zpět

 

LIPINA, okr. Opava

Rozsah  území  rezervace  v  Lipině  vymezuje  hranice, která od severu obíhá  p. č. 86,  87, 88, 93,  95, 97, 101,  103, 105, 107, 115, 117, přetíná cestu p. č. 198,  dále vede podél p. č. 6, 8, 9, 21, 27, 30,  33, přes hlavní ulici p.  č. 34, 35, 37, 39,  41, 44, 47, 48,  přes cestu p.  č. 176, podél  p. č. 64,  65, 177, 72, 74, 80, 83, 82,  84, 86, na severu přetíná cestu  p. č. 178, pokračuje po  její severní  straně a  přes hlavní  ulici dospívá k výchozímu bodu.

zpět

 

LOMNICE NAD POPELKOU - KARLOV, okr. Semily

Rozsah území  rezervace Karlov v  Lomnici nad Popelkou  vymezuje hranice, která začíná  na severu u p. č.  2101 na rohu Poděbradovy ulice a  ulice A. Radimského,  sleduje severní stranu  Poděbradovy ulice k p.  č. 460, obíhá p. č. 2211,  2216/1, přetíná ulici p. č. 2219, vede po  východní straně ulice 2227, na  východě obíhá p. č. 264, 257/1,  256/2, přetíná Hálkovu  ulici, pokračuje podél  p. č. 234, 305, 237, východní strany ulice  p. č. 2233, přes ulici p. č. 2232/1, na jihu sleduje jižní stranu této ulice a přetíná ji proti p. č. 169, na západě sleduje západní stranu ulice A. Radimského až k výchozímu bodu.

zpět

 

MALÉ CHRÁŠŤANY, okr. České Budějovice

Rozsah  území rezervace  v Malých  Chrášťanech vymezuje hranice, která vede  na severu podél  zahrady usedlosti čp.  1 (p. č.  21/3 a 21/1), na východě  za cestou směřující od severu  k návsi (p. č. 272/1), dále  se zahradami chalup čp.  14, 10, 9 a  8 (p. č. 48/2, 51/2, 52/2),  na jihu za cestou  p. č. 277/2 a  po západním okraji obce k výchozímu bodu.

zpět

 

MAZELOV, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Mazelově vymezuje hranice, která začíná na severu  u p. č.  140/3, obíhá p.  č. 138, 137/1,  52/2, přetíná cestu p. č. 533 a pokračuje podél  p. č. 72, 73, 78, 79, 80/1, 84, 85, na východě  podél p. č. 87/1, cesty p.  č. 535, kterou přetíná na hranici p.  č. 1/1, dále podél p. č.  2/1, 5/1, 9/1, 16/2, 2/1, 3, na  jihu přetíná silnici p.  č. 512 a pokračuje  podél p. č. 4, 20, 6, 24, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 34/2, 30, 31/1, na západě podél p.  č. 32,  235/2, 209,  207, 44/1,  53/1, 53/2,  61, přes silnici p. č. 512 a podél p. č. 57 k výchozímu bodu.

zpět

 

MAŽICE, okr. Tábor

Rozsah území  rezervace v Mažicích vymezuje  hranice, která vede na severu podél p. č. 263,  26/12, 84, 264/7, 264/5, 264/4, 264/2, 264/3,  264/8,  264/9,  264/11,  přetíná  cestu  směrem  na Vesce, pokračuje podél p.  č. 276/1, 275/3, 276/2, 92,  282, 85/1, 289/1, 292/2,  87, 67/2,  84/1, 84/2,  73, 72,  67/5, 67/6, přetíná cestu směrem na  Borkovice, dále podél p.  č. 64, 57, 53,  619/1, 934/1, 925/2,  925/3,  na  západě  po  překročení  cesty  směrem  k Zálší pokračuje podél pozemků p. č. 70,  69, 68, 67, 27, 129, 28/2, 131, 162/1, 118/4, 37,  38, 105/2, 39, 92/7, 94,  103/20, 103/7, 103/6, 103/5, 61, 103/3, 100, přetíná potok  Brody a kolem rybníčka p. č. 262 se vrací k výchozímu bodu.

zpět

 

MUŽSKÝ, okr. Mladá Boleslav

Rozsah území rezervace v  Mužském vymezuje hranice, která začíná na severu u  spodní části p. č. 82, obíhá  cestu 856/2, p. č. 309, 105,  přetíná silnici  a pokračuje  kolem p.  č. 833  a 222/5,  na východě obíhá p. č. 53/2, 51, 50/2,  48, až k silnici na Boseň, na jihu obíhá p.  č. 44, přetíná silnici na Boseň,  obíhá p. č. 1, 6, 11, 827,  346, 14/2, 15  a pokračuje přes  cestu 856/2 na  výchozí bod.

zpět

 

NAHOŘANY, okr. Strakonice

Rozsah  území  rezervace  v  Nahořanech  vymezuje hranice, která začíná na  severu u p. č.  1013, obíhá p. č.  1017/3, 1017/2, 1/1, přetíná silnici p.  č. 1095 na Nuzín, pokračuje  podél p. č. 56/2, 54/1,  54/2, 53,  52/1, 61,  cesty p.  č. 1077  a p.  č. 63/2,  na východě přetíná  cestu p. č. 1081,  dále podél p. č.  64, 40, přes silnici p.  č. 1082/1 na  Zechovice a podél  cesty p. č.  1076, na jihu podél p. č. 26, přes p.  č. 19, podél p. č. 17/4, 15/1, 13/1, 13/2, 11,  na západě přes  cestu p. č.  1091, podél p.  č. 1008/2, 8 a cesty p. č. 1094, kterou přechází k výchozímu bodu.

zpět

 

NOSÁLOV, okr. Mělník

Rozsah  území rezervace  v Nosálově  vymezuje hranice,  která na severozápadě začíná u silnice p. č.  838 za domem čp. 65, přechází cestu p. č. 838/12, obíhá p. č.  61/2 a dále pokračuje podél p. č. 61/3, 61/1, 838/12, 57, 58, 55,  52/1, 52/2, 838/12, 51, 50/1, 49, 48/1, 47/1,  46/1, 44, 42/1,  39, 36/2, 30/1,  29/1, 28/1, 24,  na východě  přechází silnici  na Bezděnice,  obíhá p.  č. 53, 1/1, 7, přetíná silnici  na Lobeč, obíhá p.  č. 14/4, na jihu  p. č. 17/1, 17/2, 21, 916, 915, cestu p. č.  847, p. č. 83/4, 107/4, 83/2, 19, 82,  19/2, 61,  19/3, 755/2,  60 a  sleduje silnici  na Příbohy až k výchozímu bodu.

zpět

 

NOVÉ OSINALICE, okr. Mělník

Rozsah  území rezervace  v Nových  Osinalicích vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 637, na východě obíhá p. č. 90/1, 89,  88/1, 88/4, 627/1, přes  cestu p. č. 1064,  podél p. č. 870,  866/1, 864/1,  860, 857,  854, 853,  848, 845/1, 844/1, 839, 838, 837, na jihu podél p. č. 836, přes cestu p. č. 1064, podél p. č. 47/4,  985/5, 951, na západě  podél p. č. 950/2,  935/1, 930/1, 930/2, 916,  912, 908, 905,  894, přes  cestu  p. č. 1063  a p. č. 620/1, podél p. č. 630/1, 635 až k výchozímu bodu.

zpět

 

NOVÝ DRAHOV, okr. Cheb

Rozsah území  rezervace v Novém Drahově  vymezuje hranice, která začíná  na severu  u p.  č. 15/1,  přetíná silnici  p. č. 638/1 na Vonšov a  pokračuje podél p. č.  374/1, 13/2, 8, 384/3,  384/2, na východě  přes silnici  na Kateřinu  a podél  p. č.  7, 38/1, 38/2, 36/1, přes potok  p. č. 657/17, podél p. č.  41/3, 31/1, 42 a přes silnici  p. č.  630/1 na  Třebeň na  jihu podél  p. č. 96/1, 26/1, 26/2, 26/3, podél silnice p. č.  636 na Stodolu, na západě silnici p. č.  636 přetíná, vede  kolem p.  č.  133 na hranici  p. č. 23/1 a pokračuje  přes potok  p. č.   657/7, podél  p. č.  151/2, 17/4, 184/4 a p. č. 83 k výchozímu bodu.

zpět

 

OLEŠNO, okr. Mělník

Rozsah území  rezervace v Olešně vymezuje  hranice, která začíná v dolní části obce u  p. č. 14/1, obíhá p. č. 14/2,  5, 3/1, 2, 1, pokračuje podél cesty p. č. 1507 do horní části obce, a dále podél p. č. 83, 82, 9/1, 79, 9/2,  75/2, 69/2, 60/5, 60/4, přes cestu p. č. 109/2, obíhá p.  č. 50/4 a 50/2, podél p. č.  46/1, 44, 41, 38, 35, 32, cestu p. č. 1492 a podél p. č. 27, 24 se vrací k výchozímu bodu.

zpět

 

OSTROVEC, okr. Rokycany

Rozsah  území rezervace  v Ostrovci  vymezuje hranice,  která na severu začíná u  p. č. 22, pokračuje podél p.  č. 19/1, přes cestu p.  č. 517,  podél p.  č. 18/3,  18/5, 16,  přes silnici  č. 497/1 a podél p. č.  14, na jihovýchodě obíhá p.  č. 12/2, přetíná cestu p. č.  522 a sleduje hranici  p. č. 10, 4/1,  277, 495/2, 34, 13/1 a 35/2,  na jihozápadě  vede podél  p. č.  36/2, 31,  přes silnici p. č. 497/1 a podél p. č. 496, 27/2, 27/1, 24 až k výchozímu bodu.

zpět

 

PAVLOV, okr. Břeclav

Rozsah  území rezervace  v  Pavlově  vymezuje hranice,  která na severu začíná u pozemku p.  č. 464/1, který obíhá, pokračuje podél p. č. 464/2,  459/1, 457, obíhá p. č. 482/1,  přechází potok p. č. 2172 a po jeho pravém břehu obtáčí p.  č. 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19 až k potoku p. č. 2171, po  jehož pravém břehu se vrací k východní části  návsi p.  č. 482/1  a dále  obíhá p.  č. 258/1, 257, 254/2, 253,  252, 249,  247/2, 242,   241/1, 239,  237, 235,  234/3, 233, 232/1, 230, 224/1, 222, přes 220/1, 217, 215 k p. č. 212, podél p. č.  210/1, 209,  207, 208,  přes cestu  p. č.  2167, na jihu obíhá p. č. 203/1, 204, přes p. č. 482/1,  k p. č. 303 a směřuje k cestě p. č. 512/3,  na západě sleduje její vnější hranice  k p. č. 512/4 a pokračuje  podél p.  č. 512/5,  482/36, 482/35,  482/34, 2074/2,

obíhá p.  č. 504/7, okolo  severního výběžku návsi  až k výchozímu bodu na pozemku p. č. 464/1.

zpět

 

PLÁSTOVICE, okr. České Budějovice

Rozsah území rezervace v Plástovicích vymezuje hranice, která na severu začíná  u p. č.  197/2, pokračuje podél  p. č. 200/1,  přes silnici  p. č.  2796/2, podél  p. č.  211/3, 216/1,  949/3, 949/4, 949/5,  949/6, na  východě přetíná  cestu p.  č. 2829/13 a sleduje hranici pozemků p. č. 85/2, 236/2,  238, na jihu obíhá p. č. 35/2, 2829/17,  99,  271/11,  sleduje  pravý  břeh  potoka p. č. 2824/1, přetíná pozemek p.  č. 271/1 a cestu p. č.  271/2, na západě obíhá p. č. 2806/3, 264/1, 263, 259/2,  cestu p. č. 261, dále přes cestu p. č. 2829/13, podél p. č. 95 a 197/2 k výchozímu bodu.

zpět

 

PLZEŇ 2 - BOŽKOV, okr. Plzeň-město

Rozsah území rezervace v  Božkově vymezuje hranice, která začíná na severu  u p. č.  7, pokračuje podél  p. č. 13,  14, 15, přetíná potok p. č. 1388,  p. č.  19 a cestu p. č.  1325/1, dále vede podél p. č. 23,  27, 26, 32, přes ulici  K sadu p. č. 1328,  podél p. č. 35, 39,  přes ulici p.  č. 1337, podél  p. č. 49,  48/1, 48/4, 47, 45, 46,  na východě přes  ulici K hrádku  p. č. 1330,  podél p. č. 106/1, 142,  14, 150, 151,  153, 155, 157,  159, 160, 163,  164/1, 166, 168,  170, 171, 172  a podél  p.  č. 177, 178,  179, 180, 182 a přes Letkovskou ulici p. č. 1314, na jihu obíhá p. č. 185, vrací se  k Letkovské  ulici, jejíž  jižní okraj  sleduje k  p. č.  187, a pokračuje podél  p. č. 188, 189,  190, 194, 195, 199,  200, 204, 205/1, 1346, 208,  209, 211, 212, 217, 218,  225, 226, 230/1, 231, 232,  233, na  západě podél  p. č.  234, 239,  211, 244, 245/1, po jižní  straně  Božkovské  návsi  p.  č.  246/4,  kterou přetíná na hranici p. č. 1, a podél p. č. 6/2 a 6/1 dospívá k výchozímu bodu.

zpět

 

PLZEŇ 2 - KOTEROV, okr. Plzeň-město

Rozsah území rezervace v Koterově vymezuje hranice, která začíná na  severu na  východní straně  ulice K  závrtku p.  č. 780, obíhá p. č. 151, 164, 157, 159,  161/1, na východě pokračuje podél p. č. 161/2,  165, 170,  169, přes  ulici p.  č. 781  a podél její jižní strany, na  jihu přetíná ulici Na  Hradčanech p. č. 824/1  a obíhá podél  p. č.  116, 120/2,  122/1, 128,  131, přetíná  p. č.  188/2 a dále  vede podél  p. č.  137 a  přes ulici  Pod chalupami  p. č. 795/1, na západě vede podél p.  č. 58/2, 795/16, 824/4, přes ulici Na  Hradčanech, podél  p. č.  824/5 a  podél západní  strany ulice K závrtku až k p. č. 151.

zpět

 

PLZEŇ 8 - ČERNICE, okr. Plzeň-město

Rozsah území  rezervace v Černicích  vymezuje hranice, která  na severu začíná u  p. č. 273 a pokračuje podél  p. č. 280, 282, 284, 285, přes silnici p. č. 18 043a,  na východě podél p. č. 294, 297, 298,  300, mezi  p. č.  304 a  305, překračuje  cestu p. č. 187/1, pokračuje podél p.  č. 218, 219/1, na jihozápadě  vede podél p. č. 221/1  a  části  p.  č.  221/2,  překračuje cestu jižně vybíhající z návsi  a pokračuje  podél p.  č. 234,  232, 227,  230, dotýká se návsi p.  č. 1807/1, na  západě podél p.  č. 278 souběžně  s ulicí U vody až k výchozímu bodu.

zpět

 

PRAHA 5 - STODŮLKY, hlavní město Praha

Rozsah  území rezervace  ve Stodůlkách  vymezuje hranice,  která začíná v  ulici Josefa Kováře  na hranici pozemku  p. č. 77/2,  na severu  obíhá p.  č. 72,  68/2, pokračuje  přes cestu  p. č. 2172, podél ohradní zdi kostela a p. č.  3, 2, 6, 8, podél pozemku p. č. 9, podél p. č. 11, 14, 15,  17, na východě podél pozemku p. č. 20, 19/1, ulicí J. Kováře, podél p. č. 32, přes p. č. 33 a cestu p. č. 2174, podél p. č. 127, 123, na jihu podél cesty p. č. 2178 až k p. č. 105, na západě podél p. č. 104, 101 a cestou p. č. 2185 k p. č. 99, podél p.  č. 98, 96, rybníka p. č.  2277, přes ulici J. Kováře až k výchozímu bodu.

zpět

 

PRAHA 6 - RUZYNĚ, hlavní město Praha

Rozsah území  rezervace v Ruzyni vymezuje hranice, která začíná na severním konci návsi p. č. 2121/1, obíhá p. č. 116, podél p. č. 120,  2120,  přetíná  zatrubněný Litovický potok  p. č. 2264, pokračuje podél ulice p. č. 2106  ke  Starému  náměstí, odkud odbočuje  do ulice  p. č.  2107,  na  východě podél  p. č.  4, 10, sleduje severní  stranu Husovy ulice  p. č. 2108, přechází ji, na jihu obíhá p. č. 49 (čp. 2), vede podél p. č. 61 (čp. 4), podél p. č. 53 a 54 míří k jihu, pokračuje  podél p. č. 56, 58, 60, 64, 63, 66, 68, 73,  obíhá p. č. 76, na  západě vede podél p. č.  78, přes ulici p. č. 2106 a  podél p. č.  2122, 2120 a  2121/1 k výchozímu bodu.

zpět

 

PŘÍKAZY, okr. Olomouc

Rozsah  území  rezervace  v  Příkazích  vymezuje  hranice, která začíná na  severu u ulice p.  č. 1046/1, obíhá podél  p. č. 207/2, 81/3, 80, 177,  80, 178, přes p. č. 78/1,  podél p. č. 77/2, 78/2, obíhá  p. č.  99, 104,  103/2, 103/1,  102/2, 102/1,  102/3, obíhá mostek p.  č. 1144/1, obíhá  po vnitřní straně  p. č. 130,  v jeho polovině přechází  potok, obíhá p.  č. 131 směrem  k p. č.  127/2, obíhá p. č. 127/2, 127/1, sleduje  cestu p. č. 124/2 a přechází ji u p. č. 124/9, na východě sleduje cestu p. č. 1142/1 až k ulici p. č. 1046/1, kterou přetíná na hranici  p. č. 24, pokračuje podél p. č. 54,  na jihu pokračuje  podél p. č.  55, 57, 58/1,  17/1, 58/3, 60/2, 61/2, 62/3, 63/2, 7, 64/3, 65/3, 66/3, 67/3, na západě podél p. č. 1095, 517/2, 518, 520/7, 520/6, 195, 221/2, 213 a přes cestu p. č. 1046/1 k výchozímu bodu.

zpět

 

RANÉ, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace v Raném vymezuje hranice, která začíná na severu na rozhraní  silnice a p. č. 171, vede  podél p. č. 171, na východě podél p. č. 170, přetíná  p. č. 169/2, přetíná cestu p. č. 49, dále podél p. č. 51, 84, 56,  58, 111 k p. č. 105, kolem p. č. 107, silnice  p. č. 105, 144,  kterou přetíná, a vede  podél p. č. 117, přes p. č.  116, podél p. č. 77 a silnice  p. č. 144, na jihu vede podél cesty p. č. 83, u p. č. 68/2 se otáčí a vede podél něj, dále podél  p. č. 68/3,  70, na západě  podél p. č.  69, 68/3, 67, 63,  61, 37,  34, 33,  30, 5,  kolem p.  č. 180  a přes  p. č. 172 k výchozímu bodu.

zpět

 

RUMBURK - Šmilovského ulice, okr. Děčín

Rozsah území rezervace Šmilovského ulice v Rumburku  vymezuje hranice,  která začíná  na severu  u p.  č. 2593, přechází Příkrou ulicí p. č. 2434, obíhá p. č. 2442, přetíná p. č. 2444, pokračuje podél p. č. 2445, 2449, přes ulici Rohovou p. č. 2450, podél p. č. 2454,  2457, 2459,  2461, 2463,  2466/1, 2466/2, 2468, na východě obíhá  p. č.  2469/3, přetíná  ústí Šmilovského  ulice a pokračuje podél p. č.  2547, 2549 a cesty p. č.  2546, na jihu hranici tvoří Okružní ulice p. č.  2922 (od p. č. 2545 k p.  č. 2508), na západě hranice  přetíná  Příkrou  ulici  a  vede  podél  p. č. 2600, 2597 a 2593 k výchozímu bodu.

zpět

 

RYMICE - HEJNICE, okr. Kroměříž

Rozsah  území  rezervace  Hejnice  v  Rymicích vymezuje hranice, která  na severu  začíná na  silnici p.  č. 722/3  u hranice p. č. 243/2, obíhá  p. č. 272/2, 247/3,  272/4, 253, 254/2, cestu  p. č. 717/2,  na jihovýchodě  pokračuje podél  cesty p.  č. 756/2,  přes potok p. č. 805/2, podél cesty p. č. 756/1 a 756/3, zbývající část hranice  až k  výchozímu bodu   tvoří silnice  p. č.  722/4, 723/3 a 722/2.

zpět

 

STACHY, okr. Prachatice

Rozsah  území rezervace  v Stachách  vymezuje hranice,  která na severu začíná u čp. 240, pokračuje  souběžně s hlavní silnicí k p. č. 230, dále přetíná p. č.  92/1, 2150/1, 119 a pokračuje podél p. č. 96, na východě vede podél cesty  p. č. 2148 a podél p. č. 99/5, přetíná komunikaci p.  č. 2145/7 a pokračuje podél  p. č. 84/1, na jihu vede podél  p. č. 84/1, 86/1, přechází  komunikaci p. č. 2198 souběžně s  komunikací p. č. 2152/7  a k potoku p.  č. 89/3, který sleduje až k p.  č. 89/2, dále obíhá p. č. 43/2  a p. č. 227/1, na západě  vede podél  p. č.  14/1, 225  a přechází  komunikaci p. č. 2152/3 k výchozímu bodu čp. 240.

zpět

 

STARÝ TÝN, okr. Litoměřice

Rozsah území  rezervace ve Starém  Týně vymezuje hranice,  která začíná na severozápadě u silnice p.  č. 452 na Bukovinu, na severu vede podél  p. č. 131/3, 131/5,  124/2, 124/1, cesty p.  č. 451/2, 448 a 485/1,  na východě pokračuje podél p. č.  435, na jihu podél silnice p. č. 478 až k p.  č. 37, odkud pokračuje podél p. č. 170, 35/1,  35/3, 35/2,  34/3, 34/4,  34/1, 27,  233/10, 233/7,  233/6, 47/3, 233/9, na západě vede podél p. č. 233/4, 266 a 205 a sleduje cesty p. č. 467 a 452 až k výchozímu bodu.

zpět

 

TŘEBÍZ, okr. Kladno

Rozsah  území rezervace  v Třebízi  vymezuje hranice,  kterou na severu tvoří silnice Slaný-Louny (podél  p. č. 64/3, 60, 7, 49/1, 29, 23/1),  na východě silnice  p. č. 842  (podél p. č.  23/1, 41) a ulice  p. č.  800/1 (podél  p.  č.  37/1, 64,  34, 13),  na jihu hranice obíhá k p.  č. 112, podél p. č. 11/1, 61,  60, 69, 73, 87, 73/1 a 89 zpět k silnici 800/1, podél p. č. 73/3, 635/1 a 74/4, na západě  se dotýká  cesty p.  č. 827,  přechází silnici  p. č. 842, obíhá p.  č. 12/2, 71, 90/5,  přechází napříč pozemkem p.  č. 66/1 a pokračuje podél cesty p. č. 793 až k výchozímu bodu.

zpět

 

VELETINY - STARÁ HORA, okr. Uherské Hradiště

Rozsah  území  rezervace  Stará   Hora  ve  Veletinách  vymezuje hranice,  která  na  severozápadě  začíná  na  silnici  p. č. 2734 u hranice p.  č. 1072/2, pokračuje podél  p. č. 1072/1 a  1073, na jihovýchodě  je  totožná  s  jižní  hranicí  vinohradu  p. č. 971, protíná p. č.  870/2 a 867, dále pokračuje  po jihozápadní hranici p. č. 772 až  k cestě p. č. 2733, překračuje ji,  obíhá p. č. 779, na  jihozápadě je  totožná se  severovýchodní hranicí  p. č.  643, 1098/2, na západě pokračuje podél p.  č. 1096/1 a podél silnice p. č. 2734 až k výchozímu bodu.

zpět

 

VESEC, okr. Jičín

Rozsah území  rezervace ve Vesci vymezuje  hranice, která začíná na severu u p. č. 542/2, obíhá p. č. 544, 549, 588, 820, k silnici p. č. 812,  na východě obíhá p. č. 594,  595, 584/1, 575, 572, 573 a 571, na jihu přetíná  cestu p. č. 818 a sleduje ji  k p. č. 570, pokračuje podél  p. č. 569,  566, 822, 563,  562/2, 561 a  560, na západě pokračuje  podél p. č.  557, 555, 537,  přes silnici p.  č. 825 a podél p. č. 541 k výchozímu bodu.

zpět

 

VÍSKA, okr. Mladá Boleslav

Rozsah území  rezervace ve Vísce vymezuje  hranice, která začíná na severu  u silnice směrem na  Doksy, obíhá podél p.  č. 7, 24/3, 25,  28/1, 28/3,  35, 18,  51/1, 50/1,  50/2, 49,  55/2, stáčí  se k severu  podél cesty  až k  p. č.  103/2, obíhá  podél p. č. 1/1, cesty vybíhající severozápadně z návsi, p. č. 139/4, protíná p. č. 141/3, na  severu obíhá p.  č. 4, 15/5,  15/1, 32, 31  k výchozímu bodu.

zpět

 

VLASTIBOŘ, okr. Tábor

Rozsah  území rezervace  ve Vlastiboři  vymezuje hranice, která začíná v severozápadním cípu obce  na silnici p. č. 1606, navazuje na cestu  p. č. 1607, dotýká  se usedlosti čp. 20  a pozemku p. č. 97/1,  přetíná Rytířský  potok p.  č. 1657/1,  lemuje obvod  stoky p. č. 1657/2, přetíná cestu p.  č. 1646/1, pokračuje podél  p. č. 213/3, 7/4, 11/2, 12, 237, 58,  229/1, 229/2, 57, 6, přes cestu p. č. 1637/1, na  jihovýchodě hranice obíhá p.  č. 216, 1632, 23/2, 26/2,  1629, 1627,  12, 56,  cestu p.  č. 1624,  p. č. 38/4, 38/2, přetíná silnici  p. č. 1623  na Záluží, pokračuje  podél p. č. 17 a 864  k Rytířskému  potoku, který  přetíná, obíhá  pozemek p.  č. 1654/1, na  severozápadě lemuje vnější  okraj cesty za  usedlostmi čp. 1 až 12, p. č. 1281 a silnici p. č. 1606 až k výchozímu bodu.

zpět

 

VLČNOV - KOJINY, okr. Uherské Hradiště

Rozsah území rezervace Kojiny ve Vlčnově vymezuje hranice, která je na západě  ohraničena p. č. 3097/2, tj.  cestou vedoucí k lesu, na  severu je  rovnoběžná s  cestou před  vinařskými búdami zhruba v hloubce  50 m  od stávající   stavební čáry  bud, na  východě je ohraničena  p. č.  2826, 2825,   přetíná cestu  před búdami  p. č. 3326, na  jihu tuto cestu sleduje,  obíhá p. č. 3327,  3332, 3334, vrací se k cestě p. č. 3326 a sleduje ji až k výchozímu bodu.

zpět

 

VODICE, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace ve  Vodici vymezuje hranice, která začíná na severu u silnice na Lhenice,  obíhá p. č. 107/2, 107/1, přetíná p.  č. 107/1,  729, prochází  podél p.  č. 64,  730, přetíná p. č. 730, sleduje p. č. 66, přetíná p.  č. 73, prochází podél p. č. 74, přetíná p.  č. 731, 79/1,  probíhá podél p.  č. 79/1, 75/1,  75/3, 50, protíná  p. č. 49/1, 734/2,  734/1, probíhá podél p.  č. 52/1, 736, přetíná p.  č. 736, dále sleduje p. č.  38/2, 37, 770/1, 739, 33,  16, přetíná  cestu p.  č. 739,  sleduje p.  č. 315/1, protíná cestu  p. č.  740, dále  prochází podél  cesty p.  č. 740,  319/3, 326/4, 326/2, 28, 25, přetíná p.  č. 335/2 a po jeho vnější straně pokračuje  kolem  p.  č.  335/1,  21,  19,  přes  cestu  p. č. 742 a probíhá podél p.  č. 742, 390, 43/2, 385/2,  51, 384/2, přechází přes p. č. 384/1, dále pokračuje podél p. č. 384/1 a zároveň kolem potoka p. č. 770/1, 13, přetíná  cestu p. č. 430/3, prochází podél p. č.  11/1, podél rybníka  p. č. 109,  podél p. č.  108/1, 111/2, 108/2, přes cestu  p. č. 725, podél p.  č. 112 a přes cestu  p. č. 726 k výchozímu bodu.

zpět

 

VOLARY, okr. Prachatice

Rozsah území rezervace ve Volarech vymezuje hranice, která začíná na severu u pozemku p. č. 1047/2, přechází přes potok p. č. 5121/2, kolem p. č. 1075/2, 1075/3, 1009, přechází přes silnici p. č. 4779, kterou na východě po jejím vnějším okraji sleduje, dále sleduje p. č. 65/2, 59/1, 55, 54, 51/1, 51/2, sleduje a přetíná silnici  p. č. 4730/1, sleduje  p. č. 798, p. č. 92/1,  132/2, 5111/2,  prochází  podél  levého  břehu  potoka  p. č. 4904/3, po vnějším okraji České ulice p. č. 4728/1, na jihu po vnějším okraji ulice Příčné  p. č. 4728/9, na  západě přes Příčnou ulici  k p. č. 114/1,  89/4, 46, podél p. č. 48/2,  4728/2, 4728/3,  4728/5, 52 podél  p. č. 5109, 54,  84/1, podél vnějšího okraje cesty p. č. 4728/1, podél cesty p. č. 4765, kterou protíná, a prochází až k výchozímu bodu na p. č. 1047/2.

zpět

 

ZÁBOŘÍ, okr. České Budějovice

Rozsah území  rezervace v Záboří vymezuje  hranice, která začíná na severu  u silnice na  Dobčice p. č.  4055, sleduje její  vnější stranu  k  p.  č.  1464/2,  obíhá  p.  č.  1464/4, 1464/3, 1465/1, 1465/2, 1468, 1470/1, 1471/1, 1477, 1475, na východě přetíná potok p.  č. 709/4,  pokračuje podél  p.  č.  1476/1, přes  cestu p.  č. 4061/1,  podél p.  č. 1389/2,  1389/1, 1391/4,  1391/1, 1393, přes silnici na Čakov p. č. 4055, na jihu sleduje hranici pozemků p. č. 1757,  41/2,   1755/2,  1755/1,  přechází   cestu  p.  č.   4060/1 a pokračuje podél  p. č. 1753/1,  1753/2, 1738/2, přes  silnici na Holašovice p. č. 4059/1, podél cesty p. č. 4057/1, na západě cestu přechází u  hranice pozemku p. č.  1425/1 a pokračuje podél  p. č. 1436/3, 1421/1, přechází potok p. č.  1421/2 a podél p. č. 1437/3, 1443/1, 1443/2, 1449/2 k výchozímu bodu.

zpět

 

ZÁLŠÍ, okr. Tábor

Rozsah území rezervace v Zálší vymezuje hranice, která začíná na severním konci  ulice vedoucí z návsi,  odkud postupuje na východě až  k zemědělskému  areálu, odkud  pokračuje podél  pozemků p.  č. 146/1,  145,  143/2,  143/1,  142/1,  na  jihu  podél p. č. 142/2, 141/2, 139/1, 13/1 a 131, na západě postupuje  podél p. č.  130, 128, 125, 122/1, 121/1, 323, 58,  59, 107/5, 157, 107/4,  28, 29, 102/2,  93/2, 93/6,  93/1, kde  se přimyká  k obvodu  zástavby za chalupami čp. 14 až 17 a vrací se k výchozímu bodu.

zpět

 

ZÁLUŽÍ, okr. Tábor

Rozsah území  rezervace v Záluží vymezuje  hranice, která začíná na severu  u silnice na  Vlastiboř p. č.  281, obíhá p.  č. 9, 10, 46,  15, 275/2,  na východě  přetíná silnici  na Vesce a pokračuje podél  p. č.  213/1, 12/2,  15/1, na  jihu podél  p. č. 21/1, přes silnici  na  Dráchov,  na  západě  podél  p.  č.  237,  7, 36, 8/1 k výchozímu bodu.

zpět

 

ZUBRNICE, okr. Ústí nad Labem

            Rozsah  území  rezervace  v  Zubrnicích  vymezuje hranice, která začíná severně od paty mostu na  pravém břehu Lučního potoka p. č. 668, obíhá  p. č. 590,  cestu p. č.  1127, zabočí na  severovýchod podél p. č. 15,  31 a 30, přes slučku p. č.  34, po mostě překročí potok p. č. 634, pokračuje podél p. č. 38, 39, 50, přetne cestu p. č. 51, dále  podél p. č. 52, přes  silnici p. č. 521, podél  p. č. 61, 64, 635,  přes cestu p. č. 543,  66, 67, 71, přes cestu  p. č. 104, dále p. č. 76, kolem p. č. 75, přes potok p. č. 634, podél p. č. 80, 82, 86, 89, 91, podél  levého břehu potoka p. č. 634, kolem p. č. 107, přes slučku p. č. 108, kolem p. č. 111, přes silnici p. č. 260,  kolem p. č.  117, dále  po  hranici p. č.  231, 127, 129, 176, 177, 179, přes slučku p. č.  189, podél potoka p. č. 153 a p. č. 192,  dále kolem p.  č. 190,  193,  194, přes potok  p. č. 668, obíhá p. č.  199, pokračuje jihozápadně po silnici  č. 209, kterou přechází a obíhá p. č. 1854 (patřící do k. ú. Týniště) a pokračuje podle p. č. 175, 166, 164, 583,  584, 596, 602 a podél cesty p. č. 593 se dostává  k výchozímu bodu, k levému  úpatí mostu přes Luční

potok.

zpět

 

ŽĎÁR, okr. Česká Lípa

Rozsah území rezervace ve Žďáru vymezuje hranice, která začíná na  severu u  p. č. 141/2,  pokračuje podél p. č. 1609/1,  148, 155/1, 157/1, 54/3, 157/2, 160, přetíná p. č. 1607 a 161, dále pokračuje k p. č. 162, jižním směrem  přes p. č. 1605 k p. č. 164, vede podél  p. č. 164, 114/1, 167, na východě podél  p. č. 170/1, 172,  přes silnici p. č. 1644/1, podél p. č. 24, přetíná cestu p. č. 1643, dále vede  podél p. č.  389 a 1/1,  přes cestu p.  č. 1642/5, podél p.  č. 46, 1633/4, 1263/3, na jihu  přes p. č. 1262, podél p. č.  1263/5, 1263/4, 53, 61, 1249,  67/1, 71, přes silnici p. č. 1662, podél p. č. 886/2, 886/1, na západě pokračuje podél p. č. 79/1, 1625/2, 1625/1, 67, 804, 85, 87, přes p. č. 790, podél p. č. 121,  124/1, 125, 126, 1615/1,  1615/2, přes cestu p.  č. 1611, 597/1, podél p. č. 136/4 k výchozímu bodu.

zpět

 

ŽELEZNÝ BROD - TRÁVNÍKY, okr. Jablonec nad Nisou

Rozsah území rezervace Trávníky v Železném Brodě vymezuje hranice,  která začíná  na severu  u p.  č. 260,  podél p. č. 262, přetíná ulici p. č. 3244 a pokračuje podél p. č. 319, 318, 320, na východě sleduje západní stranu ulice Horecké  p. č. 3241 (od p. č. 320 k  p. č. 369),  p. č. 3253  (od čp. 374  k 386) a  ulice p. č. 3256 (od p. č. 395 až k 407), přes nábřeží Obránců míru se dostává k řece  Jizeře, jejíž  pravý břeh  tvoří jižní  stranu hranice, na západě pokračuje po  levém břehu Žernovického potoka k  p. č. 190, přetíná ul. V Jirchářích, kolem p.  č. 198/2, po hranici p. č. 199 a 231,  protíná ul.  Železnou a  její východní  stranu sleduje až k výchozímu bodu p. č. 260. 

zpět