Jedna rodina a příběh barokní kaple

31. 3. 2022

Královéhradecký kraj letos vyhlašuje již druhý ročník Ceny za příkladnou realizaci obnovy architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji, zkráceně Cena památkové péče. Nominace na udělení ceny je možné podávat od 1. ledna do 28. února. Více informací naleznete na webových stránkách kraje: Cena památkové péče. Níže se můžete dočíst o výhercích prvního ročníku.

Jedna rodina a příběh barokní kaple

Spolek pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují zvítězil v loňském ročníku v kategorii Iniciativní přístup k záchraně a obnově konkrétního objektu. Barokní kaple byla postavena v první polovině 18. století neznámým stavitelem. Původní majitelé Bartoňové z Dobenína v roce 2016 kapli prodali. Ale již v roce 2018 byla kaple znovu na prodej. Luděk Hojný a jeho žena, kteří se o kapli dříve starali, se rozhodli založit spolek a kapli koupit. Nejdříve Spolek zakoupil budovu a díky podpoře města se později podařilo získat i interiér.

Na začátku bychom vás chtěli požádat o krátké představení vašeho spolku.

Spolek má pět členů, kteří se rozhodli koupí kapli zachránit před dalšími spekulacemi co bude s kaplí dál a zachovat tuto kulturní památku, aby sloužila svému účelu a poslání. Díky sponzorům a nadšeným sousedům jsme mohli kapli koupit.

Jak jste se k obnově kaple dostal?

Kaple je spjata s naší rodinou. Manželky rodiče a prarodiče se o kapli starali přes čtyřicet let. Když byla stavba na prodej, rozhodli jsme se, že založíme spolek a zkusíme ji obnovit, tak, aby sloužila nejen naší, ale i příští generaci.

Z jakého důvodu spolek odkoupil nejdříve kapli a až následně samotný interiér?

Původní majitelé Bartoňové z Dobenína, kteří kapli získali v restituci v 90. letech, ji v roce 2016 prodali rodině Kaškových. Od nich spolek v roce 2018 odkoupil budovu. Majitelem mobiliáře byl však stále pan Bartoň, který v roce 2019 spolku nabídl prodej mobiliáře. Díky podpoře drobných sponzorů a města Nového Města nad Metují, se nám podařilo odkoupit v roce 2020 i mobiliář.

Co obnáší úprava kaple? Jak je to náročně?

Opravy jsou poměrně náročné, protože na kapli nebyla za posledních 60 let provedena žádná údržba ani oprava. Museli jsme začít opravami střechy a poté i nátěry. Výměna šindele nad oběma sakristiemi, které byly v havarijním stavu, se nám podařila v roce 2021.

Přihlásili jste se jako spolek do soutěže sami nebo to byla iniciativa někoho jiného?Proč jste se přihlásili?/Proč jste byli přihlášeni?

Do soutěže nás přihlásilo město Nové Město nad Metují, protože kaple leží v památkové části města a je dominantní budovou horského předměstí.

Spolek získal finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun. Jak s částkou naloží – plánuje se použít na další rekonstrukci kaple? Co všechno lze s takovou částkou obsáhnout?

Právě díky finanční částce, kterou jsme získali v soutěži jsme mohli zaplatit šindel na pokryti stříšek sakristií, který stál 97 tisíc korun. Cena opravy vyšla celkem na 205 000 korun.

Jaké další plány má spolek do budoucna?

V tomto roce plánujeme opravy a nové nátěry všech šesti oken. V dalších letech odstranění vlhkosti zdiva a následně obnovu fasády. Opravu bude vyžadovat také mobiliář.

 

Přečtěte si i další rozhovory s vítězi "Ceny památkové péče" za rok 2020 v kategorii Stavební obnova: Ing. Eva Kočová a v kategorii Dlouhodobá popularizační, přednášková a publikační činnost: Mgr. Jaroslav Balcar.

Fotogalerie