Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

12. 7. 2022

Ve středu 22. června proběhlo v hospitálu Kuks ke slavnostnímu předání plaket Péče o válečné hroby pěti nominovaným. Pamětní plakety Péče o válečné hroby je každoročně předáváno Ministerstvem obrany ČR ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Ocenění se předává za příkladné a záslužné práce v oblasti péče, obnova a propagace válečných hrobů a pietních míst. 

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

K ocenění osobního přínosu v oblasti péče o válečné hroby zřídilo Ministerstvo obrany ČR pamětní plaketu "Péče o válečné hroby". Pamětní plaketa se každoročně uděluje právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby. Ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Pavel Kugler ve spolupráci se zástupci kraje ocenil pět nominovaných za péči o válečné hroby:

Obec Bílý Újezd

za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníku obětem 1. světové války v Hrošce.

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

 

Město Vamberk

za příkladnou péči o válečné hroby v majetku města; za opravu pomníku obětem 1. světové války v Pekle nad Zdobnicí a vybudování pomníku v Merklovicích.

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

 

Městys Velký Vřešťov

za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce a za opravu pomníků obětem 1. světové války a 2. světové války.

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

 

Obec Lužec nad Cidlinou

za příkladnou péči o válečné hroby v katastru obce, za opravu pomníku v centru obce s přispěním Ministerstva obrany ČR.

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

 

Matouše Holase

za vydání publikace Archeologie Prusko-rakouské války z roku 1866, která je považovaná za významný metodický podklad pro ochranu a poznání dosud neoznačených válečných hrobů a archeologie bitevního pole.

Předání plaket Péče o válečné hroby 2022

 

Fotogalerie