Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

SVKHK_foto1   SVKHK_foto2   SVKHK_foto3

Studijní a vědecká knihovna je paměťová instituce, která získává, uchovává a zpřístupňuje historický fond i nejnovější literaturu. Disponuje bohatým fondem vědecké a populárně naučné literatury, ale i kvalitní českou a světovou beletrií. Přístup k regionální literatuře a k dobovému tisku je zajištěn prostřednictvím databáze záznamů regionálních článků a virtuálních sbírek digitalizovaných regionálních dokumentů v digitální knihovně. Knihovna nabízí programy nejen pro vědce a studenty, ale také pro seniory a širokou veřejnost. Pořádá přednášky, besedy, autorská čtení, výstavy. V září 2008 byla otevřena nová moderní budova, do které se přestěhovaly všechny dosavadní pobočky umístěné po Hradci Králové.


SVKHK_logo

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250/2, 500 03  Hradec Králové
E-mail: sekretariat@svkhk.cz 
Tel.: +420 494 946 200
www.svkhk.cz

 

Soubory ke stažení